I miejsce – Katarzyna Świgoń, ZSZiO w Nidzicy im. S. Staszica, klasa II LO. Temat pracy: „Wielki przełom życia politycznego w Polsce po obradach Okrągłego Stołu”. Opiekun: Teresa Hablützel

II miejsce – Robert Hofman, IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. Temat: Polska zmierza ku systemowi dwupartyjnemu.

III miejsce – Aleksandra Kaczmarczyk, ZSZiO w Nidzicy im. S. Staszica, klasa III LO. Temat pracy: „Przemiany polityczne w Polsce po 1989 roku drogą do skonsolidowanej demokracji”. Opiekun: Teresa Hablützel.