PRACOWNICY
dr Monika Cichmińska

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

starszy wykładowca

Kierownika Katedry Jezyka Angielskiego

Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 353

telefon: 89 524 61 94

e-mail: monika.cichminska@uwm.edu.pl

konsultacje

 

 

Stopnie naukowe i zawodowe

1993          

Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy magisterskiej Verb Valency and Case Grammar

Promotor pracy magisterskiej prof. dr hab.Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

1999

Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Temat rozprawy doktorskiej: Contrastive Analysis of the Language of Negative Emotions in English and Polish: Cognitive Semantics and Valencies

Promotor: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk 

 

 Przebieg pracy zawodowej

   

1993-1999

Studia doktoranckie dzienne na Wydziale Humanistyczym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

 

1998-1999

Asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (obecnie UWM)

 

1999-

Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
   
   

 

Stypendia i pobyty badawcze

 

1995

University of Utrecht, Holandia, wyjazd w ramach programu Tempus, pobyt badawczy   (3 miesiące)

 

1997

University College of Ripon and York St John, York, Wielka Brytania, wyjazd w ramach programu Tempus, pobyt badawczy (1 miesiąc)

 

 

 
 

Zainteresowania badawcze

 

 1. Językoznawstwo kognitywne, w szczególności metafora konceptualna  i teoria amalgamatów, kategorie radialne, wiedza potoczna i naiwne modele kognitywne, emocje a język, psychoterapia a język.
 2. Językoznawstwo stosowane, w szczególności zastosowanie modeli językoznawczych w nauczaniu języka angielskiego, nauczanie gramatyki, motywacja i czynniki afektywne.

Inne zainteresowania

Muzyka (przede wszystkim jazzowa), psychologia, film, literatura. Mózg i jego funkcjonowanie. Nauczanie języka angielskiego.

Idole: Pat Metheny, Cassandra Wilson, Haruki Murakami, Henning Mankell, Gregory House M.D.

Publikacje

 1. „Verb Valency and Case Grammar", w: New Trends in Language Studies pod red. B. Lewandowskiej-Tomaszczyk, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 36, Łódź, 1997
 2. „Towards an analysis of the concept of emotion of FEAR in English and Polish - cognitive semantics and valencies", w: Linguistic Theory and Applications, pod red. B. Lewandowskiej-Tomaszczyk, Acta Universitatis Lodziensis, Studia Linguistica Anglica, Łódź, 1988
 3. „Comparative analysis of the language of negative emotions in English and Polish: cognitive semantics", w Acta Neophilologica IV, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2002
 4. "Importance of Pragmatics in Foreign Language Teaching: Lexical Approach" w: Acta Neophilogica V, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2003.
 5. „Spokojnie, to tylko amalgamat - „Gazeta Wyborcza", kino i teoria amalgamatów" złożony do druku, Prace Językoznawcze UWM Olsztyn, 2004.
 6. „Construal, background knowledge and lyrics interpretation" w History and Present-day Pragmatics of the English Language, pod red. R. Dylewski P. Cap WSHiE w Łodzi, 2004.
 7. "The English teacher and the brain - or what can neuroscience teach us about teaching?" w The Teacher (wydanie specjalne) 2004.
 8. „Klinika doktora Molko (Doctor Molko's clinic )" - metaphor or blending ?" Acta Neophilologica VI UWM w Olsztynie, 2004.
 9. „Amalgamat kontratakuje - „Gwiezdne wojny", „Gazeta Wyborcza" i teoria amalgamatów, w Kształcenie Językowe 5 (15), K. Bakuła i J. Miodek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 10. "Pragmatic considerations in song interpretation - construal and  background knowledge"  Acta Neophilologica IX, UWM W Olsztynie, 2007.
 11.  "Sadness and fear. A study into the language of negative emotions". New Pathways in Linguistics S.Puppel i M.Bogusławska-Tafelska(red.), 2010,  UWM, Olsztyn
 12. "Conceptual Metaphors in House M.D."  razem z M.Topolewską, Prace Językoznawcze UWM Olsztyn, 2010.
 13. „Conceptual Blending in House M.D." razem  z M.Topolewską, Acta Neophilologica XIII, UWM Olsztyn, 2011
 14. "Stres nasz powszedni: kontekst lokalny  w amalgamatach pojęciowych", Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III, Kontekst i komunikacja. I. Matusiak-Kempa i S. Przybyszewski (red.). UWM Olsztyn, 2011, 17-27.
 15. „Mam big stresa": wiedza potoczna, definicja kognitywna, a psychologia w języku potocznym" Język poza granicami języka 2. Semantyka  a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1. Aspekty lingistyczno-semiotyczne. A. Kiklewicz (red.), UWM w Olsztynie, 2011, 183-200.
 16. "O chorobie w języku polskim i angielskim - rozważania wstępne" Prace Językoznawcze UWM 2011, w druku
 17. Metaphors of quantum physics in Arnold Mindell's psychology, w: Towards the ecology of human communication, red. M. Bogusławska-Tafelska, A. Drogosz, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015, str. 269-281.
 18. Bawię się, więc jestem, „Języki Obce w Szkole" 2015/1, str. 13-16.
 19. Sprawdzian szóstoklasisty - wyniki i komentarze, „Języki Obce w Szkole" 2015/3, str. 17-20.
 20. "Hidden depths of teaching language resources in lyceum, The Teacher, 1(135), 2016. 

Redakcje monografii

 1. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod redakcją   Moniki Cichmińskiej i   Izy Matusiak-Kempy; Olsztyn, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-935581-5-5,  172 strony, 2012
 2. „Seriale w kontekście kulturowym: społeczeństwo i obyczaje, pod redakcją Darii Bruszewskiej-Przytuły , Moniki Cichmińskiej i Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-935581-6-2, 280 stron, 2015
 3. „Seriale w kontekście kulturowym: serialowe sedno", pod redakcją Moniki Cichmińskiej, Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej i Piotra Przytuły, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-942720-1-2, 193 strony, 2016
 4. „Seriale w kontekście kulturowym 3. Język, odbiór, interpretacja", red. Monika Cichmińska, Alina Naruszewicz-Duchlińska,  Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn, Olsztyn, 184 stron, 2017
 5. „Seriale w kontekście kulturowym 3. Dyskurs, konwencja, reprezentacja", red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Alina Naruszewicz-Duchlińska,  Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn, Olsztyn, 176 stron, 2017

 Konferencje językoznawcze

 1. 3rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, 2000, referat: "ELT and cognitive grammar: prepositions and phrasal verbs"
 2. 9 konferencja PASE, Gdańsk, 2000, referat: "Cognitive grammar and teaching phrasal verbs".
 3. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, Łódź, 2001, referat: „W poszukiwaniu słów: metafory miłości i wiary w poezji ks. Jana Twardowskiego".
 4. New Developments in Linguistic Pragmatics, 2002, referat pt.: "Pragmatics in Foreign Language Teaching: The Lexical Approach"
 5. Imagery in language , Łódź, 2003, referat : "Another dimension of construal?"
 6. New Developments in Linguistic Pragmatics, 2004, Łódź, referat pt.: "The Empire Strikes Back" - blending, movies and "Gazeta Wyborcza"
 7. 3rd Łódź Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź,  2006, referat: „Pragmatic considerations in song interpretation - construal, background knowledge and blending".
 8.  „Lęk i przerażenie - emocje  negatywne, wiedza potoczna i semantyka kognitywna", konferencja Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III.Kontekst a komunikacja UWM w Olsztynie 7-8.05.2010
 9. „Mam big stresa": wiedza potoczna, definicja kognitywna, a psychologia w języku potocznym" konferencja Semantyka  a pragmatyka: spór o pierwszeństwo UWM w Olsztynie, 24-25.06.2010.
 10. „Wszyscy kłamią, albo dlaczego kochamy dr House'a, Mody w literaturze i kulturze popularnej. Olsztyn, 13-14.04.2011
 11. Metaphors and psychology: the case of bioenergetics, Międzynarodowa Konferencja naukowa Cognitive Linguistics in the Year 2015, Lublin, 24-26 września 2015.
 12. Czy można polubić Carrie Mathison? Konstrukcja postaci a emocjonalne zaangażowanie widzana przykładzie serialu „Homeland", Ogólnopolska konferencja naukowa „Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu", Olsztyn, 7-9 maja 2015.
 13. Co się kryje w nagłówkach  prasowych - Gazeta Wyborcza, kino  i teoria  amalgamatów pojęciowych, Onomastyka medialna, Olsztyn, 22-23 października 2015.
 14. "Wartości na małym ekranie - o dobrych i złych sposobach oglądania seriali", Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna, 17-18.11.2016.
 15. „Carrie Mathison i Jessica Jones - westernowe (anty)bohaterki kontra reszta świata", Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej - próba bilansu, Olsztyn 5-7.05.2016.
 16. „Multimodal metaphors in television series", Językoznawstwo kognitywne w 2016/Cognitive linguistics in 2016, 24-26.09.2016.
 17. „Global and local context in processing metaphors in television series. A cognitive perspective", 8th Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP2017), Łódź 15-17.05.2017.
 18. „Między milczeniem a słowem: postać przegadana a potrzeba wyjaśniania świata", Postać w kulturze wizualnej,  Olsztyn 11-13.05.2017.
 19. „Komiksowy" bohater w serialu: dziwne przypadki Johna Reese'a (Person of Interest) i Phila Coulsona (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D), Postać w kulturze wizualnej II,  Olsztyn 19-21.04.2018.
 20. "How can society deal with grief? On the (im)possibility of regeneration in HBO's
   The Leftovers", ExRe(y): "Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North American Literature and Visual Culture"  10-11.05. 2018  UMCS Lublin.
 21. "The scope of multimodal metaphors in television series", ", Językoznawstwo kognitywne w 2018/Cognitive linguistics in 2018, 24-26.09.2019, Poznań.
 22. "The scope of multimodal metaphors in television series:  two methodological questions",Językoznawstwo kognitywne w 2019/Cognitive linguistics in 2019, 26-28.09.2019, Białystok

Konferencje metodyczne 

 1. 9th International IATEFL PL Conference, Kraków, 2000, referat: "ELT and cognitive linguistics: phrasal verbs and prepositions".
 2. 10th International IATEFL Poland Annual Conference. 2001. Warszawa. referat: "How can we help our students enter the new reality?"
 3. 11th International IATEFL Poland Conference, 2002, Poznań, referat pt: „Going beyond the coursebook".
 4. 12th International IATEFL Poland Conference, 2003, Wrocław,  "Falling in love with prepositions and phrasal verbs".
 5. 13th International IATEFL Poland Conference,2004, Radom,  referat pt: "Grammar reloaded or how to make the grammar muscle work".
 6. "Teacher Class" , 2004, Warszawa, referat pt.: „The grammar and the brain - or what can neuroscience teach us about teaching?"
 7. 14th International IATEFL Poland Conference, 2005, Toruń, dwa referaty: "Communicative Drill - a Contradiction or a Must?" ,"Vocabulary and the Brain - or What We Do Wrong"
 8. National Teachers' Forum, 2005,  Kraków, "Teaching Through Senses"
 9. Longman National Teachers Forum Gdańsk,  2006 "The beautiful mind".
 10. Learning English, learning life - on the power of stories, 24 IATEFL Poland Conference, Kraków, 18-20 września 2015.
 11. "High impact, high impact learning" Konferencja „High impact teaching", Warszawa 22.10.2017.
 12. Connecting people in the English classroom", 26th  International   IATEFL Poland Conference, Bielsko-Biała, 26-28.09. 2017.
 13. "The power of guessing", 27th  International   IATEFL Poland Conference, Wrocław, 21-23. 09. 2018.
 14. „Going beyond words - building up lexical competence", IX Spotkanie Środowiskowe Nauczycieli J. Obcych , Wągrowiec k. Poznania, 16.11.2018.
 15. „Młodzi dorośli nie umieją czytać: kryzys czy wyzwanie?", Konferencja „Uczę dorosłych" EduNation, Warszawa, 24.11.2018.
 16. „Teach your teens how to think", 28th  International   IATEFL Poland Conference, Gdańsk, 20-22. 09. 2019
 17. „Refleksyjny uczeń =skuteczny uczeń. Jak i dlaczego wzbudzać refleksję u młodego dorosłego", Konferencja „Uczę dorosłych" EduNation, Warszawa, 23.11.2019.

 

 Wypromowane prace licencjackie

 1. Metaphors of eyes and Visual perception
 2. Names of women given by men
 3. Shyness in English
 4. Language of drugs
 5. Metaphors of understanding
 6. Frame of fear
 7. Frame of drinking
 8. Jealousy in English and Polish
 9. Computer as a human being
 10. Metaphors of war In British sports articles
 11. Metaphors of success and failure
 12. Metaphors of death
 13. Metaphors of death in the lyrics of English songs
 14. Marriage in English
 15. War as a source domain in metaphors of love, politics, and family life,
 16. "Human being is an animal" metaphor,
 17. The sun in the English language,
 18. Body parts metonymy,
 19. Face as the mirror of feelings,
 20. The folk model of the mind,
 21. Journey as a Source domain,
 22. Size as a source domain,
 23. Temperature and distance as source domains for metaphors of human relations,
 24. Food, eating, and cooking,
 25. Eating and cooking as a source domain in the language of love,
 26. Machine as a source domain,
 27. Metaphors of self-injury,
 28. Selected animals names in everyday English language: the Great Chain of Being metaphors,
 29. Metaphors and metonymy In Sting's songs,
 30. Macrometaphors in the songs of U2,
 31. Metaphors of relationship and love in "Men are from Mars, Women are from Venus",
 32. Metaphors of relationship in "loveswept" series,
 33. Metaphors of relationship in "Living History" by H. Clinton,
 34. Metaphors of love, sex and relationship in women's magazines,
 35. Metaphors of love in the lyrics of rock and pop songs,
 36. Love in songs,
 37. Work and career in Cosmopolitan,
 38. Illness in "its' not about the bike",
 39. Fatherhood in Tony Parson's Novels,
 40. Metaphors of cars in J. Clarkson's books and articles,
 41. Metaphorical Portrayal of shopaholic in Shopaholic Series,
 42. Metaphors of business in the Economist,
 43. The image of G. Bush in press,
 44. Metaphors of love in L. Cohen's songs,
 45. Metaphors of love in alternative music,
 46. Metaphors of boxing in the media,
 47. Metaphors in "The catcher in the Rye" by J.Salinger,
 48. Serial killers and their crimes: metaphoric portrayal  in selected feature films.
 49. Metaphors in President Donald Trump's weekly addresses.
 50. The computer and the internet as source domains of conceptual metaphors in Mr Robo.
 51. Metaphors of the world of business and law in Suits
 52.  Metaphors of crime and investigation in CSI:
 53.  Metaphors of crime and investigation in Criminal Minds
 54. Metaphors of society and relationships in Gossip Girl
 55.  Metaphors of mind and mental health in Legion
 56. Metaphors of football in David Beckham's autobiography My Side
 57. Metaphors of artificial intelligence in Person of Interest
 58. Modes of address in Bones: a cognitive 
 59. Metaphors in the language of medicine in Frank Vertosick's When the Air Hits Your Brain: Tales from Neurosurgery
 60. Metaphorical representation of  sadness in selected children's and teenage films
 61. Metaphors of racing in  Guy Martin's autobiography
 62. Metaphors of basketball in the language of sports commentators.
 63. Metaphors in Donald Trump's speeches during the presidential campaign
 64.  "Metaphors of emotion and relationships in Staying Connected to Your Teenager by Michael Riera - a cognitive linguistic approach"
 65. "Typical ways of expressing misplaced feelings through metaphors in The Pierces' works"
 66. "Conceptual blending theory: personification of a car in Jeremy Clarkson's works"
 67. "Metaphors of a music band in Slash by Slash with Anthony Bozza"
 68.  "Metaphors of film and the process of film making in Sidney Lumet's Movie Making. "
 69. "The metaphorical image of a human being in "The Art of Loving" by Erich Fromm."
 70.  "Life as a game in Eric Berne's writings: cognitive metaphors"
 71. "The Metaphors of film and the process of film making in Sidney Lumet's Movie Making
 72. "Metaphorical portrayal of talent and the brain in The Talent Code by Daniel Coyle"
 73.  "Conceptual metaphors in Lance Armstrong's War: the image of the cyclist during the 2004 Tour de France"
 74.  "Barack Obama versus Mitt Romney: A study on the structural metaphors in the US presidential campaign of 2012"
 75.  "Conceptual metaphors of depression in "Prozac Nation".
 76. "Metaphors of life and love in the songs of Marina and the Diamonds - cognitive analysis"
 77.  "The semantic network of the English word straight"
 78.  Folk model of the sea in the English language"
 79.  "Metaphors of death and time passing in lyrics of selected British and American rock songs"
 80.  "Conceptual metaphors in Christmas songs and Christmas carols".
 81.  "Metaphors of depression on Internet forums: cognitive analysis".
 82. " RELATIONSHIP IS A PLANT metaphor in contemporary English: cognitive analysis".
 83.  "Source domains of car metaphors in Jeremy Clarkson's language: cognitive analysis"
 84.  "Metaphors of therapy in English: cognitive approach"
 85.  " Categorising the concept of freedom/wolność in Poland and England: cultural differences"
 86.  "Metaphors of politics in David Cameron's speeches: cognitive view".
 87.  "Various aspects of love in Coldplay's lyrics - conceptual metaphor".
 88. "Metaphors of love and relationships in Queen's songs: cognitive analysis"
 89. Petaphors of human mind and its workings in Hannibal" cognitive analysis"
 90.  "Language of power and politics in House of Cards: cognitive analysis"
 91.  "Metaphors of morality in lyrics by Pain of Salvation: cognitive analysis"
 92.  "Radial category of the English preposition within: cognitive analysis".
 93.  Semantic network of the English adjective dead: a cognitive linguistics analysis
 94. " Conceptual metaphors in the animated film "Coco"
 95.  "Conceptual metaphors of life, people and feelings in the animated series "Rick and Morty"
 96. „Conceptual metaphors in the film "Blade Runner 2049"
 97.  „Conceptual metaphors of crime and law in the series „How to Get Away with Murder"
 98.  „Conceptual metaphors of life, relationships and emotions in the series "The Vampire Diaries"
 99.  „Conceptual metaphors of law and business in the series "The Good Wife" 
 100. , „Conceptual metonymy and metaphors of relationships and emotions in the series ''How I Met Your Mother''
 101. Dominant conceptual metaphors in Twenty One Pilots' work"
 102.  „Conceptual metaphors of love, grief and imagination in the series "Anne with an E"
 103.  „Conceptual metaphor and metonymy in the language of NHL hockey
 104.  Analysis of conceptual blends in selected social campaigns

Wypromowane prace magisterskie

 1. "Presentation and development of the character of Carrie Mathison in the series Homeland. Cognitive analysis"
 2. "Monomodal and multimodal metaphors in the series Breaking Bad"
 3.  "Presentation and development of the character of Jessica Jones in the Netflix series Jessica Jones. Cognitive analysis"
 4.  „ Conceptual metaphors as tools to present the reality and characters in the world of The Walking Dead"
 5.  "Local and global conceptual metaphors in the TV series House M.D."
 6.  "Conceptual metaphors in the animated movie Inside Out"
 7. "Presentation and development of the character of Nicholas Brody in the series Homeland. Cognitive analysis"
 8. "Verbal and multimodal metaphors in the Netflix series House of Cards"
 9. „Multimodal metaphors in the TV series Fargo"
 10.  "Monomodal and multimodal metaphors of crime and law in the BBC series Luther"
 11. "Verbal and multimodal metaphors of mind and mind palace in the BBC series Sherlock"
 12. "The presentation and development of the character of Kurt Wallander in the BBC series Wallander. Cognitive analysis"
 13. "Presentation and development of the character of Rachel Earl in the TV series My Mad Fat Diary. Cognitive analysis"
 14. "Presentation and development of the character of John Luther in the BBC series Luther. Cognitive analysis"
 15. "Scripts and schemata in selected episodes of the TV series Criminal Minds. Cognitive approach"