PRACOWNICY
dr Katarzyna Szeremeta

 

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

adiunkt

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 306

telefon: 89 524 65 48

e-mail: katarzyna.szeremeta@uwm.edu.pl

konsultacje: link

        


Wykształcenie i stopnie naukowe

2017

 • Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stopnia naukowego doktora, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo.
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Naśladownictwo czy reinterpretacja? Schematy (stylistyczno-)narracyjne w powieści Pani Dalloway Virginii Woolf oraz jej wspólczesnych ,kontynuacjach' "
 • Promotor: dr hab. Joanna Kokot, prof. UWM
 • Recenzenci: dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney, Universytet Łódzki

2005

 • Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2005

 • Podyplomowe Studia nad Tożsamością Społeczną i Kulturową ,,Gender Studies", Uniwersytet Warszawski

 

Stypendia i staże zagraniczne

październik 2008 - marzec 2009 - zagraniczny staż naukowy połączony z kwerendą biblioteczną, Uniwersytet Londyński, Birkbeck College

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy

 • PNJA: Gramatyka praktyczna
 • PNJA: Czytanie z leksyką
 • PNJA: Czytanie ze słuchaniem
 • PNJA: Pisanie ze stylistyką
 • PNJA: Konwersacje z leksyką
 • PNJA: Pisanie akademickie
 • Historia literatury angielskiej
 • Język specjalistyczny
 • Dziennikarstwo -Warsztaty specjalizacyjne
 • Tłumaczenie pisemne
 • Proseminarium

 

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

 • literatura współczesna,
 • powieść kanoniczna i kontynuatorska,
 • wizerunek pisarza/pisarki we współczesnej prozie (angielskiej),
 • postmodernizm i neomodernizm,
 • mikroliteratura,
 • Twitteratura

 

Publikacje:

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. ,,Inspiracje intertekstualne w powieści Michaela Cunninghama Godziny z rolą kobiety w tle" w: Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych, (red.) Joanna Ostrouch,  Wydawnictwo UWM, 2006; 195-218.
 2. ,,Układ relacyjny bohaterów w powieści Pani Dalloway Virginii Woolf", Acta Neophilologica, Tom 15, Numer 2 (2013), 203-112.
 3. ,,Virginia Woolf i jej awatary. Ikonizacja oraz zawłaszczenia wizerunku pisarki w kulturze i literaturze popularnej", Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Tom 8, Numer 1 (2014), s. 39-51
 4. ,,Ewolucja (anty)bohatera na przykładach trzech współczesnych seriali: Trawka, Breaking Bad, Penoza"  w tomie: Seriale w kontekście kulturowym: społeczeństwo i obyczaje, (2014), s. 235-248
 5. ,,Pani Dalloway Virginii Woolf i jej postmodernistyczna i neomodernistyczna progenitura" Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 13 (2018), z. 1, s. 41-52
 6. Microliterature and Parodic Games in John Crace's Brideshead Abbreviated: The Digested Read of the Twentieth Century", Tekstualia 1 (4) 2018, s. 95-108.
 7. ,,Twitterature Aleksandra Acimana i Emmetta Rensina jako wariant twitter fiction", Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 1 (14) 2019, s. 55-63.
 8. ,,Fenomen powieści typu mashup w literaturze i kulturze popularnej", Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (artykuł w redakcji, oczekuje na recenzje)

 

Udział w konferencjach i warsztatach

 1. Tytuł referatu: ,,In-betweenness or Domesticated Other in White Teeth by Zadie Smith. Intertextual Perspective" na międzynarodowej konferencji 6th European Gender Research Conference 'Gender and Citizenship in a Multicultural Context', Łódź, sierpień - wrzesień 2006.
 2. Międzynarodowa konferencja Wydziału Studiów Amerykanistycznych i Mass Mediów UŁ ,,Transatlantic Encounters: American Studies in the 21st Century" - Łódź, 27-30 września 2008.
 3. Warsztaty kreatywnego pisania - ,,Academic and Creative Writing in Gender Studies; Epistemologies, Methodologies, Writing Practices", Łódź, 18-20 lipca 2007; Grant NordForsk.
 4. Tytuł referatu: ,,Transgressing the Boundaries of Text and Gender. Woman's Identity in Intertextual and Intersectional Perspective", konferencja dla doktorantów: 'Feminism and Cultural Politics of Emotion', 26-29 stycznia 2009, Uniwersytet w Lund, Szwecja; Grant NordForsk.
 5. Seriale w przestrzeni kulturowej. W poszukiwaniu ideału i straconego czasu, Olsztyn, 7-9 kwietnia 2014r.
 6. Tytuł referatu: ,,The Problem of the Self in Virginia Woolf's Mrs. Dalloway and Its Contemporary Adaptations", konferencja-warsztaty dla doktorantów: ,,Intersectionality. Challenges and Paradigms", 19-21 października 2009, Uniwersytet Sztokholmski; Grant NordForsk.
 7. Tytuł referatu: ,,Pani Dalloway a Pan Dalloway - epigonizm czy/i kontestacja", Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością, Olsztyn, 22-23 kwietnia 2015r.
 8. Tytuł referatu: ,,Schematy naśladowcze i reinterpretacyjne w angielskim serialu House of Cards i jego amerykańskim remake'u, Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu, Olsztyn, 7-9 maja 2015r.
 9. Tytuł referatu: ,,John Crace's Digested Reads as Parodic Reworkings of World Classics", Intermediality in New Narrative Research Conference, Olsztyn 11-12 kwietnia 2019r.

 

Działalność organizacyjna

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej; 2009;
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej; 2013;
 • Współudział w organizacji konferencji językoznawczej Olsztyn Linguistic Conference (Ego-Centric Emotions and the Language Process) oraz szkoły letniej Olsztyn Summer School of Linguistics w roku 2011;
 • Współudział w organizacji konferencji językoznawczej Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication w roku 2013;
 • Powołanie oraz prowadzenie Literackiego Klubu Dyskusyjnego (od października 2012r.) skierowanego do studentów kierunków humanistycznych, w szczególności filologicznych;
 • Czynny udział w organizacji ,,Dnia Otwartych Drzwi" na Wydziale Humanistycznym; lata 2006 oraz 2013.
 • Od 2018 roku członek grupy badawczej ,,Olsztyn Reseach Group in Narrative" powstałej w Katedrze Filologii Angielskiej.
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji ,, Intermediality in New Narrative Research Conference" w 2019r.

 

Zainteresowania i hobby
Beletrystyka, film, pływanie, nordic walking, piesze wycieczki