Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) – X edycja

patronat Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Przedmiot i cel konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym regionu warmińsko-mazurskiego oraz promowanie wiedzy o regionie. Tematyka konkursu zakłada, że uczestnicy wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne.

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej w terminie do 15 października 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim”. W zgłoszeniu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna (telefon); nazwę, adres i e-mail szkoły; klasę; adres e-mail i telefon kontaktowy.

Zagadnienia:

Zakres konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

• transformacja polskiego systemu politycznego w wymiarze regionalnym i lokalnym;

• regionalna administracja rządowa oraz samorząd regionalny i lokalny (organy, zadania, kompetencje);

• współczesna regionalna scena polityczna;

• kontakty zagraniczne samorządu województwa (podstawy prawne oraz praktyka kontaktów: regiony partnerskie, stowarzyszenia międzynarodowe etc.);

• walory geograficzno-przyrodnicze regionu (znajomość mapy);

• współczesne problemy regionu warmińsko-mazurskiego;

• społeczno-polityczna historia regionu Warmii i Mazur (po 1918 r.).

Zalecana literatura:

Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. W.T. Modzelewski, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2014; Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, red. W. Kotowicz, W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2013 (niektóre artykuły dostępne na stronie: https://www.researchgate.net/home) oraz informacje ze stron internetowych Samorządu Województwa.

Forma konkursu i nagrody:

Forma pisemna (test), nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa oraz Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Harmonogram:

Konkurs odbędzie się 21 października 2017 r. (sobota) godz. 10.00; ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów ok. godziny 12.00.

Miejsce:

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. F. Szrajbera 11, Olsztyn.