Bezpieczeństwo państwa. Wyzwania, zagrożenia i perspektywy

red. Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 153.

ISBN: 978-83-89559-79-1

 

 

Waldemar Żebrowski

Badania naukowe na studiach politologicznych

INP UWM, Olsztyn 2019, ss. 136

ISBN: 978-83-950220-3-6

 

 

 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na początku XXI wieku

red. Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 154.

ISBN: 978-83-66259-01-0

 

 

 

Determinanty bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej

red. Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 153.

ISBN: 978-83-89559-66-1

 

 

 

Wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego

red. Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 147.

ISBN: 978-83-89559-67-8

 

 

Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe

Redakcja naukowa: Teresa Astramowicz-Leyk, Yarina Turchyn, Waldemar Tomaszewski, Krzysztof Żęgota

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 181

ISBN: 978-83-66259-00-3

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Teresa Sasińska-Klas, Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska: Patriotyzm Polaków w kontekście 100-lecia niepodległości Polski

Teresa Astramowicz-Leyk: Pragmatycy czy wizjonerzy? Działania przedstawicieli rodu Kulerskich na rzecz niepodległości państwa polskiego

Karol B. Janowski: Kultura polityczna Polaków (analiza historyczno-politologiczna)

Janusz Małłek: Ewangelicy: Biskup Bursche, Mazurzy i Cieszyniacy w walce o polskie Mazury. (Plebiscyt na Warmii i Mazurach w roku 1920. „Polski Piemont” Działdowszczyzna)

Krzysztof Żęgota: O kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej. Narodowa Demokracja wobec plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu

Yarina Turchyn, Teresa Astramowicz-Leyk, Lesia Dorosh: Polska mniejszość narodowa we Lwowie po II wojnie światowej: w poszukiwaniu tożsamości narodowej

Halyna Lutsyshyn, Oleksandr Gorbach: Działalność ukraińskiej mniejszości narodowej we współczesnej Polsce

Waldemar Żebrowski: Modele demokracji parlamentarnej i prezydenckiej

Waldemar Tomaszewski: Polski dorobek konstytucyjny lat 1918-2018

Piotr Koprowski: Mechanizm rządzenia w PRL (do początku lat 80. XX wieku)

Wojciech Kotowicz: Problemy z wolnością słowa u początków III RP – wybrane przykłady

Przemysław Piotrowski: Idea opcji konserwatywno-liberalnej. Przypadek nowej prawicy

Paulina Krygielska: Struktura Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 1998-2018

Wojciech Łysek: Od kontestacji granicy ryskiej do akceptacji wschodnich sąsiadów. Paryska „Kultura” a stosunek polskiego społeczeństwa do Białorusi, Litwy i Ukrainy przez polskie społeczeństwo

Zapowiedź wydawnicza - pdf