Laureaci konkursu politologicznego na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod patronatem J.M. Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego, Edycja 2015 – „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”

1. miejsce:

Grzegorz Janowicz, klasa 2 C, XII Liceum Ogólnokształcące im. M. i G. Dietrichów w Olsztynie. Temat pracy: Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego w Polsce (1999-2015). Geneza, kompetencje, próba oceny. Opiekun: mgr Krystyna Bem.

2. miejsce:

Patryk Wawrzonkowski, klasa I TIA, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Rodła w Olsztynie. Temat pracy: Kształtowanie się samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 roku. Opiekun: dr Katarzyna Cieplińska.

3. miejsce:

Natalia Roska, klasa I TE, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy. Temat pracy: Samorząd terytorialny w Polsce – warunkiem prawidłowego funkcjonowania demokracji. Opiekun: mgr Teresa Hablűtzel.

Robert Hofman, IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu. Temat pracy: Reforma samorządowa rządu Jerzego Buzka – czy była potrzebna oraz jakie przyniosła skutki? Opiekun: mgr Tomasz Wyrwas.

Gratulujemy. Nagrody zostały wręczone 11 kwietnia 2015 roku w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

img_2251
img_2251 img_2251
img_2252
img_2252 img_2252
img_2253
img_2253 img_2253
img_2256
img_2256 img_2256
img_2261
img_2261 img_2261
img_2264
img_2264 img_2264
img_2268
img_2268 img_2268
img_2273
img_2273 img_2273

Dnia 12 kwietnia 2014 roku w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie odbyła się VII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa.

Tegorocznymi laureatami zostali:

1 miejsce: Adrianna Górska - Liceum Ogólnokształcące w Braniewie (opiekun: Katarzyna Oleksy)

2 miejsce: Adrian Zaworski - Liceum Ogólnokształcące w Braniewie (opiekun: Katarzyna Oleksy) oraz Paweł Suszyński - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim (opiekun: Bartłomiej Bartkowski)

Serdecznie gratulujemy!

I miejsce – Katarzyna Świgoń, ZSZiO w Nidzicy im. S. Staszica, klasa II LO. Temat pracy: „Wielki przełom życia politycznego w Polsce po obradach Okrągłego Stołu”. Opiekun: Teresa Hablützel

II miejsce – Robert Hofman, IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. Temat: Polska zmierza ku systemowi dwupartyjnemu.

III miejsce – Aleksandra Kaczmarczyk, ZSZiO w Nidzicy im. S. Staszica, klasa III LO. Temat pracy: „Przemiany polityczne w Polsce po 1989 roku drogą do skonsolidowanej demokracji”. Opiekun: Teresa Hablützel.

 

Laureaci konkursu politologicznego edycja 2013 „Współczesne wyzwania polskiej demokracji":

1. miejsce Alicja Mazur, kl. III LO ZSZiO w Nidzicy, tytuł pracy: Ruchy społeczne jako szansa prawidłowego rozwoju ustroju demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej; opiekun mgr Teresa Hablützel
2. miejsce Aneta Próchno, ZSCKR w Karolewie, tytuł pracy: Kryzys ekonomiczny, a sytuacja polityczna w Polsce; opiekun mgr Marta Śniadowska
3. miejsce Aleksandra Kaczmarczyk, kl II LO ZSZiO w Nidzicy, tytuł pracy: Wpływ kryzysu ekonomicznego na sytuację polityczną; opiekun mgr Teresa Hablützel

Gratulujemy!

 

Laureatami tegorocznej, 5 edycji Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostali:

1 miejsce Rafał Żebrowski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

2 miejsce Jakub Marcfeld - Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

3 miejsce Eliza Supińska - II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Wręczenie nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa odbyło się 14 kwietnia 2012 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy!

DSC08585
DSC08585 DSC08585
DSC08592
DSC08592 DSC08592
DSC08594
DSC08594 DSC08594
DSC08597
DSC08597 DSC08597
DSC08599
DSC08599 DSC08599
DSC08622
DSC08622 DSC08622

Laureaci Konkursu politologicznego na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod patronatem J.M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza Edycja 2012 – „15 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 roku”:

1. miejsce – Alicja Mazur, kl. II LO ZSZiO w Nidzicy, opiekun mgr Teresa Hablutzel. Temat pracy: „Prace nad reformą prawa konstytucyjnego w Polsce po 1989 roku”

2. miejsce – Dawid Rogoziński, kl. II e, I LO im. S. Żeromskiego w Działdowie. Temat pracy: „System aksjologiczny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.”

3. miejsce – Tomasz Opar, kl. III, I LO im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku, opiekun mgr Mirosław Sroka. Temat pracy: „Prace nad powstaniem nowej konstytucji w Polsce po 1989 roku”.

Gratulujemy!

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 14. 04. 2012 r. w Instytucie Nauk Politycznych UWM, Olsztyn, ul. F. Szrajbera 11, godz. 13.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono