Instytut Nauk Politycznych jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której celem jest propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

10 grudnia 2021 roku odbyły się zawody okręgowe VI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zawody zorganizowano w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Do etapu centralnego zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Igor Ostapkiewicz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  2. Dawid Bielicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  3. Wiktoria Matyjaszek Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  4. Wiktoria Żylińska Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  5. Aleksander Surma Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach nauczyciel Jarosław Puszko
  6. Zuzanna Rafalska Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w nauczyciel Jarosław Puszko
  7. Mateusz Graw Zespół Szkół w Pasłęku nauczyciel Tadeusz Gębarowski
  8. Emil Danowski Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie nauczyciel Marek Welenc
  9. Izabela Szczęśniak Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie nauczyciel Agnieszka Borysewicz
  10. Daniel Niedźwiecki Zespół Szkół w Pasłęku nauczyciel Tadeusz Gębarowski

Serdecznie gratulujemy!

Członkowie Komisji:

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska, dr hab. Wojciech Kotowicz, dr hab. Tomasz Bojarowicz – sekretarz Komitetu Okręgowego

Zawody centralne odbędą się w dniach 25-26 marca.