25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu

Materiały ІІI Polsko-Ukraińskiеgo Forum Naukowego (11-12 maja 2017, Olsztyn)

red. Kamil Sygidus, Oleksandr Horbach

Olsztyn - Львів, Wydawnictwo NULP i INP UWM, 2017. - 326 s.

ISBN 978-83-89559-89-0 

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power

red. Ryszard Korzeniowski, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 205.

ISBN 978-83-89559-87-6

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w zmieniającym się świecie

red. Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 194.

ISBN 978-83-89559-90-6

 

 

okładka książkiWymiary integracji europejskiej

redakcja: Teresa Astramowicz-Leyk, Marcin Chełminiak, Kamil Sygidus, Oleksandr Gorbach

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 220.

ISBN 978-83-89559-85-2

 

Spis treści i wstęp

 

okładka książkiPolityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci

redakcja: Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Krzysztof Żęgota

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 182.

ISBN 978-83-89559-55-5

 

Spis treści:

Od autorów

Marcin Kazimierczuk: Prawne aspekty polityki pomnikowej w odniesieniu do miejsc pamięci związanych z obecnością armii radzieckiej w Polsce

Maciej Nawacki: Granice karalności znieważenia komunistycznych pomników

Krzysztof D. Szulborski: Czynniki kształtujące postawy wobec rosyjskich i radzieckich cmentarzy wojennych i wojskowych na Warmii i Mazurach

Геннадий Кретинин, Евгений Маслов, Денис Миронюк: Формирование мемориально-монументального ландшафта памяти в Калининградской области Российской Федерации

Krzysztof Żęgota: Polityka pomnikowa jako element tożsamości i świadomości historycznej: przykład Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Marcin Chełminiak: Geneza stosunków polsko-rosyjskich po 1989 roku – poziom międzyrządowy i transgraniczny

Tomasz Bojarowicz: Polityka historyczna – czynnik scalający czy polaryzujący polskie społeczeństwo?

Denis Mironyuk, Krzysztof Żęgota: Działalność Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych na rzecz przezwyciężania różnic w ocenie historii stosunków polsko-rosyjskich: geneza – przebieg współpracy – osiągnięcia

Patrycja Jarząbek-Krysiak: Aktywność wybranych polskich i rosyjskich grup rekonstrukcji historycznych w mediach społecznościowych na przykładzie portali Facebook i VKontakte

Aneks

Noty o autorach

okładka książkiRyszard Korzeniowski

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 480.

ISBN 978-83-89559-75-3

 

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1.1. Powstawanie zarządzania kryzysowego w Polsce

1.2. Akty prawne regulujące proces zarządzania kryzysowego

1.3. Zagrożenia ludzi, mienia, środowiska i infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych

1.4. Pojęcie i istota kryzysu oraz sytuacji kryzysowej

1.5. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej