"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 12, 2011 r., s. 634

Tom 12

Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Spis treści i wstęp:

PDF

Całość: http://cejsh.icm.edu.pl/

 

Tom 11, 2010 r., s. 542

Tom 11

Chiny i państwa azjatyckie - karty z historii i wyzwania współczesności
pod red. Degefe Kebede Gemechu

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl

Zawartość:

Wstęp – Degefe Degebe Gemechu

CHINY

Ewa Dryjańska: Historyczne determinanty kształtowania się cech charakterystycznych i specyfiki polityki zagranicznej Chin

Marta Zielonka: Meandry rozwoju Chin i ich wizja porządku światowego oraz swego miejsca na arenie międzynarodowej

Jacek Dmochowski: z dziejów emigracji chińskiej do Ameryki Łacińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Sylwia Podlewska: Strategia i taktyka nawiązywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami przez Chińską Republikę Ludową

Piotr Bednarek: Polityka graniczna Chińskiej Republiki Ludowej - próba charakterystyki

Mateusz Smolaga: Ewolucja założeń i charakter pomocy rozwojowej świadczonej przez Chińską Republikę Ludową

Paweł Witecki: Koncerny energetyczne w polityce ChRL

Degefe Kebede Gemechu: Chiny: powstanie nowego globalnego supermocarstwa na Dalekim Wschodzie - trudne relacje z zachodnimi rywalami

Tom 10, 2010 r., s. 502

Tom 10

Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp – Arkadiusz Żukowski

Jacek Łapott: Ukryty wymiar afrykańskiej przestrzeni

Ks. Jacek Jan Pawlik: Przestrzeń życia jako przestrzeń sakralna na przykładzie ludu Konkomba z północnego Togo

Katarzyna Podyma: Przestrzeń religijna w Afryce. Islam - pomiędzy religią a ruchem społecznym - praktyka dnia codziennego

Lucjan Buchalik: Granice etniczności w relacjach między Mossi a Kurumbami w Burkina Faso

Tomasz Klin: Afryka w klasycznej i współczesnej myśli geopolitycznej

Tomasz Bichta: Granice, terytorium i przestrzeń w Afryce według Achillesa Mbembe

Tom 9, 2009 r., s. 288

Tom 9

Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp – Arkadiusz Żukowski

Ks. Jarosław Różański: Zmienność sojuszy: meandry politycznych elit czadyjskich

Krzysztof Trzciński: wizja państwa pozapartyjnego w myśli Kwasi Wiredu, czyli o utopii zrodzonej z doświadczeń rzeczywistości

Anna Radłowska: Fenomen partii dominującej w systemach politycznych wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej

Arkadiusz Żukowski: Partia Narodowa w Afryce Południowej – od pełni władzy do upadku

Ks. Adam Romejko: Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem

Degefe Gemechu: Problemy legalności partii politycznych w Etiopii