Samorząd terytorialny we współczesnej Europie. Teoria i praktyka funkcjonowania

red. Teresa Astramowicz-Leyk i Arkadiusz Żukowski

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 276

ISBN: 978-83-89559-72-2

Spis treści:

Słowo od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wstęp (Teresa Astramowicz-Leyk, Arkadiusz Żukowski)

Alfred Lutrzykowski: Polski samorząd terytorialny na tle zachodnioeuropejskich standardów

Teresa Astramowicz-Leyk: Europejskie wyznaczniki samorządu lokalnego

Wojciech Kotowicz: Polityczna regionalistyka jako metoda badawcza jednostek samorządu terytorialnego

Degefe Kebede Gemechu: The role of the Assembly of European Regions (AER) towards interregional development and cooperation in Europe

Svitlana Levytska: Sustainable regional economics as a result of administrative-territorial reform in Ukraine: accounting and managerial approaches

Ligita Simanskiene, Erika Zuperkiene, Aurimas Zuperka: Local communities in Klaipeda region: did they succeeded?

Ihor Hurnyak, Oleksandra Struk: Virtual status of local communities in Ukraine: the negative dynamics of changes

Arkadiusz Żukowski: Jednomandatowe okręgi wyborcze - perspektywa globalna i lokalna

Stanisław Bułajewski: Funkcjonowanie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w polskim systemie wyborczym

Teresa Sasińska-Klas: Wybory samorządowe w Polsce 2014 roku w świetle badań opinii publicznej

Monika Renata Chmielińska: Wybory samorządowe w Hiszpanii w 2015 roku

Mykola Buchyn: Transformation of legislation on local elections 2015 in Ukraine: Peculiarities and problems of implementation

Halyna Ihnatiuk: Characteristic features of the local elections 2015 in Ukraine: Politological science analysis as exemplified by Lviv

Tomasz Bojarowicz: Rola samorządu terytorialnego w Polsce w likwidacji zróżnicowania regionalnego

Robert Gawłowski: Relacje rząd-samorząd terytorialny na przykładzie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Tomasz Gajowniczek: Komunikowanie urząd-obywatel na przykładzie polskiego samorządu terytorialnego. Wybrane problemy

Wioletta Śląska-Zyśk: Polityka rynku pracy w Polsce po 1989 roku

Laura Koba: Przestrzeganie praw człowieka w społecznościach lokalnych w Polsce

Wojciech Tomasz Modzelewski: Paradyplomacja regionów jednym z wymiarów polskiej polityki zagranicznej

Krzysztof Szulborski: Partycypacja obywateli w kontekście reformy samorządowej

Noty o autorach

About the Authors

okładka książkiProblemy i zagrożenia we współczesnym państwie. Wybrane zagadnienia z perspektywy politologicznej

pod. red. Waldemara Tomaszewskiego, Diany Mościckiej

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 197.

ISBN 978-83-89559-74-6

 

okładka książkiWładza w przestrzeni społeczno-politycznej. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

red. Tomasz Bojarowicz, Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 224.

ISBN 978-83-89559-36-4

 

okładka książkiBezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar praktyczny i teoretyczny

red. Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Diana Mościcka

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 170.

ISBN 978-83-89559-73-9

 

Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych

red. Maciej Hartliński

INP UWM, Olsztyn 2015; 296, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-83-89559-69-2

 

Spis treści - pdf

Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego

wybór i opracowanie Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski

INP UWM, Olsztyn 2016; 172 s. : il. ; 24 cm.

Wydanie drugie poszerzone

ISBN: 978-83-89559-71-5

 Spis treści:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1922 r. _ 7

Męczennik, fanatyk czy schizofrenik? _ 20

Głos psychiatry Maurycego Ursteina a Eligiuszu Niewiadomskim _ 29

Poglądy sądowo-medyczne Maurycego Ursteina _ 85

Personae dramatis _ 125

Z kalendarium wydarzeń _ 164

Bibliografia _ 169