Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności służy popularyzacji wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli. Promuje także idee powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

Strona Olimpiady.

Instytut Nauk Politycznych jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której celem jest propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

10 grudnia 2021 roku odbyły się zawody okręgowe VI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zawody zorganizowano w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Do etapu centralnego zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Igor Ostapkiewicz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  2. Dawid Bielicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  3. Wiktoria Matyjaszek Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  4. Wiktoria Żylińska Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  5. Aleksander Surma Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  6. Zuzanna Rafalska Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w nauczyciel Jarosław Puszko
  7. Mateusz Graw Zespół Szkół w Pasłęku nauczyciel Tadeusz Gębarowski
  8. Emil Danowski Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie nauczyciel Marek Welenc
  9. Izabela Szczęśniak Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie nauczyciel Agnieszka Borysewicz
  10. Daniel Niedźwiecki Zespół Szkół w Pasłęku nauczyciel Tadeusz Gębarowski

Serdecznie gratulujemy!

Członkowie Komisji:

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska, dr hab. Wojciech Kotowicz, dr hab. Tomasz Bojarowicz – sekretarz Komitetu Okręgowego

Zawody centralne odbędą się w dniach 25-26 marca.

6 grudnia 2019 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się zawody Etapu Okręgowego.

7 grudnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się zawody Etapu Okręgowego

8 grudnia 2017 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się zawody Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

To już II edycja Olimpiady, której współorganizatorem jest Instytut Nauk Politycznych. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz kreowanie postaw patriotycznych. Zawody okręgowe otworzył przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności prof. dr hab. Wojciech Jakubowski.

W Olimpiadzie uczestnicy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województw warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego walczyli o kwalifikacje do etapu centralnego. Tam będą się ubiegać o indeksy na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz cenne nagrody.

Do etapu centralnego I Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności zakwalifikowali się:

Andrzej Wojtalak - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,

Karolina Kubiak - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu,

Bartosz Pilarczyk - Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku,

Tomasz Bojanowski - Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,

Kacper Świtkiewicz - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,

Ewa Rakowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,

Monika Jaroszewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach,

Ireneusz Ryfiński - Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,

Sandra Gajcy - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Dobrym Mieście,

Adrianna Łońska - Zespół Szkół w Pasłęku.

20161209_115115
20161209_115115 20161209_115115
20161209_115122
20161209_115122 20161209_115122
20161209_115130
20161209_115130 20161209_115130
20161209_141256
20161209_141256 20161209_141256
20161209_141854
20161209_141854 20161209_141854
20161209_141901
20161209_141901 20161209_141901
20161209_142143
20161209_142143 20161209_142143