"Forum Politologiczne" to seria (ISSN 1734-1698) wydawnicza Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

W zamierzeniu redaktora serii i rady programowej "Forum Politologiczne" ma być głosem środowiska olsztyńskich politologów oraz UWM i współpracujących ośrodków naukowych w dyskursie naukowym nad współczesnymi, w tym bieżącymi, problemami świata. Intencją jest poruszanie tych problemów, które są mało dostrzegane lub nie uwzględniane przez media masowe.

Numery "Forum" dostępne są w formie elektronicznej w bibliotece The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Bibliotece Nauki CEON.

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Tom 10, 2010 r., s. 502

Tom 10

Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp – Arkadiusz Żukowski

Jacek Łapott: Ukryty wymiar afrykańskiej przestrzeni

Ks. Jacek Jan Pawlik: Przestrzeń życia jako przestrzeń sakralna na przykładzie ludu Konkomba z północnego Togo

Katarzyna Podyma: Przestrzeń religijna w Afryce. Islam - pomiędzy religią a ruchem społecznym - praktyka dnia codziennego

Lucjan Buchalik: Granice etniczności w relacjach między Mossi a Kurumbami w Burkina Faso

Tomasz Klin: Afryka w klasycznej i współczesnej myśli geopolitycznej

Tomasz Bichta: Granice, terytorium i przestrzeń w Afryce według Achillesa Mbembe

Tom 9, 2009 r., s. 288

Tom 9

Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp – Arkadiusz Żukowski

Ks. Jarosław Różański: Zmienność sojuszy: meandry politycznych elit czadyjskich

Krzysztof Trzciński: wizja państwa pozapartyjnego w myśli Kwasi Wiredu, czyli o utopii zrodzonej z doświadczeń rzeczywistości

Anna Radłowska: Fenomen partii dominującej w systemach politycznych wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej

Arkadiusz Żukowski: Partia Narodowa w Afryce Południowej – od pełni władzy do upadku

Ks. Adam Romejko: Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem

Degefe Gemechu: Problemy legalności partii politycznych w Etiopii

 

Tom 8, 2008 r., s. 542

tom 8

Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych – rywalizacja i mocarstwowość
pod red. Degefe Kebede Gemechu

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Degefe Kebede Gemechu

Paweł Sokala: Strategia regionalna Chińskiej Republiki Ludowej

Anna Kuflikowska: Nowa polityka przygraniczna Chińskiej Republiki Ludowej

Jarosław Błaszczak: Dziesięć lat po powrocie Hongkongu do macierzy (1997-2007)

Piotr Trzaskowski: Chińska strategia powrotu do Azji Centralnej - Jedwabny Szlak XXI wieku

Paweł Adamiec: Modernizacja sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej

Degefe Kebede Gemechu: Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec państw Afryki: strategia pięciu zasad

Ewa Dryjańska: Główne problemy w stosunkach Chińskiej Republiki Ludowej z Japonią

Tom 7, 2008 r., s. 424

Tom 7

Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce,
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp - Arkadiusz Żukowski

Maciej Hartliński: Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego w kontekście współczesnej Afryki

Ks. Jacek J. Pawlik: Przywództwo lineażowe - między imperatywem krwi a wymogiem tradycji

Degefe Gemechu: dożywotnie przywództwo polityczne a konflikty w Afryce

Tomasz Klin: Kryzys przywództwa RPA w regionie Południa Afryki

Ks. Adam Romejko: Elity władzy we współczesnej Algierii

Marcin W. Solarz: Reforma rolna jako narzędzie walki o władzę najwyższą w Zimbabwe w latach 2000-2002. Zarys problemu

Radosław Sajna: Les animaux politiques, prédateurs de la liberté - paryski wizerunek przywódców afrykańskich

Selim Chazbijewicz: Faruk I - ostatni król Egiptu

Arkadiusz Żukowski: Jan Smuts - przywódca nie tylko południowoafrykański