"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 22, 2017 r., s. 260

Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – polityka – gospodarka

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-89559-83-8

Spis treści:

{pdf}

Tom 21, 2017 r., s. 423

Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów. Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym

pod red. Macieja Hartlińskiego

ISBN 978-83-89559-82-1

Spis treści:

{pdf}

Tom 20, 2017 r., s. 313

Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów. Wyzwania dla przywódców i partii politycznych

pod red. Macieja Hartlińskiego

ISBN 978-83-89559-81-4

Spis treści:

{pdf}

Tom 19, 2015 r., s. 206

Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka - gospodarka - społeczeństwo - media

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-89559-61-6

Spis treści:

{pdf}