DYDAKTYKA
Jakość kształcenia

 

 

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Filologia angielska i Filologia angielska w zakresie nauczania

 • dr hab. Anna Drogosz (przewodnicząca)
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
 • dr Monika Cichmińska
 • dr Anna Kwiatkowska
 • dr Jacek Łagun
 • lic. Weronika Kędzierska (przedstawiciel studentów)

Działania zespołu w roku akademickim 2013/2014 

 • 14.01.2014 Omówienie harmonogramu prac nad raportem autoewaluacyjnym
 • 03.02.2014 Analiza szczegółowych działań Zespołu. Opracowanie misji Katedry.
 • 11.03.2014 Podsumowanie prac nad ankietami autoewaluacyjnymi
 • 25.03.2014 Zatwierdzenie zmian w programach studiów oraz urealnienie punktów ECTS

Raport z realizacji działań zespołu w roku akademickim 2013/2014

 

Działania zespołu w roku akademickim 2014/2015 

 • 14.10.2014 Podsumowanie działań Zespołu w roku akad. 2013/2014. Ustalenie harmonogramu działań na rok akad. 2014/2015.
 • 18.11. 2014 Zaopiniowanie tematów prac dyplomowych. Prace nad raportem z realizacji zadań w roku akad. 2013/2014.
 • 03.02. 2015 Opracowanie misji Katedry Filologii Angielskiej
 • 10.03. 2015 Opracowanie raportu autoewaluacyjnego.
  • Analiza wyników ankiet studentów.
  • Analiza szczegółowych prac Zespołu.
  • Podsumowanie prac nad ankietami autoewaluacyjnymi.
  • Analiza postulowanych zmian w programach studiów oraz urealnienie punktów ECTS
 • 6.10.2015 Podsumowanie prac zespołu za rok akad. 2014/2015

Raport z realizacji działań zespołu w roku akademickim 2014/2015

 

Działania zespołu w roku akademickim 2015/2016

 • 27. 10. 2015 zaopiniowanie znowelizowanej procedury oceny egzaminów PNJK
 • 17. 11. 2015 Zaopiniowanie tematów prac dyplomowych
 • 22. 12. 2015 Opracowanie rejestru przebiegu praktyk dla doktorantów
 • 15. 03. 2016 Zatwierdzenie raportu autoewaluacyjnego
 • 15. 11. 2016 Podsumowanie prac zespołu za rok akad. 2015/2016

Raport z realizacji działań zespołu w roku akademickim 2015/2016

 

Działania zespołu w roku akademickim 2016/2017

 • 22.11. 2016 Zaopiniowanie propozycji tematów prac dyplomowych
 • 06.12. 2016 Cykliczne zebranie koordynujące pracę Zespołu i Katedry Filologii Angielskiej
 • 28 lutego 2016 Analiza potrzeb studentów i nauczycieli oraz możliwości ich uwzględnienia w planach studiów 
 • 7.11. 2017 Podsumowanie prac zespołu za rok akad. 2016/2017

Raport z realizacji działań zespołu w roku akademickim 2016/2017

 

Działania zespołu w roku akademickim 2017/2018

 • 19 grudnia 2017 Zaopiniowanie propozycji tematów prac dyplomowych
 • 13 stycznia 2018 Cykliczne zebranie koordynujące pracę Zespołu i Katedry Filologii Angielskiej
 • 30 października 2018 Podsumowanie prac zespołu za rok akad. 2017/2018

Raport z realizacji działań zespołu w roku akademickim 2017/2018

 

Działania zespołu w roku akademickim 2018/2019
 • 28 maja 2019 powołanie członków  Rady Programowej przy Katedrze Filologii Angielskiej oraz zatwierdzenie regulaminu Rady Programowej
 • 29 października 2019 Podsumowanie prac zespołu za rok akad. 2018/2019

 

Działania zespołu w roku akademickim 2019/2020

 • 17 grudnia 2019 Zaopiniowanie propozycji tematów prac dyplomowych
 • 18 lutego 2020 Zebranie podsumowujące semestr zimowy 2019/2020
 • 27 października 2020 Podsumowanie prac zespołu za rok akad. 2018/2019

 

LISTA WYPROMOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 

Działalność Zespołu w roku akademickim 2021/2022

 • 8 listopada 2022 Zebranie podsumowujące działalność zesplu w roku 2020/2021
 • 6 grudnia 2022 Zebranie w celu opracowania strategii promocji i uatrakyjnienia kierunków

Raport z realizacji działań zespołu w roku akademickim 2021/2022

Lista prac dyplomowych wypromowanych w roku akademickim 2021/2022

 

 

Działalność Zespołu w roku akademickim 2022/2023

Lista prac dyplomowych wypromowanych w woku akademickim 2022/2023

 

 

Procedury

PROCEDURY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (PROTOKOŁY EGZAMINACYJNE)

PROCEDURY KATEDRY FILOLOGII ANGIELSKIEJ:

Egzamin dyplomowy

 

Efekty uczenia się dla kierunku FILOLOGIA. Studia I stopnia.

Efekty uczenia się dla kierunku FILOLOGIA. Studia II stopnia.

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY