"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

okładka Forum 30

Tom 30, 2022 r., s. 254

Współczesne wyzwania Afryki. Klimat, demografia i polityka

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-66259-32-4

Spis treści:

[pdf]

okładka Forum 29

Tom 29, 2022 r., s. 260

Afryka w okresie pandemii COVID-19. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-66259-31-7

Spis treści:

[pdf]

okładka Forum 28

Tom 28, 2019 r., s. 334

Religia, polityka i ekonomia w Afryce

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-66259-10-2

Spis treści:

{pdf}

okładka Forum 27

Tom 27, 2018 r., s. 250

Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-66259-04-1

Spis treści:

{pdf}