PRACOWNICY
mgr Maria Ławrynowicz-Szczepaniak

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

wykładowca

Pracownia Praktycznej Nauki Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 207

telefon: 89 524 64 33

e-mail: maria.szczepaniak@uwm.edu.pl

konsultacje

 

 

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

1997 - uzyskanie stopnia magistra w Instytucie Anglistyki Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie. Praca magisterska pt. Pragmatic functions of sentences containing modal verbs can/could. Promotor: dr hab. M. Bołotina, prof. BFU Kaliningrad.
Od 1997 asystent, lektor, wykładowca w Katedrze Filologii Angielskiej UWM i w Katedrze Glottodydaktyki Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej
1998-1999 - lektor języka angielskiego w szkole językowej English Perfect w Olsztynie
Od 2004 - lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

 

Stypendia i staże zagraniczne
1995 -kurs języka angielskiego i literatury na Uniwersytecie w Galway, Irlandia (4 miesiące)
1997 -kurs metodyki nauczania jęz. angielskiego na Uniwersytecie w Malmö, Szwecja (1 miesiąc)

 

Działalność dydaktyczna
Prowadzone kursy:

 • PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA - konwersacje z leksyką
 • PNJA - czytanie
 • PNJA - pisanie
 • lektorat języka angielskiego
 • Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego
 • Umiejętności zintegrowane (PNJA)

 

Działalność naukowa
Zainteresowania badawcze
Pragmatyka, czasowniki modalne; rozwój metod nauczania; gramatyka praktyczna i teoretyczna języka angielskiego, a także rosyjskiego i polskiego.

Publikacje

 • Laboratorium języka obcego. Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum, pomoc naukowo-dydaktyczna dla szkół średnich. Olsztyn 2010, 40 ss.

Udział w konferencjach

 • 05. 2010 - Kształcenie na odległość - Laboratorium Języka Angielskiego, WSP TWP w Warszawie
 • 21.10.2017 - Udział w konferencji metodyczno-dydaktycznej w ramach XI edycji Kapeluszy lektora PASE pt. Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowanej przez PASE.
 • 6.09. 2017 - Udział w szkoleniu i warsztatach dydaktyczno-metodycznych z zakresu nauczania języków obcych, w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt. Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. 
 • 5.11. 2017 - Uczestnictwo w e-konferencji metodycznej pt. Open your mind to texts.
 • 12. 01. 2017 - Uczestnictwo w e-Konferencji metodycznej pt. Szkoła na nowej podstawie? 
 • 5.03.2017 - Udział w e-szkoleniu dla nauczycieli języka angielskiego Straight to speaking success at Cambridge First, zorganizowanym przez Macmillan Education.
 • 20.06.2017 - Udział w e-szkoleniu Back to school Special (3 hours of talks), Macmillan Education.
 • 6.09.2017 - Udział w szkoleniu i warsztatach dydaktyczno-metodycznych z zakresu nauczania języków obcych, w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt. Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.
 • 21.10.2017 - Udział w konferencji metodyczno-dydaktycznej w ramach XI edycji Kapeluszy lektora PASE pt. Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowanej przez PASE
 • 5.11.2017 - Uczestnictwo w e-konferencji metodycznej pt. Open your mind to texts.
 • 20.12.2017 - Udział w e-konferencji dla nauczycieli języka angielskiego pt. Egzamin 8-klasisty. Mamy arkusz próbny... Czy i jakie niespodzianki? zorganizowanej przez Macmillan Education
 • 15.01.2018 - Udział w e-szkoleniu Flipping the classroom, Macmillan Education
 • 22.03.2018 - Udział w szkoleniu pt. Jak prawidłowo wspierać studenta z niepełnosprawnością.
 • 27.03.2018 - Odbycie szkolenia pt. Egzamin ósmoklasisty w teorii i w praktyce, zorganizowanym przez Oxford University Press
 • 14.06.2018 - Udział w konferencji "Od smutku do nadziei - pomoc uczniom w depresji", zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • 21.06.2018 - Udział e-konferencji "The Intersection of Design Thinking and Leadership" with Alyssa Gallagher and Kami Thordarson
 • 29.06.2018 - Udział w szkoleniu "Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela - podstawy" prowadzonego przez ODN w Olsztynie
 • 3.07.2018 - Udział w szkoleniu "Sposoby motywowania ucznia/studenta na zajęciach z języka angielskiego", zorganizowanego przez ODN w Olsztynie
 • 4.07.2018 - Udział w szkoleniu "Ocenianie z elementami pomiaru dydaktycznego", zorganizowanego przez ODN w Olsztynie
 • 20.10.2018 - Udział w konferencji dydaktycznej "Kapelusze Lektora", zorganizowanej przez PASE
 • 15.12.2018 - Przeprowadzenie szkolenia dydaktycznego pt. "Strategie nauczania gramatyki języka angielskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty"
 • 4.02.2019 - Udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu e-learningu, UWM
 • 13.03.2019 - Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego "Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości" (Oxford University Press)
 • 14.03.2019 - Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego "How new vocabulary is learned" (Oxford University Press)
 • 15.03.2019 - Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego "Get your students talking" (Oxford University Press)
 • 10.05.2019 - Udział w V Europejskim Kongresie Językowym PASE.

 

Działalność organizacyjna

 • Od 2002 r. redaktor pisma polonijnego „Głos znad Pregoły" w Kaliningradzie.
 • 2010-2013 r. ekspert języków obcych w ramach unijnego programu: „Poprawa jakości kształcenia. Modernizacja treści i metod kształcenia". Porady dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych szkół średnich, publikowane w Internecie.
 • Udział w Dniu Międzykulturowym: śpiew po rosyjsku 3.03.2017
 • Udział w Dniu Otwartym WH (prezentacja stoiska) 5.04.2017
 • Udział w Dniach Humana: śpiew po angielsku 25.04.2017
 • Przeprowadzenie warsztatów pt. "Polsko-rosyjsko-angielska jazda bez trzymanki", w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 29.09.2017
 • Opiekun I FA studia stacjonarne I stopnia 2017-2020
 • Udział w Dniu Międzykulturowym: organizacja i prezentacja stoiska FA razem ze studentami 18.12.2017
 • Udział w Dniu Międzykulturowym: śpiewanie kolęd ze studentami Filologii Rosyjskiej 18.12.2017
 • 15.03.2018 - Przeprowadzenie warsztatów pt. Albański i rosyjski na luzie w SP2, w ramach Tygodnia Języków Obcych
 • 16.03.2018 - Przeprowadzenie warsztatów dla maturzystów pt. Pisanie rozwija się podczas pisania, w ramach Zakuwania na Humanie
 • 28.09.2018 - Przeprowadzenie warsztatów pt. British or American English? w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
 • 28.09.2018 - Przeprowadzenie warsztatów pt. "Fałszywi przyjaciele są wśród nas", w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki
 • 15.03.2019 - Przeprowadzenie warsztatów dla maturzystów podczas Zakuwania na Humanie pt. Gramatyka i Leksyka: ile gramów tego leku dziennie wystarczy, żeby zdać maturę z angielskiego?
 • 15.03.2019 - Przeprowadzenie warsztatów dla maturzystów podczas Zakuwania na Humanie pt. Dokonywanie wyborów leksykalnych
 • 27.03.2019 - Udział w Dniu Otwartych Drzwi. Przeprowadzenie warsztatów pt. "Kortowo - kolorowo"
 • 15.04.2019 - Udział w Dniach Humana: przeprowadzenie warsztatów pt. Najbardziej popularne błędy, popełniane przez uczących się angielskiego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek PASE (Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych)
 • Członek SAFETL (Scottish Association for Teaching English as a Foreign Language), Szkocja
 • Członek Narodowego Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej (NOPriL), Rosja
 • Członek NATE (National Association for the Teaching of English), Wielka Brytania
 • Członek International Phonetic Association (Wielka Brytania)
 • Członek RALK (Rosyjskiej Asocjacji Lingwistów-Kognitologów, członka International Cognitive Linguistics Association, ICLA)
 • Członek SCLA (The Slavic Cognitive Linguistics Association, USA)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

 

 

 

Zainteresowania i hobby

Śpiew i muzyka chóralna, język hiszpański i języki słowiańskie.

Oligofrenopedagogika, praca z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Koty rasowe.