Zawody podzielone są na 3 części:

  • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) - test pisemny z programu stałego
  • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) - test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego
  • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) - test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).

Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Staje do niego trzech wylosowanych uczestników, którzy mają nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi oceniane są przez specjalne jury.

Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku. Finaliści na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre kierunki studiów (zgodnie z uchwałami poszczególnych uczelni).

Organizatorem jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który ma siedzibę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegóły na stronie Olimpiady.

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie jedenasty raz był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym.

Etap okręgowy odbył się 26 stycznia 2019 roku w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11. Tematem przewodnim Olimpiady była „Polska i jej sąsiedzi. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo-Kultura”.

W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 202 uczniów z 24 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego. Do etapu okręgowego przeszło 26 uczestników z 15 szkół.

Do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Michał Wróblewski – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie

2. Bartosz Kiryluk – Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Serdecznie gratulujemy!

img_1
img_1 img_1
img_2
img_2 img_2
img_3
img_3 img_3
img_4
img_4 img_4

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie po raz dziesiąty był organizatorem Olimpiady. Etap okręgowy odbył się 20 stycznia 2018 roku w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych przy ul. Szrajbera 11.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 243 uczniów z 29 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Do etapu centralnego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

Wojciech Pach – II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie opiekun mgr Hanna Janik

Kamila Skrzypa – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim opiekun mgr Dorota Kalinowska

Tomasz Budziński – II Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Elblągu opiekun mgr Marek Nowosad

Serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna edycja Olimpiady odbyła się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

Do etapu centralnego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

Jan Murawski - Zespół Szkół nr1 w Działdowie

Wojciech Pach - II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Kamila Skrzypa - Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Bartłomiej Wojnowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie

img_20170114_10...
img_20170114_100018 img_20170114_100018
img_20170114_14...
img_20170114_142131 img_20170114_142131
img_20170114_14...
img_20170114_142200 img_20170114_142200
img_20170114_14...
img_20170114_142323 img_20170114_142323

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie po raz ósmy był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym. Etap okręgowy odbył się 16 stycznia 2016 roku w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych przy ul. Szrajbera 11.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 337 uczniów z 35 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego. Do etapu okręgowego zakwalifikowała się rekordowa liczba 53 uczestników z 29 szkół. W dniu 16 stycznia 2016 roku odbyły się dwa etapy. W pierwszej części zmagali się ze sprawdzianem pisemnym, natomiast część druga obejmowała odpowiedź ustną, do udziału w której dopuszczonych zostało 20% osób z najlepszym wynikiem z części pierwszej. Komisja Okręgowa Olimpiady wyłoniła 5 osób, które będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych 19-20 marca 2016 roku w Warszawie. Są nimi:

Kamila Skrzypa – klasa I – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim opiekun mgr Dorota Kalinowska

Marta Magdalena Lewko – klasa III – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie opiekun mgr Agata Dąbrowska

Grzegorz Janowicz – klasa III – XII Liceum Ogólnokształcące im. M i G. Dietrichów w Olsztynie opiekun mgr Krystyna Bem

Konrad Bartkowski – klasa III - Zespół Szkół Licealnych w Morągu opiekun mgr Agnieszka Kochanowska

Piotr Boiwka – klasa III – I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie opiekun Małgorzata Niedźwiecka

Gratulujemy laureatom, uczestnikom i ich opiekunom!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członkowie Komisji: dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, dr Tomasz Bojarowicz, dr Wojciech Kotowicz

Sekretarz Komisji: Janina Przewoźna

002
002 002
003
003 003
006
006 006
008
008 008
014
014 014
016
016 016
017
017 017
018
018 018
019
019 019
020
020 020
021
021 021
022
022 022
023
023 023

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie po raz siódmy był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym. Etap okręgowy odbył się 24 stycznia 2015 roku w Olsztynie w siedzibie Instytutu przy ul. Szrajbera 11. Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 506 uczniów z 36 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 32 uczestników z 20 szkół. W pierwszej części zmagali się ze sprawdzianem pisemnym, natomiast część druga obejmowała odpowiedź ustną, do udziału w której dopuszczonych zostało 20% osób z najlepszym wynikiem z części pierwszej. Komisja Okręgowa Olimpiady wyłoniła 4 osoby, które będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych 14-15 marca 2015 roku w Warszawie. Są nimi:

Krzysztof Karol Rostowski – klasa III – II LO w Elblągu (opiekun mgr Marek Nowosad)

Marta Magdalena Lewko – klasa II – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie (opiekun mgr Agata Dąbrowska)

Michał Ślizak – klasa III - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie (opiekun mgr Małgorzata Niedźwiecka)

Katarzyna Bełczącka – klasa III - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie (opiekun mgr Małgorzata Niedźwiecka)

Gratulujemy laureatom, uczestnikom i ich opiekunom!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członkowie Komisji: dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, dr Tomasz Bojarowicz, dr Wojciech Kotowicz

Sekretarz Komisji: Janina Przewoźna

obraz 005
obraz 005 obraz 005
obraz 006
obraz 006 obraz 006
obraz 009
obraz 009 obraz 009
obraz 012
obraz 012 obraz 012
obraz 015
obraz 015 obraz 015
obraz 016
obraz 016 obraz 016
obraz 019
obraz 019 obraz 019
obraz 020
obraz 020 obraz 020
obraz 023
obraz 023 obraz 023
obraz 028
obraz 028 obraz 028
obraz 029
obraz 029 obraz 029
obraz 030
obraz 030 obraz 030
obraz 031
obraz 031 obraz 031
obraz 032
obraz 032 obraz 032
obraz 033
obraz 033 obraz 033
obraz 034
obraz 034 obraz 034
obraz 035
obraz 035 obraz 035
obraz 036
obraz 036 obraz 036
obraz 037
obraz 037 obraz 037
obraz 038
obraz 038 obraz 038
obraz 039
obraz 039 obraz 039

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono