Polityka bezpieczeństwa. Wokół starych i nowych dylematów

red. Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 147.

ISBN: 978-83-66259-19-5

 

 

Dariusz Rodziewicz

Edukacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski w latach 1918-1939.
Wybrane problemy

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 490.

ISBN: 978-83-66259-06-5

 

Spis treści [pdf]

 

Bezpieczeństwo państwa. Wyzwania, zagrożenia i perspektywy

red. Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 153.

ISBN: 978-83-89559-79-1

 

 

Waldemar Żebrowski

Badania naukowe na studiach politologicznych

INP UWM, Olsztyn 2019, ss. 136

ISBN: 978-83-950220-3-6

 

 

 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na początku XXI wieku

red. Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 154.

ISBN: 978-83-66259-01-0

 

 

 

Determinanty bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej

red. Wojciech Kotowicz

INP UWM, Olsztyn 20219, ss. 153.

ISBN: 978-83-89559-66-1