W dniu 4 kwietna 2009 roku w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych w Olsztynie odbył się Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim pod patronatem Marszałka Województwa pana Jacka Protasa, którego laureatami zostali:

1. Błażej Żyliński - uczeń IV LO w Olsztynie (opiekun Henryk Falkowski)

2. Radosław Rosiński - uczeń VII LO w Olsztynie (opiekun Alicja Matusewicz)

3. Aneta Kuc - uczennica LO w Pasłęku (opiekun Tomasz Rozenbajgier)

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 4 kwietnia 2009 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiotem pierwszego z konkursów, zatytułowanego „20 lat transformacji systemowej w Polsce” było napisanie pracy o charakterze politologicznym odnoszącej się do okresu przemian po Okrągłym Stole. Patronat nad tym konkursem objął J.M. Rektor UWM prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz.

Na konkurs napłynęły prace z całego województwa, z których komisja konkursu wyłoniła trzy najlepsze. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Mazur z ZSZiO w Nidzicy, uczeń Pani mgr Teresy Hablützel. Na drugim miejscu uplasował się Maciej Białuński z I LO w Giżycku, uczeń mgr. Mirosława Sroki, a na trzecim Magdalena Wiśniewska z ZSO nr 2 w Bartoszycach, uczennica mgr Hanny Komarzewskiej.

W skład komisji konkursowej wchodzili dr Waldemar Tomaszewski, dr Katarzyna Maciejewska oraz mgr Maciej Hartliński.

Tego samego dnia w INP przeprowadzono konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu sprawdzającego ich wiadomości z zakresu historii regionu, aktualnych spraw politycznych i samorządowych, a nawet z geografii naszego województwa. Uczniowie musieli się zatem wykazać wszechstronną wiedzą. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Błażej Żyliński z IV LO w Olsztynie (opiekun mgr H. Falkowski), drugie Radosław Rosiński z VII LO w Olsztynie (opiekun mgr A. Matusewicz), a trzecie Aneta Kuc z LO w Pasłęku (opiekun T. Rozenbajgier).

Komisję konkursową stanowili dr Wojciech Modzelewski, dr Barbara Turowej oraz mgr Karolina Tybuchowska-Hartlińska. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział Wicemarszałek Województwa Urszula Pasławska i Szef Kancelarii Sejmiku Wiktor Marek Leyk, a także prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych.

Była to druga edycja konkursów. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem uczniów województwa i będą kontynuowane w przyszłych latach.

DSC05114
DSC05114 DSC05114
DSC05131
DSC05131 DSC05131
DSC05135
DSC05135 DSC05135
DSC05140
DSC05140 DSC05140
DSC05144
DSC05144 DSC05144
DSC05162
DSC05162 DSC05162

Rozstrzygnięto konkurs politologiczny na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Instytut Nauk Politycznych pod patronatem J.M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza "20 lat transformacji systemowej w Polsce". Laureatami zostali:

1 miejsce - Mateusz Mazur (ZSZiO w Nidzicy, kl. II LO)

2 miejsce - Maciej Białuński (I LO w Giżycku)

3 miejsce - Magdalena Wiśniewska (ZSO nr 2 w Bartoszycach, kl. I LO)

Gratulujemy!

Laureatami konkursu na najlepszą pracę pisemną pt. "Przemiany na polskiej scenie politycznej po 1989 roku" - pod patronatem JM Rektora UWM prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego zostali:

I miejsce - Natalia Lorkowska (ZSZiO w Nidzicy)

II miejsce - Jacek Olchowik (I LO w Mrągowie)

III miejsce - Dominika Majewska (ZSZ w Ostródzie) i Oskar Raczycki (IV LO w Olsztynie)

Wyróżnienia:

  • Judyta Jasińska
  • Natalia Żuralska
  • Malwina Węgierska


Laureatami Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, zostali:

I Miejsce – Karol Kirszkiewicz (LO w Nowym Mieście Lubawskim)

II Miejsce – Kinga Dra¿ba (I LO w Ełku)

III Miejsce – Szymon Kowalski (LO w Nidzicy)

Serdecznie gratulujemy!

IMG_2191a
IMG_2191a IMG_2191a
IMG_2193a
IMG_2193a IMG_2193a
IMG_2194a
IMG_2194a IMG_2194a
IMG_2197a
IMG_2197a IMG_2197a
IMG_2200a
IMG_2200a IMG_2200a
IMG_2201a
IMG_2201a IMG_2201a
IMG_2202a
IMG_2202a IMG_2202a
IMG_2204a
IMG_2204a IMG_2204a
IMG_2209a
IMG_2209a IMG_2209a
IMG_2214a
IMG_2214a IMG_2214a
IMG_2218a
IMG_2218a IMG_2218a
IMG_2227a
IMG_2227a IMG_2227a
IMG_2228a
IMG_2228a IMG_2228a
IMG_2229a
IMG_2229a IMG_2229a
IMG_2232a
IMG_2232a IMG_2232a
IMG_2248a
IMG_2248a IMG_2248a
IMG_2256a
IMG_2256a IMG_2256a
IMG_2269a
IMG_2269a IMG_2269a