Dnia 26 października 2019 roku Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie zorganizował XII edycję Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi laureatami zostali:

I miejsce: Wiktoria Pokrzywnicka (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, opiekun Teresa Hablutzel) oraz Szymon Ochnik (Zespół Szkół w Pasłęku, opiekun Tomasz Rozenbajgier)

II miejsce: Dominik Dobies (Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, opiekun Damian Najduch) oraz Michał Kluk (Zespół Szkół w Pasłęku, opiekun Tomasz Rozenbajgier).

Serdecznie gratulujemy!

01
01 01
02
02 02
03
03 03
04
04 04
05
05 05
06
06 06

Dnia 21 października 2017 roku w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie odbyła się X edycja Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi laureatami zostali:

I miejsce: Kamila Skrzypa (Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, opiekun Dorota Kalinowska)

II miejsce: Łukasz Rembalski (II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, opiekun Grzegorz Małek)

III miejsce: Kacper Orszewski (II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, opiekun Grzegorz Małek)

Serdecznie gratulujemy!

dsc09710
dsc09710 dsc09710
dsc09712
dsc09712 dsc09712
dsc09714
dsc09714 dsc09714
dsc09715
dsc09715 dsc09715
dsc09717
dsc09717 dsc09717
dsc09719
dsc09719 dsc09719
dsc09722
dsc09722 dsc09722
dsc09726
dsc09726 dsc09726
dsc09732
dsc09732 dsc09732

Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) – X edycja

patronat Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Przedmiot i cel konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym regionu warmińsko-mazurskiego oraz promowanie wiedzy o regionie. Tematyka konkursu zakłada, że uczestnicy wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne.

Wyniki konkursu politologicznego, Edycja 2017 – „20 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku”

I miejsce zajął Artur Nowaczyk z klasy I, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu. Temat pracy: „Proces stanowienia Konstytucji RP z 1997 roku”. Opiekun: dr Krzysztof Sawicki.

II miejsce zajął Aleksander Powierża z klasy II E, II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Temat pracy: „Konstytucja RP z 1997 roku – zmieniać czy nie?”. Opiekun: mgr Hanna Janik.

III miejsce zajęła Agnieszka Grochowska z klasy II Liceum, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Temat pracy: „Proces stanowienia Konstytucji RP z 1997 roku”. Opiekun: mgr Teresa Hablutzel.

Nadesłane prace oceniane były przez komisję w składzie: dr hab. Waldemar Tomaszewski, dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska oraz dr Maciej Hartliński.

Laureatom gratulujemy!

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone dnia 26 maja 2017 r. (piątek), w Instytucie Nauk Politycznych UWM, ul F. Szrajbera 11, sala nr 217, godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!

Dnia 22 października 2016 roku w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie odbyła się IX edycja Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi laureatami zostali:

  • I miejsce: Kamila Skrzypa (Liceum Ogólnokształcące w Górowie Iławeckim)
  • II miejsce: Hanna Sidor (Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku)
  • III miejsce: Łukasz Rembalski (II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku) oraz Edward Klimek (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)

Serdecznie gratulujemy!

imag0013
imag0013 imag0013
imag0026
imag0026 imag0026
imag0039
imag0039 imag0039
imag0059
imag0059 imag0059

Wyniki konkursu politologicznego na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod patronatem J.M. Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego, edycja 2016 – „Unia Europejska. Współczesne dylematy i wyzwania”. Nadesłane prace ocieniane były przez komisję konkursową w składzie: dr Waldemar Tomaszewski, dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska oraz dr Maciej Hartliński.

I miejsce: Dorota Langowska, II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. K.i R. Małłków, kl. II. Opiekun: mgr Hanna Janik. Tytuł pracy: Niekontrolowana migracja ludności z Bliskiego Wschodu jako współczesne zagrożenie granic Unii Europejskiej.

II miejsce: Agnieszka Grochowska, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy, kl I LO. Opiekun: mgr Teresa Hablutzel. Tytuł pracy: Układ z Schengen – szansa czy zagrożenie dla Europy?

III miejsce: Michał Suchto, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Rodła, kl. II Tia. Opiekun: dr Katarzyna Cieplińska. Tytuł pracy: Bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy !