"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 18, 2015 r., s. 306

Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność - kultura – religia

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-89559-60-9

Spis treści:

{pdf}

Tom 17, 2014 r., s. 306

Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-89559-42-5

Spis treści:

{pdf}

Tom 16, 2014 r., s. 400

Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-89559-41-8

Spis treści:

{pdf}

Tom 15, 2013 r., s. 540

Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie

pod red. Macieja Hartlińskiego

ISBN 978-83-89559-24-1

 

Całość online

Spis treści:

Jerzy Sielski: Przywództwo – prestiż – charyzma

Agnieszka Turska-Kawa: Przywództwo polityczne jako wynik wzajemnej relacji między przywódcą a jego zwolennikami

Przemysław Żukiewicz: Instytucja prezydenta czy przywództwo prezydenckie – próba rozstrzygnięcia dylematu

Paweł Woroniecki: Przywództwo dyskursywne w warunkach kultury masowej. Elity symboliczne i tabloidy w sporach o prawomocność przekonań

Radomir Miński: Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii politycznych” Roberta Michelsa

Maciej Hartliński: Kierunki badań nad przywództwem politycznym. Analiza ilościowa na przykładzie polskich publikacji zbiorowych

Marek Górka: Przywództwo polityczne Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska w latach 2005-2011. Wybrane aspekty

Sebastian Paczos: Typ przywództwa w polskiej partii prawicowej na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości