Świat po 11 Września 2001 roku

pod red. Krzysztofa Gładkowskiego

"Studia Politologiczne" tom 1, Olsztyn 2003, ISBN 83-89559-00-5

Książka stanowi owoc jednej z pierwszych w świecie refleksji nad kondycją współczesnego świata, wywołaną aktem przemocy, jaki miał miejsce 11 września 2001 roku w USA. Jedną z pierwszych, gdyż już w listopadzie 2001 r. zaproponowano autorom artykułów zamieszczonych w tej publikacji współpracą. Teksty opracowywano więc między listopadem 2001 a czerwcem 2002 r. Uporządkowano je w trzech częściach.

Pierwsza nosi tytuł "Filozoficzne i historyczne implikacje społeczno-politycznej sytuacji świata".

Część druga - "Polityczny obraz państw i kontynentów" jest opisem dzisiejszego stanu i najważniejszych problemów w wielu państwach w różnych częściach globu.

W ostatniej części "Miscellanea społeczno-polityczne: globalizacja, przemiany społeczne i etniczne, świat wartości" zamieszczono artykuły poświęcone najbardziej dotkliwym sprawom doświadczanym przez człowieka i społeczeństwa.

Wielość poruszonych tu zagadnień czy przede wszystkim impuls, jaki dały wydarzenia w USA z 11 września 2001 r. Przemyślenia zawarte w artykułach odwołują się do kondycji ludzkiej działalności i jej przyszłości.

Krzysztof Gładkowski - redaktor tomu

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono