Badania Instytutu w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

 

 • Informacje ogólne

Nauki o bezpieczeństwie są dyscypliną naukową, która w znacznej mierze wywodzi się z nauk o polityce (obecnie nauk o polityce i administracji). Wiele klasycznych dla politologii obszarów badawczych wraz z ewolucją systemów dziedzin (obszarów) i dyscyplin naukowych weszło w skład badań nad bezpieczeństwem, np. polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa czy międzynarodowe systemy bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że czołowe politologiczne ośrodki analityczne w Europie, np. w Skandynawii prowadzą właśnie badania nad pokojem, czyli w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) oraz The Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Instytut Nauk Politycznych UWM właściwie od początku swojego istnienia prowadził badania także w zakresie bezpieczeństwa. Jeszcze w 2001 r. w ramach Instytutu powołano do życia Zakład Stosunków Międzynarodowych, którego pracownicy prowadzili badania również w zakresie bezpieczeństwa. Od 2004 r. funkcjonowała także Katedra Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa. INP wydał jedną z pierwszych w Polsce prac naukowych analizującą wieloaspektowo skutki, jakie dla Świata, Europy i Polski przyniosły wydarzenia z 11 września 2001 r. pt. „Świat po 11 września 2001 roku” pod red. Krzysztofa Gładkowskiego.

Potencjał naukowy pracowników Instytutu w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie poparty jest licznym i uznanym dorobkiem publikacyjnym. Dla przykładu, książka „Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego” pod redakcją A. Żukowskiego, M. Hartlińskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Więcławskiego, jest głównym podręcznikiem na wiodących uczelniach w całej Polsce; została zakwalifikowana do finału konkursu „Książka geopolityczna roku” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Także kolejna pozycja: Żukowski A., Modzelewski W. T. (red.) „Kaliningrad: its internal and external issues” została nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2016. Wydano także pierwszy w Polsce tego typu podręcznik pt. „Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych” autorstwa płk dr. Ryszarda Korzeniowskiego.

Dowodem uznania dla wkładu Instytutu w badania nad bezpieczeństwem była organizacja w dniach 1-2 grudniu 2018 roku X Zjazdu Geopolityków Polskich oraz Finału Olimpiady Geopolitycznej.

Instytut intensywnie rozwija współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa, czego przejawem jest wstępne nawiązanie w grudniu 2018 roku współpracy z Institute for Peace and Unification Studies (IPUS) at Seoul National University (uczelnia na 63 miejscu z 500 Listy Szanghajskiej).

Liczna grupa pracowników Instytutu posiada dorobek w zakresie nauk o bezpieczeństwie, m.in.

 1. dr hab. Marcin Chełminiak
 2. dr hab. Dominik Hryszkiewicz
 3. dr hab. Degefe Gemechu
 4. dr hab. Jacek Więcławski
 5. dr Piotr Lotarski
 6. dr Wojciech Kotowicz (w trakcie przygotowania rozprawy habilitacyjnej)
 7. dr Ewa Czarkowska (w trakcie przygotowania rozprawy habilitacyjnej)
 8. dr Magdalena Kumelska-Koniecko
 9. dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski
 10. dr Krzysztof Żęgota (w trakcie przygotowania rozprawy habilitacyjnej)

Ponadto w Instytucie są jeszcze inne osoby posiadające także dorobek wpisujący się w nauki o bezpieczeństwie, a przy nadchodzącej ewaluacji firmują nauki o polityce i administracji.

Intensyfikacja badań nad bezpieczeństwem w ramach Instytutu Nauk Politycznych skutkująca publikowaniem w czasopismach z bazy danych Scopus i Web of Science oraz aplikacją o granty badawcze będzie solidnym przygotowaniem pod ewaluację dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. W tym roku pracownicy Instytutu Nauk Politycznych pod kierownictwem prof. Arkadiusza Żukowskiego już przygotowali i złożyli międzynarodowy projekt naukowy w ramach programu Horyzont 2020 pt. Cross-border Cooperation as an instrument strengthening security on the borders of the European Union. Dzięki bogatej współpracy międzynarodowej INP UWM udało się do projektu włączyć partnerów z uniwersytetów w Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Turcji, Rosji, Ukrainie oraz na Litwie.

Warto także zwrócić uwagę, że znaczna część czasopism z nowej listy ministerialnej jest zakwalifikowana jednocześnie do nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

 • Książki i publikacje

Szczególnie wartościowymi publikacjami książkowymi, wydanymi ostatnio przez pracowników Instytutu Nauk Politycznych są:

  • Ryszard Korzeniowski, Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych, [spis treści]


 • Dariusz Rodziewicz, Edukacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski w latach 1918-1939. Wybrane problemy, [spis treści]

 

Poniżej wykaz wszystkich publikacji z ostatnich pięciu lat:

 

 • Kształcenie

Instytut prowadzi kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na studiach I stopnia (od roku akademickiego 2011/2012) oraz II stopnia (od roku akademickiego 2014/2015). W tym roku akademickim kształcimy ponad 700 studentów na tym kierunku.

Obecnie rozpoczynamy prace nad przygotowaniem oferty w języku angielskim dla kierunku National and International Security. Posiadamy już ofertę przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w języku angielskim dla studentów Erasmus+.

Mając na względzie wdrożenie anglojęzycznej formuły kształcenia doskonalimy naszą ofertę dydaktyczną. Dbamy także o rozwój naszej kadry dydaktycznej, która od lat zdobywa międzynarodowe doświadczenie w zakresie nauczania w obszarze bezpieczeństwa w zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu POWER.

Obecnie już posiadamy ofertę kształcenia międzynarodowego, w ramach którego są przedmioty związane także z bezpieczeństwem:

International Relations – Global and Regional Perspective

 •  BA programme (I level, 6 semesters)
 •  MA programme (II level, 4 semesters)

Political Science - International Political and Economic Relations

 •  MA programme (II level, 4 semesters)

Modyfikujemy program dotyczący studiów doktoranckich w języku angielskim z dwoma ścieżkami specjalizacyjnymi. Jedna z nich będzie ogniskować się wokół problematyki bezpieczeństwa: Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w świecie.

Obecnie posiadamy w ofercie liczne przedmioty w języku angielskim dla studentów Erasmus+, które są związane ze wspomnianym kierunkiem, m.in.

 • Past and Contemporary U.S. Foreign and Security Policy - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • Local Politics and Local Government in Comparative Perspective - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska
 • Contemporary Political Systems - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska
 • The Doctrines of the USA Security Policy - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • American Foreign and Security Policy after Cold War - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • The USA Peacekeeping Role - Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko
 • International Conflicts & Conflict Resolution Mechanisms in the Context of New World Order in the 21st century - Prof. Degefe Gemechu
 • Problems of Fragile (Failed) States in Domestic and International Security System - Prof. Degefe Gemechu
 • The Role of Regional and International Organizations (AU, EU, UN, etc.) in the Process of International Peace and Security - Prof. Degefe Gemechu
 • Theory of Security - Prof. Marcin Chełminiak
 • Strategy of Security - Prof. Marcin Chełminiak
 • Security Issues, Decision-making Process and Political Leaders - Dr. Maciej Hartliński
 • Security Policy at Local Level - Dr. Karolina Tybuchowska-Hartlińska

 

 • Olimpiada

Od 2016 roku Instytut jest organizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiada służy popularyzacji wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli. Promuje także idee powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

Relacje z dotychczas rozegranych edycji znajdują się na naszej stronie.