OkładkaСхідна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи

[Shìdna polìtika Êvropejsʹkogo Soûzu : zdobutki, vikliki ta perspektivi]

Red. nauk.: Yaryna Turchyn, Teresa Astramowicz-Leyk, Oleksandr Horbach

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, «РОМУС-ПОЛІГРАФ», Lwów-Olsztyn 2021, ss. 220.

ISBN: 978-83-66259-24-9