Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego

red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 380

ISBN: 978-83-89559-57-9

Przesłanką leżącą u podstaw pracy nad książką była idea stworzenia publikacji - przewodnika po newralgicznych treściach z zakresu bezpieczeństwa narodowego. W założeniu, ma ona wyposażać Czytelnika w podstawowy zestaw umiejętności do sprawnego posługiwania się wiedzą dotyczącą opracowanych kategorii oraz powiązanych z nimi zagadnień. Intencją redaktorów i autorów jest również uporządkowanie wiedzy w oparciu o własne ustalenia terminologiczne.

Jest to opracowanie zbiorowe, a jego autorzy reprezentują różne dyscypliny naukowe oraz podejścia badawcze. Wpływa to na bogactwo nie tylko ujęć, ale i stylu oraz ekspresji w sposobie prezentowanych i analizowanych zjawisk oraz procesów – co traktować należy jako jeden z potencjalnych atutów i dowód na wciąż kształtujące się i wieloznaczne postrzeganie poruszanych w nim kwestii.

Prezentowana książka może się okazać szczególnie przydatna dla osób rozpoczynających swoją intelektualną przygodę, a studiujących na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, przede wszystkim „Bezpieczeństwa narodowego”, „Bezpieczeństwa wewnętrznego” i „Inżynierii bezpieczeństwa” oraz na kierunkach „Politologia” i „Stosunki międzynarodowe”.

Spis treści [pdf]

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono