PRACOWNICY
dr Katarzyna Skrzypczak

Insytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

asystent

Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 208

telefon: 89 524 6460

e-mail: katarzyna.skrzypczak@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Stopnie naukowe i przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

2010

Uzyskanie tytułu licencjata filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tytuł pracy dyplomowej: THE SEMANTIC NETWORK OF THE ENGLISH WORD DEEP: A COGNITIVE APPROACH

Promotor pracy: dr Monika Cichmińska

2012

Uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tytuł pracy dyplomowej: THE SEMANTIC NETWORK OF THE ENGLISH WORD RIGHT: A COGNITIVE APPROACH

Promotor pracy: dr Monika Cichmińska

2017

Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i lingwistyki tekstu. Temat rozprawy doktorskiej: LINGUISTIC PERSUASION IN AMERICAN SELF-HELP BOOKS.

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, promotor pomocniczy dr Monika Cichmińska

Recenzenci: dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego:
 • Gramatyka praktyczna
 • Konwersacje z leksyką
 • Czytanie ze słuchaniem
 • Pisanie ze stylistyką
 • Translatorium interdyscyplinarne
 • Język specjalistyczny
 • Angielski w ekonomii
 • Angielski w IT


Działalność naukowa

Publikacje:

Artykuły:

 1. Katarzyna Skrzypczak (2013): I'M RIGHT, YOU'RE LEFT, IT'S WRONG: A cognitive semantic investigation of the English word right, W: Prace Językoznawcze, 2013/XV/63-78     ISSN 1509-5304
 2. Katarzyna Skrzypczak (2013), Metaforyczne wino. Językowe sposoby charakteryzowania cech wina w kontekście lingwistyki kognitywnej, W: Conversatoria Linguistica, Rok VII (2013)     ISSN 1897-1415

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Uczestnictwo w konferencji naukowej: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MIĘDZY SŁOWAMI, MIĘDZY ŚWIATAMI" KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ TRANSLATOLOGII, Olsztyn, 04-05.04.2014r. Referat wygłoszony w  języku   angielskim: Translation problems in the popular American series Futurama.
 2. Uczestnictwo w konferencji naukowej: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM - W POSZUKIWANIU IDEAŁU I STRACONEGO CZASU, Olsztyn, 07-  09.04.2014r., Wygłoszony referat: Neologizmy  i memy serialowe a ich  przekład.
 3. Uczestnictwo w konferencji naukowej: NOWE ZJAWISKA W JĘZYKU, TEKŚCIE I KOMUNIKACJI v. FRAZEOLOGIZMY, Olsztyn, 21- 22.05.2014r., wygłoszony referat: Osobliwości językowe - w poszukiwaniu znaczenia idiomów zawierających słowa DEEP i RIGHT.
 4. Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej: XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna POLSKO-  WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE, Olsztyn, 24-25.06.2014 r. NOWE ZJAWISKA W JĘZYKU, Wygłoszony referat: Russians on the Internet in Poland - a portray based on the Polish social news website wykop.pl.