Tom 9, 2009 r., s. 288

Tom 9

Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp – Arkadiusz Żukowski

Ks. Jarosław Różański: Zmienność sojuszy: meandry politycznych elit czadyjskich

Krzysztof Trzciński: wizja państwa pozapartyjnego w myśli Kwasi Wiredu, czyli o utopii zrodzonej z doświadczeń rzeczywistości

Anna Radłowska: Fenomen partii dominującej w systemach politycznych wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej

Arkadiusz Żukowski: Partia Narodowa w Afryce Południowej – od pełni władzy do upadku

Ks. Adam Romejko: Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem

Degefe Gemechu: Problemy legalności partii politycznych w Etiopii

 

Edward J. Jaremczuk: Rola Josepha Kasavubu i jego ABAKO w powstaniu Demokratycznej Republiki Konga

Bara Ndiaye: Ruchy społeczno-polityczne we Francuskiej Afryce Zachodniej

Jacek Łapott: Czy w Afryce jest jeszcze miejsce na tajne związki – rzecz o stowarzyszeniu Awa w plemieniu Dagon (Mali)

Ks. Adam Michałek: Obecność tradycyjnych religii afrykańskich w dynamice innowacji religijnych Czarnej Afryki

Akhmed Dzhantamirov: Powstanie Mahdiego w Sudanie w latach 1881-1898

Selim Chazbijewicz: Działalność stowarzyszenia Braci Muzułmańskich w krajach Afryki Północnej na przykładzie Egiptu i Algierii

Lucjan Buchalik: Osama ben Laden i al-Kaida w świadomości mieszkańców Afryki Zachodniej