Seria wydawnicza "Studia Politologiczne" (ISSN 1731-2299) stanowi realizację postulatów i aspiracji pracowników Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Seria ma prezentować rezultaty kongresów, sympozjów i paneli organizowanych przez INP oraz wyniki tematów badawczych podejmowanych indywidualnie i zespołowo przez pracowników Instytutu. Zamieszczane będą w niej nie tylko teksty naukowe pracowników Instytutu, ale też uczonych z innych ośrodków w kraju i zagranicą. Ponadto jej łamy będą udostępniane studentom. Mimo politologicznego charakteru serii, preferowana będzie interdyscyplinarna prezentacja problemów badawczych, uwzględniająca dorobek innych dyscyplin nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, psychologii, antropologii, etnologii, prawa, ekonomii i historii - funkcjonujących na styku z politologią.

"Tutejsi" czy obcy? Niemcy w Polsce po 1945 roku

redakcja naukowa: Krzysztof Gładkowski, Irena Kurasz

"Studia Politologiczne" tom 7, Olsztyn 2018

ISBN: 978-83-66259-02-7

 

Spis treści (pdf)

 

 

 

 

Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie:
Kultura – oświata – gospodarka

redakcja naukowa: Krzysztof Gładkowski, Ewa Gładkowska, Tomasz Gajowniczek

"Studia Politologiczne" tom 6, Olsztyn 2018

ISBN: 978-83-89559-99-9

 

Spis treści (pdf)

 

 

 

 

Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie:
Polityka – historia – nauka

redakcja naukowa: Krzysztof Gładkowski, Ewa Gładkowska, Tomasz Gajowniczek

"Studia Politologiczne" tom 5, Olsztyn 2018

ISBN: 978-83-89559-98-2

 

Spis treści (pdf)

 

 

 

 

Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej

pod red. Krzysztofa Gładkowskiego

"Studia Politologiczne" tom 4, Olsztyn 2014, ISBN: 978-83-89559-58-6

 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 roku, będący uzupełnieniem polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku, był przedmiotem wielu sympozjów, kongresów i konferencji w Polsce w roku 2011 z okazji jubileuszu jego dwudziestolecia.

W Olsztynie w ostatnim miesiącu roku jubileuszowego, 1–2 grudnia 2011 roku Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z Wydziałem Sztuki tegoż Uniwersytetu oraz Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, zorganizował międzynarodową konferencję, której przedmiotem – obok Traktatu – były zagadnienia, które dzięki niemu stały się rzeczywistością społeczną, kulturową i polityczną, szczególnie ważną w województwie warmińsko-mazurskim. Dziesięć procent jego obywateli stanowią przedstawiciele innych niż polska społeczności narodowych i etnicznych.

Kolejny, IV tom „Studiów Politologicznych” jest próbą podsumowania znaczenia Traktatu dla rozwoju międzynarodowej współpracy województwa warmińsko-mazurskiego w różnych dziedzinach, współżycia mniejszości narodowych (zwłaszcza społeczności niemieckiej) oraz badań dziedzictwa kulturowego i kultury pamięci regionu.