okładka książkiWładza w przestrzeni społeczno-politycznej. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

red. Tomasz Bojarowicz, Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 224.

ISBN 978-83-89559-36-4

 

okładka książkiBezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar praktyczny i teoretyczny

red. Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Diana Mościcka

INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 170.

ISBN 978-83-89559-73-9

 

Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych

red. Maciej Hartliński

INP UWM, Olsztyn 2015; 296, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-83-89559-69-2

 

Spis treści - pdf

Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego

wybór i opracowanie Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski

INP UWM, Olsztyn 2016; 172 s. : il. ; 24 cm.

Wydanie drugie poszerzone

ISBN: 978-83-89559-71-5

 Spis treści:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1922 r. _ 7

Męczennik, fanatyk czy schizofrenik? _ 20

Głos psychiatry Maurycego Ursteina a Eligiuszu Niewiadomskim _ 29

Poglądy sądowo-medyczne Maurycego Ursteina _ 85

Personae dramatis _ 125

Z kalendarium wydarzeń _ 164

Bibliografia _ 169

Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego

wybór i opracowanie Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski

INP UWM, Olsztyn 2015; 135 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 978-83-89559-63-0

 Spis treści:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1922 r. _ 7

Męczennik, fanatyk czy schizofrenik? _ 20

Głos psychiatry Maurycego Ursteina a Eligiuszu Niewiadomskim _ 29

Poglądy sądowo-medyczne Maurycego Ursteina _ 85

Z kalendarium wydarzeń _ 127

Bibliografia _ 132

Szkice Europejskie. Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

red. Benon Gaziński

INP UWM, Olsztyn 2015; 217 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 978-83-89559-34-0

 Spis treści:

Benon Gaziński: Wstęp 7

Andrzej Chodubski: Historia magistra vitae est: idea i praktyka jedności europejskiej 13

Przemysław Piotrowski: Torysi wobec integracji europejskiej 29

Joanna Leska-Ślęzak: Imigracja w Holandii w warunkach integracji europejskiej 47

Paweł Nieczuja-Ostrowski: Wektory polityki diaspory ormiańskiej w Unii Europejskiej 57

Grażyna Charytoniuk-Michiej: Tradycja w Unii Europejskiej – aktualność twórczości romantycznej Adama Mickiewicza 73

Benon Gaziński: Polska w Unii Europejskiej (1991-2011): od układu stowarzyszeniowego po Prezydencję 85

Paweł Klonowski: Pozabudżetowe formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego w kontekście integracji europejskiej 101

Krzysztof Żęgota: Próba bilansu polskiej aktywności w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej 115

Helena Głogowska: Polska – Białoruś po roku 1989. Nowe wyzwania 127

Wojciech Kotowicz Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej 163

Wojciech T. Modzelewski: Polskie euroregiony jako forma integracji europejskiej 175

Renata Marks-Bielska: Przyszłość dzierżawy rolniczej w opiniach rolników dzierżawiących grunty państwowe w województwie warmińsko-mazurskim 189

Philippe Burny: The Common Agricultural Policy at the crossroad 205

Nota o Autorach 217