"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 16, 2014 r., s. 400

Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

ISBN 978-83-89559-41-8

Spis treści:

{pdf}

Tom 15, 2013 r., s. 540

Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie

pod red. Macieja Hartlińskiego

ISBN 978-83-89559-24-1

 

Całość online

Spis treści:

Jerzy Sielski: Przywództwo – prestiż – charyzma

Agnieszka Turska-Kawa: Przywództwo polityczne jako wynik wzajemnej relacji między przywódcą a jego zwolennikami

Przemysław Żukiewicz: Instytucja prezydenta czy przywództwo prezydenckie – próba rozstrzygnięcia dylematu

Paweł Woroniecki: Przywództwo dyskursywne w warunkach kultury masowej. Elity symboliczne i tabloidy w sporach o prawomocność przekonań

Radomir Miński: Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii politycznych” Roberta Michelsa

Maciej Hartliński: Kierunki badań nad przywództwem politycznym. Analiza ilościowa na przykładzie polskich publikacji zbiorowych

Marek Górka: Przywództwo polityczne Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska w latach 2005-2011. Wybrane aspekty

Sebastian Paczos: Typ przywództwa w polskiej partii prawicowej na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości

Tom 14, 2012 r., s. 317

Tom 14

Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej

pod red. Zdzisława Kunickiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Spis treści:

Wstęp - Zdzisław Kunicki - 9

Część I - Aspekty biblijne

Michał Wojciechowski: Biblijne oceny instytucji państwa - 17

Bogdan W. Matysiak: Struktury społeczno-organizacyjne Izraela przedpaństwowego - 39

Aleksandra Nalewaj: Rzymski kult imperialny w świetle ksiąg Nowego Testamentu i świadectw pozabiblijnych - 57

Jan B. Bocian SVD: Idea władzy w tradycji biblijnej i nauczaniu kościelnym - 85

Część II - Aspekty filozoficzne

Dorota Sepczyńska: W stronę "uszlachetniania demokracji" - 115

Zdzisław Kieliszek: Pierwszeństwo wolności przed równością jako zasada demokracji. Między Jean-Jacques Rousseau a Janem Pawłem II - 143

François-Xavier Amherdt: Les chrétiens et la politique, selon Paul Ricoeur - 183

Tom 13, 2012 r., s. 738

Tom 13

"Stare" i "nowe" mocarstwa w Afryce - stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Spis treści:

[pdf]

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/