Waldemar Tomaszewski

Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 187

ISBN: 978-83-950220-7-4

 

Spis treści i wstęp (pdf)

Ryszard Korzeniowski

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 490.

ISBN: 978-83-89559-94-4

 

Spis treści [pdf]

Współczesne polityczne i społeczne wyzwania i dylematy

Pod red. Waldemara Tomaszewskiego, Wojciecha Fabiszewskiego i Andrzeja Jurkuna

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 176

ISBN: 978-83-950220-6-7

 

 

Oblicza bezpieczeństwa: uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

Pod red. Wojciecha Kotowicza i Pawła Schmidta

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 176

ISBN: 978-83-950220-5-0

 

 

Oblicza władzy: wieloaspektowość uwarunkowań polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa

Pod red. Wojciecha Kotowicza i Pawła Schmidta

INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 171

ISBN: 978-83-950220-4-3

 

 

Waldemar Żebrowski

Działalność Stronnictwa Demokratycznego na Warmii i Mazurach w latach 80. XX wieku. Szkice do politycznego obrazu regionu

INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 181

ISBN: 978-83-89559-44-9