DLA KANDYDATA
Informacje wstępne

 

Katedra Filologii Angielskiej prowadzi:


 

 

Wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia), zarówno Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, jak i przedmioty tzw. akademickie (np. Wstęp do Językoznawstwa, Kultura Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, Wstęp do Literaturoznawstwa), prowadzone są w języku angielskim od pierwszego dnia zajęć.