Zawody podzielone są na 3 części:

  • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) - test pisemny z programu stałego
  • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) - test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego
  • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) - test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).

Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Staje do niego trzech wylosowanych uczestników, którzy mają nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi oceniane są przez specjalne jury.

Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku. Finaliści na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre kierunki studiów (zgodnie z uchwałami poszczególnych uczelni).

Organizatorem jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który ma siedzibę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegóły na stronie Olimpiady.

29 stycznia 2022 roku w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady było „Demokratyczne państwo prawne”.

To już 63. edycja, w której najlepsi uczniowie z etapu szkolnego odpowiadali na pytania związane z tematem przewodnim, zorganizowanej w dwóch blokach stałym oraz zmiennym. Do Etapu Centralnego, który będzie miał miejsce w Warszawie (26-27 marca 2022) zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Karolina Atłas - II Liceum Ogólnokształcące Elbląg - nauczyciel: mgr Marek Nowosad

2. Alan Rynkiewicz – Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu - nauczyciel: mgr Roman Nakonowski

3. Korneliusz Lewoń - Liceum Ogólnokształcące Bartoszyce - nauczyciel: mgr Roman Kęsicki

Pozostali uczestnicy zawodów II stopnia:

Alicja Lisowska – Liceum Ogólnokształcące w Ornecie - nauczyciel: mgr Józef Uzar

Szymon Ławrynowicz – Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu - nauczyciel: mgr Roman Nakonowski

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok !!!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski Członkowie Komisji: dr hab. Wojciech Kotowicz, dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska; Sekretarz Komisji: mgr Anna Brzózka

zdjęcie olimpiada

20 lutego 2021 roku w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tym razem w formie online. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Polonia i emigracja polska w XX wieku”.

To już 62. edycja, w której najlepsi uczniowie z etapu szkolnego pisali pracę i odpowiadali na pytania związane z tematem przewodnim.

Do Etapu Centralnego, który będzie miał miejsce w Warszawie (27-28 marca 2021 roku) zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Marek Malinowski – II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie; nauczyciel – mgr Mariusz Tyl

2. Nikodem Kiełbasa - II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie; nauczyciel – mgr Anna Brzostek

3. Michał Borowy – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie; nauczyciel – mgr Maria Marchwicka

4. Kacper Wojda – II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie; nauczyciel- mgr Mariusz Tyl

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok !!!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członkowie Komisji: dr hab. Wojciech Kotowicz, dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Sekretarz Komisji: Janina Przewoźna

zdjęcie olimpiada

26 stycznia 2010 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego gościliśmy uczestników Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

To już 61. edycja Olimpiady, która w 2020 roku odbywa się pod hasłem: „Wyzwania społeczne współczesnego świata”. Problematyka Olimpiady obejmuje zagadnienia związane m.in. z nierównościami społecznymi, ubóstwem, migracją oraz wykluczeniem społecznym i cyfrowym. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego zmagali się także z pytaniami dotyczącymi założeń i realizacji polityki społecznej.

Instytut organizował nie tylko etap okręgowy, ale także etap szkolny. Zawody okręgowe zorganizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki przygotowane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do Etapu Centralnego, który będzie miał miejsce w Warszawie zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Marek Malinowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (opiekun mgr Hanna Janik)

2. Wojciech Borowy z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie (opiekun mgr Joanna Kopiczyńska)

3. Bartosz Tokarski z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (opiekun mgr Henryk Falkowski)

4. Piotr Patalas z I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (opiekun mgr Robert Szczepkowski)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok !!!

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członkowie Komisji: dr hab. Tomasz Bojarowicz, dr Wojciech Kotowicz

Sekretarz Komisji: Janina Przewoźna

owos1
owos1 owos1
owos2
owos2 owos2
owos3
owos3 owos3
owos4
owos4 owos4
owos5
owos5 owos5

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie jedenasty raz był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym.

Etap okręgowy odbył się 26 stycznia 2019 roku w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11. Tematem przewodnim Olimpiady była „Polska i jej sąsiedzi. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo-Kultura”.

W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 202 uczniów z 24 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego. Do etapu okręgowego przeszło 26 uczestników z 15 szkół.

Do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Michał Wróblewski – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Iławie

2. Bartosz Kiryluk – Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Serdecznie gratulujemy!

img_1
img_1 img_1
img_2
img_2 img_2
img_3
img_3 img_3
img_4
img_4 img_4

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie po raz dziesiąty był organizatorem Olimpiady. Etap okręgowy odbył się 20 stycznia 2018 roku w Olsztynie w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych przy ul. Szrajbera 11.

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady była „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 243 uczniów z 29 szkół średnich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Do etapu centralnego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

Wojciech Pach – II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie opiekun mgr Hanna Janik

Kamila Skrzypa – Zespół Szkół w Górowie Iławeckim opiekun mgr Dorota Kalinowska

Tomasz Budziński – II Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Elblągu opiekun mgr Marek Nowosad

Serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna edycja Olimpiady odbyła się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.