Tom 10, 2010 r., s. 502

Tom 10

Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce
pod red. Arkadiusza Żukowskiego

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl/

Zawartość:

Wstęp – Arkadiusz Żukowski

Jacek Łapott: Ukryty wymiar afrykańskiej przestrzeni

Ks. Jacek Jan Pawlik: Przestrzeń życia jako przestrzeń sakralna na przykładzie ludu Konkomba z północnego Togo

Katarzyna Podyma: Przestrzeń religijna w Afryce. Islam - pomiędzy religią a ruchem społecznym - praktyka dnia codziennego

Lucjan Buchalik: Granice etniczności w relacjach między Mossi a Kurumbami w Burkina Faso

Tomasz Klin: Afryka w klasycznej i współczesnej myśli geopolitycznej

Tomasz Bichta: Granice, terytorium i przestrzeń w Afryce według Achillesa Mbembe

Bara Ndiaye: Przestrzeń i granice monetarne we współczesnej Afryce. Na przykładzie strefy franka CFA

Maciej Plonowski: Ekonomia nieformalna - czynnik wzmacniający czy osłabiający integrację regionalną w Afryce Subsaharyjskiej

Kamil Zajączkowski: Przestrzeń i granice a regionalizm w Afryce Subsaharyjskiej - afrykańska i europejska percepcja

Arkadiusz Żukowski: Pogranicza w Afryce Subsaharyjskiej. Regiony współpracy czy konfliktów?

Krzysztof Trzciński: Przyszłość państwa i granic w Afryce. Alternatywny punkt widzenia

Agnieszka Pawłowska: Kolonie niemieckie w Afryce w świetle polskiej historiografii

Edward Janusz Jaremczuk: Sahel strefą graniczną między Saharą a lasami deszczowymi Afryki Subsaharyjskiej

Ks. Jarosław Różański: Różnorodność w podejmowaniu granic i własności ziemi w Republice Czadu

Selim Chazbijewicz: Polityczny konflikt o terytorium Sahary Zachodniej

Degefe Gemechu: Spory graniczne Etiopii z państwami sąsiednimi. Niekończąca się wojna

Wojciech Kotowicz: Problemy na granicy afrykańsko-europejskiej - hiszpańskie enklawy w Maroku

Akhmed Dzhantamirov: Spór o zasoby wodne Nilu w środkowej i północno-wschodniej Afryce. Krótki zarys problemu

Maciej Ząbek: Granice i narodowy porządek rzeczy a uchodźcy afrykańscy

Anna Maria Bytyń: Obcy wśród swoich - obozy uchodźców wewnętrznych w Sudanie

Rita Sobczyk: Diaspora senegalska w Hiszpanii - społeczność transnacjonalna

Aneta Pawłowska: O wspólnej przestrzeni poszukiwań artystycznych w "białe" i "czarnej" sztuce Republiki Południowej Afryki

Anna Nadolska-Styczyńska: Pokazać Afrykę na 200 m2 (refleksje muzealnika)

Noty o autorach