Wyniki konkursu politologicznego, Edycja 2017 – „20 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku”

I miejsce zajął Artur Nowaczyk z klasy I, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu. Temat pracy: „Proces stanowienia Konstytucji RP z 1997 roku”. Opiekun: dr Krzysztof Sawicki.

II miejsce zajął Aleksander Powierża z klasy II E, II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Temat pracy: „Konstytucja RP z 1997 roku – zmieniać czy nie?”. Opiekun: mgr Hanna Janik.

III miejsce zajęła Agnieszka Grochowska z klasy II Liceum, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Temat pracy: „Proces stanowienia Konstytucji RP z 1997 roku”. Opiekun: mgr Teresa Hablutzel.

Nadesłane prace oceniane były przez komisję w składzie: dr hab. Waldemar Tomaszewski, dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska oraz dr Maciej Hartliński.

Laureatom gratulujemy!

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone dnia 26 maja 2017 r. (piątek), w Instytucie Nauk Politycznych UWM, ul F. Szrajbera 11, sala nr 217, godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!