PRACOWNICY
dr Katarzyna Galinowska

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

adiunkt

Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 211

telefon: 89 524 65 20

e-mail: katarzyna.wisniewska@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Stopnie naukowe i tytuły zawodowe:

 • 2015 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; rozprawa doktorska pt. The role of English as a mediating and target language in intercultural and interethnic contacts (pol. Rola języka angielskiego jako języka pośredniczącego i docelowego w kontaktach międzykulturowych i międzyetnicznych) napisana pod kierunkiem promotora prof. zw. dr hab. Stanisława Puppla
 • 2010 - uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; praca magisterska z dziedziny językoznawstwa pt. Classroom as an ecosystem (pol. Klasa jako ekosystem
 • 2016 - do chwili obecnej - adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2008 - do chwili obecnej - lektor języka angielskiego w Szkole Języków Obcych English Perfect w Olsztynie

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 - do chwili obecnej - adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2008 - do chwili obecnej - lektor języka angielskiego w Szkole Języków Obcych English Perfect w Olsztynie

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • seminarium licencjackie w zakresie dydaktyki języka angielskiego wraz z kursem specjalizacyjnym
 • dydaktyka języka obcego - Filologia Specjalizacja nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia magisterskie uzupełniające I rok
 • dydaktyka języka obcego - Filologia Specjalizacja nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia licencjackie III rok
 • PNJA konwersacje z leksyką - Filologia Angielska i Specjalizacja nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia licencjackie II rok
 • PNJA gramatyka praktyczna - Filologia Angielska I rok
 • PNJA kurs zintegrowany - Lingwistyka w Biznesie I rok
 • kursy języka angielskiego wśród uczniów z Arabii Saudyjskiej, przygotowanie do kursu Pre-Med
 • kursy First Certificate in English oraz Certificate of Advanced English
 • kursy Business English

      

Działalność naukowa:

Staże naukowe i kwerendy zagraniczne:

 • 2018 - pobyt naukowo-badawczy połączony z kwerendą biblioteczną w Cambridge University Library w Cambridge w Wielkiej Brytanii

 

Monografie naukowe:

 • Wiśniewska, K. 2018. The role of English as a mediating and target language in intercultural and interethnic contacts. Poznań: UAM.

 

Autorstwo publikacji (artykuły w czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach):

 • Wiśniewska, K.2017. "Language classroom dynamics: an attempt at analyzing the language-emotional-communicative processes in a classroom environment". In Orzechowska, J. (ed.). Acta Neophilologica XIX. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 69-82. (artykuł w czasopiśmie naukowym)
 • Wiśniewska, K. 2015. "Wnioski z badania kontaktu językowego w triadzie: język arabski - język angielski - język polski". In Puppel, S. (ed.). Scripta de Communicatione Posnaniensi Motywy ekolingwistyczne: ekoglottodydaktyki. Poznań: UAM. 207-217. (rozdział w monografii)
 • Wiśniewska, K. 2012. "Language contact in the ecolinguistic perspective: confrontation of English and Arabic in a non-native environment". In Koszko, M., Kowalewska, K., Puppel, J. i E. Wąsikiewicz-Firlej (eds.). Lingua nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. Poznań: UAM. 431-446. (rozdział w monografii)
 • Wiśniewska, K. 2012. "Language contact and multidimensional adaptation process: confrontation of Arabic and Polish". In Puppel, S. (ed.). Scripta de Communicatione Posnaniensi . Transkomunikacja II. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 113-129. (rozdział w monografii)

 

Współautorstwo publikacji (rozdział w monografii):

 • Bogusławska-Tafelska, M., Świderska, S. i K. Wiśniewska. 2010. "The ecolinguistics of interpersonal communication". In Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska (eds.) New pathways in linguistics. Olsztyn: UWM. 21-38.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • Uczestnictwo i wystąpienie na konferencji Językoznawsto kognitywne w roku 2016 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wrzesień 2016 - tytuł wystąpienia: "Language classroom dynamics: an attempt at analyzing the language-emotional-communicative processes in a classroom environment"
 • Uczestnictwo i wystąpienie na konferencji Motywy ekolingwistyczne - w stronę ekoglottodydaktyki  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wrzesień 2014 - tytuł wystąpienia: "Wnioski z badania kontaktu językowego w triadzie: język arabski-język angielski-język polski"
 • Organizacja i wystąpienie na konferencji Olsztyn Linguistic Conference Post-Newtonian Models of the World and New Paradigms in Language and Communication Studies na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wrzesień 2013 - wystąpienie z artykułem: "Language contact and multidimensional adaptation process: confrontation of Arabic and Polish"
 • Organizacja i uczestnictwo w konferencji Olsztyn Summer School of Linguistics na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, sierpień 2011

 

Nagrody i wyróżnienia:

2010 - zdobycie I miejsca w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę magisterską, za rozprawę Classroom as an ecosystem

2008 - zdobycie wyróżnienia w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego za najlepszą pracę licencjacką

 

Zainteresowania badawcze:

językoznawstwo stosowane; dydaktyka języka angielskiego; retoryka i samoprezentacja; językoznawstwo komputerowe

 

Promotor prac licencjackich:

2019

 1. Comparative analysis of introducing grammar in a primary English classroom based on "Look! 2" (2011) by S. Elsworth, J. Rose and M. Tetiurka and "Brainy 5" (2018) by N. Beare
 2. Comparative analysis of introducing vocabulary in a primary English classroom through technology-stimulated language games in different age groups
 3. Comparative analysis of two selected revision-based warm-ups in a primary English classroom
 4. Comparative analysis of practising reading skills in a primary English classroom through implementing two different introductory exercises
 5. Comparative analysis of a selected lesson warm-up by Becky Spence in a primary English classroom applied in different age groups
 6. Comparative analysis of introducing grammar in a primary English classroom through language games and communicative approach
 7. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through selected context-based mnemonics and communicative approach
 8. Comparative analysis of introducing vocabulary in a primary English classroom through elements of kinesthetic learning and communicative approach
 9. Comparative analysis of practising speaking skills in a primary English classroom through elements of the Callan method and communicative approach
 10. Comparative analysis of introducing grammar in a primary English classroom based on "New Sparks Plus 3" (2011) by P.A. Davis and C. Graham and "Smileys 3" (2016) by J. Dooley and V. Evans
 11. Comparative analysis of introducing vocabulary in a primary English classroom through mnemonic linking technique and communicative approach
 12. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through total physical response (TPR) language teaching and through Helen Doron method

2018

 1. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through implementing language games in English language teaching
 2. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through implementing selected mnemotechniques in English language learning
 3. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through spaced language learning
 4. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through content and language integrated learning (CLIL)
 5. Comparative analysis of introducing English grammar in a primary English classroom through Callan method and through Joanna Zarańska's Grammar rhymes activities
 6. Comparative analysis of practising speaking skills in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through implementing elements of suggestopedia in English language teaching
 7. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through cooperative language learning (CCL)
 8. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through communicative language teaching (CLT) and through implementing elements of the silent way method in English language teaching
 9. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through Callan method and through total physical response (TPR) language teaching
 10. Comparative analysis of introducing English vocabulary in a primary English classroom through total physical response (TPR) language teaching using a storytelling technique and through drama method

Promotor prac magisterskich:

2018

 1. Analysis of the interrelation between stress and interpersonal communication in a work environment
 2. We teach who we are: towards an optimal model in language education

 

Zainteresowania:

bieganie, treningi kettlebells, nauka języków obcych, muzyka