BADANIA
Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

koordynator: dr Anna Drogosz

 

dr Monika Cichmińska

dr Katarzyna Galinowska

drIwona Góralczyk

dr Czesław Kiński

dr Robert Lee

dr Jacek Łagun

dr Joanna Łozińska

dr Katarzyna Skrzypczak

 

 

Badania naukowe prowadzone w Pracowni Językoznawstwa Angielskiego koncentrują się na analizie anglojęzycznych komunikatów językowych. 

Szeroki zakres badań obejmuje:

  • analizę dyskursu naukowego, w szczególności nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem metod badawczych językoznawstwa kognitywnego: teorii metafor konceptualnych i amalgamatów pojęciowych;
  • analizę języka emocji poprzez pryzmat metafor konceptualnych, modeli kognitywnych i schematów wyobrażeniowych;
  • językoznawstwo pragmatyczne, w tym teorię (nie)grzeczności, analizę konwersacyjną i dyskurs za pomocą komputera;
  • językoznawstwo historyczne.

 

W Pracowni działa grupa badawcza Communication and Evolution Research Group.

Menu