OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 7

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2021, ss. 210.

ISBN: 978-83-66259-28-7