DYDAKTYKA
I rok - studia pierwszego stopnia-licencjackie

Informujemy, że plan zajęć może ulec zmianom. Prosimy na bieżąco śledzić stronę FA.

Plan zajęć: I rok FA - studia pierwszego stopnia-licencjackie, sem.letni, r. akad. 23/24 

 

Przedmioty do wyboru - Jak i na co sie rejestrować?

Przedmioty ogólnouczelniane - zasady

Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych  - wszystkich studentów I roku Fa i Fa w zakresie nauczania języka obowiązuje wykaz wykładów z pliku: Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych dla studentów WH w roku akademickim 2023/2024