PRACOWNICY
dr Jacek Łagun

Instytut Językoznawstwa

Katedra Jezyka Angielskiego

starszy wykładowca

Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 324

telefon: 89 524 5752

e-mail: jacek.lagun@uwm.edu.pl

konsultacje

 

 

 

PRZEBIEG PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

1996 - tytuł licencjata w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w Olsztynie.

2000 - uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł pracy magisterskiej: Basing a Course of English on Writing a Novel. Promotor pracy magisterskiej prof. dr hab. Ryszard Wenzel

2016 - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: Perception of taboo language by people aged 17-25 in their native and a foreign language. Promotor rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Piotr Cap

Wrzesień1996 - sierpnia 1999 - nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.

Od września 1997 - lektor w English Perfect.

Od grudnia 2003 - egzaminator w University of Cambridge ESOL Examinations.

Od 2007 - asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Od października 2007 do października 2013 - Zastępca Dyrektora Metodycznego w English Perfect.

Od 2010 - współpracownik wydawnictwa Macmillan w zakresie prowadzenia szkoleń metodycznych dla nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Od marca 2012 - Team Leader University of Cambridge ESOL Examinations w Olsztyńskim Centrum Egzaminacyjnym.

Czerwiec 2016 - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: Perception of taboo language by people aged 17-25 in their native and a foreign language. Promotor rozprawy doktorskiej: prof. Piotr Cap

 

Prowadzone kursy:

 • PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA - pisanie
 • PNJA - gramatyka tekstu
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Elementy retoryki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Lingwistyka stosowana
 • Seminarium dyplomowe
 • Kurs specjalizacyjny

 

 

PUBLIKACJE:

 1. '(T)error correction.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Maj 2011
 2. 'Warm-ups of the Lambs.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Sierpień/Wrzesień2011
 3. 'On functional-kinaesthetic evolution for 4th graders.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Kwiecień 2012
 4. 'Happy, happy little people: maximising positive learning experience of 6- and 7-year-olds.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Listopad 2012
 5. Niegrzeczny House - analiza strategii komunikacyjnych Gregory'ego House'a w kontekście teorii (nie)grzeczności. Kiński Czesław, Łagun Jacek - rozdział w monografii pt. SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWO I OBYCZAJE Wydawca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer ISBN: 978-83-935581-6-2. Rok wydania 2014.
 6. Banter / ritual insult as a means of gaining and maintaining positive face as illustrated in "All in the family" by Korn. Kiński Czesław, Łagun Jacek - rozdział w monografii po konferencji międzynarodowej Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies. Wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishers. Numer ISBN 178-1-4438-8088-6. Rok wydania 2015.
 7. Impoliteness strategies in Guns'n Roses' 'Get in the Ring'. Łagun Jacek - artykuł w "Pracach Językoznawczych". Wydawnictwo UWM. Numer ISSN 1509-5304. Rok wydania 2015.
 8.  „Szybko - zanim się zorientują, że to niegrzeczne!" Postrzeganie komunikatów w serialu Pingwiny z Madagaskaru w świetle teorii niegrzeczności. Kiński Czesław, Łagun Jacek - rozdział w monografii pt. SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM WIDZOWIE - FANI - TWÓRCY Wydawca: Instytut Polonistyki i Logopedii Numer ISBN 978-83-942720-3-6. Rok wydania 2016.
 9. "Nihil Novi - Content and Language Integrated Learning in England and the English" by Władysław Kospoth-Pawłowski", Neofilolog nr 50/1  (2018), 159-169. (współautor Czesław Kiński)

 

WSPÓŁAUTOR PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH:

 1. Gateway 1 Workbook, Macmillan Publishers Limited 2012 (Gateway to matura pages)
 2. Voices 4 Tests, Macmillan Publishers Limited 2012
 3. Gateway Plus 2 Workbook, Macmillan Publishers Limited 2013 (Gateway to matura pages)
 4. Interface 4, Macmillan Publishers Limited 2014 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 5. New Voices 1 Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 6. New Voices 1 Workbook Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 7. New Voices 1 Teacher's Resource Files Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 8. New Voices 1 Tests, Macmillan Publishers Limited 2015
 9. New Voices 2 Teacher's Resource Files Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 10. New Voices 3 Macmillan Publishers Limited 2016 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 11. New Voices 3 Workbook Macmillan Publishers Limited 2016 (strony egzaminacyjne)
 12. New Voices 3 Teacher's Book 2016 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 13. New Voices 3 Teacher's Resource Files Macmillan Publishers Limited 2016 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 14. New Voices 4 Macmillan Publishers Limited 2017 testy
 15. New Voices 4 Teacher's Resource File Macmillan Publishers Limited 2017 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 16. Brainy 4 Workbook Macmillan Publishers Limited 2017 (część zeszytu ćwiczeń poświęcona kulturze oraz przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty)
 17. Brainy 4 Macmillan Publishers Limited 2017 (ćwiczenia do filmów wideo będących składowa częscia podręcznika)
 18. Brainy 5 Workbook Macmillan Publishers Limited 2018 (część zeszytu ćwiczeń poświęcona kulturze oraz przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty)
 19. Brainy 5 Macmillan Publishers Limited 2018 (przygotowanie scenariuszy do filmów wideo na temat innych kultur na świecie, filmy są składową częścią podręcznika)
 20. Brainy 5 Macmillan Publishers Limited 2018 (ćwiczenia do filmów wideo będących składowa częścią podręcznika)
 21. Brainy 5 Macmillan Publishers Limited 2018 (przygotowanie scenariuszy do filmów wideo wprowadzających zagadnienia gramatyczne zawarte w podręczniku, filmy są składową częścią podręcznika)
 22. Brainy 6 Workbook Macmillan Publishers Limited 2019 (część zeszytu ćwiczeń poświęcona kulturze oraz przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty)
 23. Brainy 6 Macmillan Publishers Limited 2019 (przygotowanie scenariuszy do filmów wideo wprowadzających zagadnienia gramatyczne zawarte w podręczniku, filmy są składową częścią podręcznika)
 24. Brainy 4 Workbook Macmillan Publishers Limited 2020 (zawierająca ćwiczenia angażujące ucznie za pomocą wielu mediów i form nauczania)
 25. Brainy 7 Teacher's Resource File Macmillan Publishers Limited 2020
 26. Brainy 7 Workbook Macmillan Publishers Limited 2020 (część zeszytu ćwiczeń zawierająca próbny egzamin ósmoklasisty)

 

 

Udział w konferencjach:

 1. Forfiter - It's beautiful: Próba analizy popularności amatorskiego filmu Alligator Attack in ILLINOIS! w kontekście teorii grzeczności, Mody w literaturze i kulturze popularnej, 13-15 kwietnia 2011, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Czesław Kiński)
 2. The paradox of positive politeness - banter / ritual insult as a means of gaining and maintaining positive face, Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies, 2-3 września 2013, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Czesław Kiński)
 3. Niegrzeczny House - analiza strategii komunikacyjnych Gregory House'a w kontekście Teorii (Nie)Grzeczności w oparciu o serial Dr House, Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu, 7-9 kwietnia 2014, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Czesław Kiński)
 4. Szybko - zanim się zorientują, że to niegrzeczne! Postrzeganie komunikatów w serialu "Pingwiny z Madagaskaru" w świetle Teorii Niegrzeczności, Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu, 7-9 maja 2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Czesław Kiński)
 5. I'd Rather Be a Dick than a Cunt - Cross-Gender Perception of Taboo Lexical Items Employed as Insults, NDLP2017, 15-17 maja 2017, Uniwersytet Łódzki.


Udział w konferencjach dydaktycznych:

 1. 'I'll be there 4 U - 'Friends' by the friends', 12th International IATEFL Poland Conference, 19-21 września 2003, Wrocław. (współautor dr Czesław Kiński)
 2. 'How to Offend Your Students and Get Away With It - wykorzystanie kontrowersyjnych tematów do dyskusji w dydaktyce nauczania języka angielskiego ', 13th International IATEFL Poland Conference, 17-19 września 2004, Radom. (współautor dr Czesław Kiński)
 3. 'It's Alive!!! It's Alive!!! - sposoby, prezentowania uczniom naturalnego języka', 14th International IATEFL Poland Conference, 16-18 września 2005, Toruń. (współautor dr Czesław Kiński)
 4. ‘Cambridge's 14 - techniki zdawania oraz kryteria oceniania egzaminów Cambridge ESOL, 16th International IATEFL Poland Conference, 21-23 września 2007 Łódź. (współautor dr Czesław Kiński)
 5. 'How U doin'? - sposoby angażowania ucznia w proces dydaktyczny od pierwszych chwil lekcji', 17th International IATEFL Poland Conference, 19-21 września 2008, Łódź. (współautor dr Czesław Kiński)
 6. 'Bore'em or board'em? - efektywne wykorzystanie tablicy w nauczaniu języka angielskiego, 18th International IATEFL Poland Conference, 11-13 września 2009, Poznań. (współautor dr Czesław Kiński)
 7. 'Jim Henson's Chesky and Yatzek Go Positive or How to Make Animal, the Swedish Chef and Gonzo the Great Get Along in One Room - budowanie dynamiki grupy w dydaktyce języka angielskiego', 19th International IATEFL Poland Conference, 9-11 września 2010, Bydgoszcz. (współautor dr Czesław Kiński)
 8. ‘Inter@ctively board? Real hands on interactive whiteboards', XII Międzynarodowa Konferencja PASE 2011, 13-14 Maja 2011, Warszawa. (współautor dr Czesław Kiński)
 9. ‘Inter@ctively board? Real hands on interactive whiteboards - wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce języka', 20th IATEFL Poland Conference, 09 - 11 września 2011, Warszawa. (współautor dr Czesław Kiński)
 10. ‘Sleep, run, study', Kongres Języków Obcych PASE 2013, 11-13 maja 2013, Warszawa. (współautor Czesław Kiński).
 11. ‘Change your mind to change their mind? - praktyczne zastosowania zasad nauczania przyjaznych mózgowi w procesie nauczania języka obcego', Kongres Języków Obcych PASE 2014, 09-11 maja 2014 Warszawa. (współautor dr Czesław Kiński)
 12. ‘Millennium Falcons - teaching the millennials in a no-nonsense way', 26th IATEFL Poland Conference, 16-18 września 2017, Bielsko-Biała. (współautor dr Czesław Kiński)
 13. ‘Straight to speaking success at Cambridge First/Advanced', 26th IATEFL Poland Conference, 16-18 września 2017, Bielsko-Biała. (współautor dr Czesław Kiński)
 14. ‘Let it go - how to make your (young) adult students active agents of their learning', 26th IATEFL Poland Conference, 20-23 września 2019, Gdańsk (współautor dr Czesław Kiński)

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2008
 2. Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2010
 3. Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi (9.04.2013), wygłoszenie referatu pt. Śpij, biegaj, ucz się - o technikach efektywnego uczenia się.
 4. Czynny udział w Dniach Wydziału Humanistycznego „Dni Humana" (24.04.2013) - wygłoszenie referatu.
 5. Udział w Miedzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki Pracowników o Puchar Rektora w roku akademickim 2009/2010 - I miejsce.
 6. Udział w Miedzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki o Puchar Rektora w roku akademickim 2012/2013 - III miejsce.
 7. Udział w Międzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki o Puchar Rektora w roku akademickim 2013/2014 - 1/8 Finału
 8. Sekretarz Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej 2014
 9. Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Humanistycznego UWM 2014 -
 10. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2014
 11. Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi 2014
 12. Udział w Międzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki o Puchar Rektora w roku akademickim 2014/2015 - I miejce.
 13. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2015
 14. Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi 2015
 15. Udział w Międzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki o Puchar Rektora w roku akademickim 2015/2016
 16. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2016
 17. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2017
 18. Koordynacja oraz czynny udział w programie 50 Shades of English 2017
 19. Administrator Profil KFA na Facebooku 2017-
 20. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2018
 21. Koordynacja oraz czynny udział w programie 50 Shades of English 2018
 22. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2019

 


WYPROMOWANE PRACE DYPLOMOWE

Prace licencjackie:

 1. Politeness and impoliteness strategies between Jimmy and Chuck in 'Better Call Saul'. Strategie grzeczności i niegrzeczności pomiędzy Jimmym i Chuckiem w „Better Call Saul"
 2. Impoliteness strategies in the language of Theodore Bagwell in 'Prison Break' TV series. Strategie niegrzeczności w języku Theodore'a Bagwella w serialu „Skazany na śmierć"
 3. Politeness and impoliteness strategies in communication between Casey and Sam in 'Atypical' TV series. Strategie grzeczności i niegrzeczności w komunikacji pomiędzy Casey i Samem w serialu „Atypowy"
 4. Impoliteness strategies in communication between Annalise Keating and her students in 'How to Get Away with Murder' series. Strategie niegrzeczności pomiędzy Annalise Keating i jej studentami w serialu „Sposób na morderstwo"
 5. Impoliteness strategies between Rick and Morty in 'Rick and Morty' series. Strategie niegrzeczności pomiędzy Rickiem i Mortym w serialu „Rick and Morty"
 6. Impoliteness strategies in communication between guards and inmates in 'Orange is the New Black'. Strategie niegrzeczności w komunikacji pomiędzy strażnikami i osadzonymi w serialu „Orange is the New Black"
 7. Impoliteness strategies in communication between Dylan, Norma and Norman in 'Bates Motel' TV series. Strategie niegrzeczności w komunikacji pomiędzy Dylanem, Normą a Normanem w serialu „Bates Motel"
 8.  Impolitness strategies between Harvey Specter and Michael Ross in 'Suits'. Strategie niegrzeczności pomiędzy Harveyem Specterem i Michaelem Rossem w serialu „Suits"
 9. Politeness in the interactions between the main characters of Sex and the City. Grzeczność w interakcjach między głównymi bohaterkami Seksu w wielkim mieście
 10. Politeness strategies towards Eleven in Stranger Things TV series. Strategie grzeczności w stosunku do Jedenastki w serialu Stranger Things
 11. Impoliteness towards Hannah Baker in Thirteen Reasons Why TV series. Strategie niegrzeczności w stosunku do Hannah Baker w serialu Trzynaście Powodów

 

Zainteresowania i hobby

Sport, w szczególności koszykówka i biegi długodystansowe. Muzyka z gatunków: heavy i nu metal oraz metalcore.