"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 2, 2005 r., s. 187

Tom 2

Wielokulturowość w dobie globalizacji oraz integracji europejskiej

pod red. Pawła Woronieckiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Paweł Woroniecki: Wstęp - Wielokulturowość jako zmowa współczesnych intelektualistów

Janusz Goćkowski: Mozaika kultur europejskich

Krzysztof Ształt: Narody w integrującej się Europie

Dariusz Barbaszyński: Czy tradycja kształtuje sens historii? Kilka uwag o relatywizmie i absolutyzmie kulturowym

Bożena Domagała: Polityka multikulturalizmu i problemy mniejszości narodowych na Warmii i Mazurach

Paweł Marek Woroniecki: Ochrona wielokulturowości w uregulowaniach konstytucyjnych oraz w wybranych programach wspólnotowych Unii Europejskiej

Olha Vasyuta: Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa

ks. Zdzisław Kunicki: Religia, fundamentalizm religijny i liberalne wyzwania. Od doktryny do postawy

Szymon Krzyżaniak: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym

Grażyna Woroniecka: Kiedy u "nich" staną kościoły? O doktrynach multikulturalizmu raz jeszcze.

Tom 1, 2004 r., s. 124

Tom 1

Z problemów społeczno-politycznych współczesnej Afryki subsaharyjskiej

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

ks. Jacek Jan Pawlik: Kreolizacja kulturowa we współczesnym Togo

Degefe Gemechu: Konflikty Rogu Afryki: geneza, przebieg i skutki

Edward J. Jaremczuk: Konflikt kongijski i jego "bohaterowie"

Bara Ndiaye: Od Organizacji Jedności Afrykańskiej do Unii Afrykańskiej

Arkadiusz Żukowski: Kształtowanie się systemu politycznego Nowej Afryki Południowej