DLA KANDYDATA
Informacje wstępne

 

 Filologii angielska prowadzi:


 

Wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia), zarówno Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, jak i przedmioty tzw. akademickie (np. Wstęp do Językoznawstwa, Wstęp do Literaturoznawstwa, Przekład w perspektywie historycznej, Kultura brytyjska z elementami historii), prowadzone są w języku angielskim od pierwszego dnia zajęć.