"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 14, 2012 r., s. 317

Tom 14

Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej

pod red. Zdzisława Kunickiego

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Spis treści:

Wstęp - Zdzisław Kunicki - 9

Część I - Aspekty biblijne

Michał Wojciechowski: Biblijne oceny instytucji państwa - 17

Bogdan W. Matysiak: Struktury społeczno-organizacyjne Izraela przedpaństwowego - 39

Aleksandra Nalewaj: Rzymski kult imperialny w świetle ksiąg Nowego Testamentu i świadectw pozabiblijnych - 57

Jan B. Bocian SVD: Idea władzy w tradycji biblijnej i nauczaniu kościelnym - 85

Część II - Aspekty filozoficzne

Dorota Sepczyńska: W stronę "uszlachetniania demokracji" - 115

Zdzisław Kieliszek: Pierwszeństwo wolności przed równością jako zasada demokracji. Między Jean-Jacques Rousseau a Janem Pawłem II - 143

François-Xavier Amherdt: Les chrétiens et la politique, selon Paul Ricoeur - 183

Tom 13, 2012 r., s. 738

Tom 13

"Stare" i "nowe" mocarstwa w Afryce - stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Spis treści:

[pdf]

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

 

Tom 12, 2011 r., s. 634

Tom 12

Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

 

Spis treści i wstęp:

PDF

Całość: http://cejsh.icm.edu.pl/

 

Tom 11, 2010 r., s. 542

Tom 11

Chiny i państwa azjatyckie - karty z historii i wyzwania współczesności
pod red. Degefe Kebede Gemechu

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl

Zawartość:

Wstęp – Degefe Degebe Gemechu

CHINY

Ewa Dryjańska: Historyczne determinanty kształtowania się cech charakterystycznych i specyfiki polityki zagranicznej Chin

Marta Zielonka: Meandry rozwoju Chin i ich wizja porządku światowego oraz swego miejsca na arenie międzynarodowej

Jacek Dmochowski: z dziejów emigracji chińskiej do Ameryki Łacińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Sylwia Podlewska: Strategia i taktyka nawiązywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami przez Chińską Republikę Ludową

Piotr Bednarek: Polityka graniczna Chińskiej Republiki Ludowej - próba charakterystyki

Mateusz Smolaga: Ewolucja założeń i charakter pomocy rozwojowej świadczonej przez Chińską Republikę Ludową

Paweł Witecki: Koncerny energetyczne w polityce ChRL

Degefe Kebede Gemechu: Chiny: powstanie nowego globalnego supermocarstwa na Dalekim Wschodzie - trudne relacje z zachodnimi rywalami