Zawody podzielone są na 3 części:

  • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) - test pisemny z programu stałego
  • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) - test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego
  • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) - test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).

Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Staje do niego trzech wylosowanych uczestników, którzy mają nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi oceniane są przez specjalne jury.

Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku. Finaliści na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre kierunki studiów (zgodnie z uchwałami poszczególnych uczelni).

Organizatorem jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który ma siedzibę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegóły na stronie Olimpiady.

26 stycznia 2010 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego gościliśmy uczestników Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

To już 61. edycja Olimpiady, która w 2020 roku odbywa się pod hasłem: „Wyzwania społeczne współczesnego świata”. Problematyka Olimpiady obejmuje zagadnienia związane m.in. z nierównościami społecznymi, ubóstwem, migracją oraz wykluczeniem społecznym i cyfrowym. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego zmagali się także z pytaniami dotyczącymi założeń i realizacji polityki społecznej.

Instytut organizował nie tylko etap okręgowy, ale także etap szkolny. Zawody okręgowe zorganizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki przygotowane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do Etapu Centralnego, który będzie miał miejsce w Warszawie zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Marek Malinowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (opiekun mgr Hanna Janik)

2. Wojciech Borowy z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie (opiekun mgr Joanna Kopiczyńska)

3. Bartosz Tokarski z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (opiekun mgr Henryk Falkowski)

4. Piotr Patalas z I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (opiekun mgr Robert Szczepkowski)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok !!!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członkowie Komisji: dr hab. Tomasz Bojarowicz, dr Wojciech Kotowicz

Sekretarz Komisji: Janina Przewoźna

owos1
owos1 owos1
owos2
owos2 owos2
owos3
owos3 owos3
owos4
owos4 owos4
owos5
owos5 owos5

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie jedenasty raz był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym.

Etap okręgowy odbył się 26 stycznia 2019 roku w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11. Tematem przewodnim Olimpiady była „Polska i jej sąsiedzi. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo-Kultura”.

W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 202 uczniów z 24 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego. Do etapu okręgowego przeszło 26 uczestników z 15 szkół.

Do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Michał Wróblewski – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie

2. Bartosz Kiryluk – Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Serdecznie gratulujemy!

img_1
img_1 img_1
img_2
img_2 img_2
img_3
img_3 img_3
img_4
img_4 img_4

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie po raz dziesiąty był organizatorem Olimpiady. Etap okręgowy odbył się 20 stycznia 2018 roku w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych przy ul. Szrajbera 11.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 243 uczniów z 29 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Do etapu centralnego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

Wojciech Pach – II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie opiekun mgr Hanna Janik

Kamila Skrzypa – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim opiekun mgr Dorota Kalinowska

Tomasz Budziński – II Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Elblągu opiekun mgr Marek Nowosad

Serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna edycja Olimpiady odbyła się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

Do etapu centralnego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

Jan Murawski - Zespół Szkół nr1 w Działdowie

Wojciech Pach - II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Kamila Skrzypa - Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Bartłomiej Wojnowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie

img_20170114_10...
img_20170114_100018 img_20170114_100018
img_20170114_14...
img_20170114_142131 img_20170114_142131
img_20170114_14...
img_20170114_142200 img_20170114_142200
img_20170114_14...
img_20170114_142323 img_20170114_142323

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie po raz ósmy był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym. Etap okręgowy odbył się 16 stycznia 2016 roku w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych przy ul. Szrajbera 11.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 337 uczniów z 35 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego. Do etapu okręgowego zakwalifikowała się rekordowa liczba 53 uczestników z 29 szkół. W dniu 16 stycznia 2016 roku odbyły się dwa etapy. W pierwszej części zmagali się ze sprawdzianem pisemnym, natomiast część druga obejmowała odpowiedź ustną, do udziału w której dopuszczonych zostało 20% osób z najlepszym wynikiem z części pierwszej. Komisja Okręgowa Olimpiady wyłoniła 5 osób, które będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych 19-20 marca 2016 roku w Warszawie. Są nimi:

Kamila Skrzypa – klasa I – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim opiekun mgr Dorota Kalinowska

Marta Magdalena Lewko – klasa III – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie opiekun mgr Agata Dąbrowska

Grzegorz Janowicz – klasa III – XII Liceum Ogólnokształcące im. M i G. Dietrichów w Olsztynie opiekun mgr Krystyna Bem

Konrad Bartkowski – klasa III - Zespół Szkół Licealnych w Morągu opiekun mgr Agnieszka Kochanowska

Piotr Boiwka – klasa III – I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie opiekun Małgorzata Niedźwiecka

Gratulujemy laureatom, uczestnikom i ich opiekunom!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członkowie Komisji: dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, dr Tomasz Bojarowicz, dr Wojciech Kotowicz

Sekretarz Komisji: Janina Przewoźna

002
002 002
003
003 003
006
006 006
008
008 008
014
014 014
016
016 016
017
017 017
018
018 018
019
019 019
020
020 020
021
021 021
022
022 022
023
023 023

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono