Filologia Angielska
Wydział Humanistyczny UWM
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
Sekretariat:
089 524 63 27