okładka książkiWspółczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski

red. Waldemar Tomaszewski, Wojciech Fabiszewski, Andrzej Jurkun

INP UMW, Olsztyn 2017, ss. 158.

ISBN 978-83-89559-91-3

 

 

okładka książkiKobiety w przestrzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia

red. Magdalena Kumelska, Wojciech Tomasz Modzelewski, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 165.

ISBN 978-83-89559-88-3

 

 

25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu

Materiały ІІI Polsko-Ukraińskiеgo Forum Naukowego (11-12 maja 2017, Olsztyn)

red. Kamil Sygidus, Oleksandr Horbach

Olsztyn - Львів, Wydawnictwo NULP i INP UWM, 2017. - 326 s.

ISBN 978-83-89559-89-0 

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power

red. Ryszard Korzeniowski, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 205.

ISBN 978-83-89559-87-6

 

 

okładka książkiBezpieczeństwo w zmieniającym się świecie

red. Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 194.

ISBN 978-83-89559-90-6

 

 

okładka książkiWymiary integracji europejskiej

redakcja: Teresa Astramowicz-Leyk, Marcin Chełminiak, Kamil Sygidus, Oleksandr Gorbach

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 220.

ISBN 978-83-89559-85-2

 

Spis treści i wstęp