Z okazji 65. rocznicy urodzin Profesora Waldemara Żebrowskiego Instytut Nauk Politycznych wydał okolicznościową publikację.

Gratulujemy!

ISBN: 978-83-89559-86-9

okładka książki15 lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

red. Arkadiusz Żukowski, Maciej Hartliński

INP UMW, Olsztyn 2017, ss. 110.

ISBN 978-83-89559-78-4

 

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE (Arkadiusz Żukowski) ... 5

Z HISTORII INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE (Tomasz Gajowniczek) ... 9

SYLWETKI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE (Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Magdalena Kumelska) ... 29

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE – WYMIAR NAUKOWY I DYDAKTYCZNY (Marcin Chełminiak) ... 49

OFERTA DYDAKTYCZNA INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE (Maciej Hartliński) ... 67

KONFERENCJE, SYMPOZJA NAUKOWE I DEBATY ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE W LATACH 2001–2016 (Krzysztof Żęgota) ... 71

AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH AFILIOWANYCH PRZY INSTYTUCIE NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE (Wojciech Kotowicz) ... 83

ABSOLWENCI KIERUNKÓW POLITOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE PRZY INSTYTUCIE NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE W LATACH 2012–2016 (Tomasz Gajowniczek) ... 93 

 

 

okładka książkiPolityczno-społeczne dylematy i wyzwania we współczesnej Polsce

red. Waldemar Tomaszewski, Diana Mościcka

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 150

ISBN 987-83-89559-92-0

 

 

okładka książkiWielowymiarowość polityki społecznej i bezpieczeństwa w Polsce

red. Waldemar Tomaszewski, Diana Mościcka

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 154

ISBN 987-83-89559-93-7

 

 

okładka książkiWspółczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski

red. Waldemar Tomaszewski, Wojciech Fabiszewski, Andrzej Jurkun

INP UMW, Olsztyn 2017, ss. 158.

ISBN 978-83-89559-91-3

 

 

okładka książkiKobiety w przestrzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia

red. Magdalena Kumelska, Wojciech Tomasz Modzelewski, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 165.

ISBN 978-83-89559-88-3