PRACOWNICY
dr Anna Kwiatkowska

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

adiunkt

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 209

telefon: 89 5246510

e-mail: anna.kwiatkowska@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Stopnie naukowe i przebieg pracy naukowo-dydaktycznej


1995

Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Instytut Filologii Angielskiej, praca dyplomowa pt.: ‘Ekphrasis in Lust for Life and in The Agony and the Ecstasy, two Biographical Novels by Irving Stone'
Promotor pracy: prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz

1998

Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu historii, kultury, prawa i polityki Wielkiej Brytanii, praca dyplomowa pt.: ‘To what extend does the portrayal of the 19th century London in the Works of Camille Pissarro, Claude Monet and James McNeill Whistler correspond with the literary London of Charles Dickens, George Wells and Oscar Wilde?'

2008

Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Temat rozprawy doktorskiej: ‘Punkty widzenia w prozie Edwarda Morgana Forstera'
Promotor: dr hab. Joanna Kokot, profesor UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski (UG), prof. dr hab. Artur Blaim (UMCS)

1995-2008

Asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski)

od 2008

Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej, UWM, Olsztyn

 

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i zespołach badawczych

 • The International E. M. Forster Society (sekretarz)
 • The Katherine Mansfield Society
 • Olsztyn Research Group in Narrative (ORGiN), UWM
 • Interdyscyplinarny zespół badawczy "Badania and Kulturą Dawną", UW

 

Wyjazdy zagraniczne (naukowe i naukowo-dydaktyczne)

 • 1997 trzymiesięczne stypendium (British Council) 'Scotish Literature, Social History and Culture', University of Glasgow, Szkocja, UK
  1998 dwutygodniowe stypendium (TEMPUS) 'Metodyka nauczania języka angielskiego', University of Oulu, Finlandia
 • 2001, 2006, 2009, 2017, 2018 - pobyty badawcze w Londynie (BFI Reuben Library, British Library, Birckbeck Library, University of London)
 • 2003, 2016 - pobyty badawcze w Berlinie (English Philology Library, Freie Universität Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin Library; Campus Nord Branch Library; Großbritannien-Zentrum /Centre for British Studies)
 • 2017 - staż naukowy, Faculty of Education and Humanities, University of Norhtmapton, UK
 • 2019 - cykl zajęć w ramach mobilności nauczycieli akademickich ERASMUS +, University of Cyprus, Nikozja, Cypr.

 

 

Działalność dydaktyczna

 

Dotychczas prowadzone kursy

 • historia literatury angielskiej - wykłady i ćwiczenia
 • wstęp do literaturoznawstwa - wykłady i ćwiczenia
 • wybrane zagadnienia historii literatury anglojęzycznej
 • wykład monograficzny
 • wykład specjalizacyjny
 • czytanie tekstów źródłowych
 • proseminarium
 • zajęcia specjalizacyjne
 • seminaria magisterskie
 • seminarium licencjackie
 • kultura krajów angielskiego obszaru językowego - UK
 • kultura krajów angielskiego obszaru językowego: USA
 • fonetyka praktyczna
 • konwersacje / konwersacje ze słuchaniem
 • słuchanie / słuchanie z leksyką
 • czytanie z leksyką
 • językowe warsztaty specjalistyczne (angielski) dla doktorantów

 Kursy prowadzone obecnie

 • historia literatury angielskiej - wykłady i ćwiczenia
 • wykład specjalizacyny
 • seminarium dyplomowe (licencjackie / magisterskie)
 • zajęcia specjalizacyjne

 

Zainteresowania badawcze

 

 • Historia literatury angielskiej (Modernism)
 • Badania związków literatury z szeroko pojętą sztuką.
 • Wizualność literatury.
 • Intermedialność
 • Twórczość Katherine Mansfield (sposób łączenia starego z nowym na poziomie języka, symbolu, konstrukcji tekstu, tematu, struktury narracyjnej, tła / kontekstu historyczno-społecznego).
 • Twórczość E. M. Forstera (układy przestrzenne oraz to, co za ich pomocą jest komunikowane; użycie symbolu, ironii; krytyka społeczna)..

 

 

Publikacje

Monografie

 1. Sztuka na miarę, czyli dwa światy bohaterów E. M. Forstera, Katedra Filologii Angielskiej,Olsztyn 2013

Artykuły i rozdziały w monografiach

 

 1. ‘Malowanie Słowami', Pismo Kulturalno-Literackie PRO ARTE 6/1997, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997
 2. ‘Impresjonizm w narracji w Pasji Życia Irwinga Stone'a', Acta Neophilologica, III, 2001, ss. 198-208, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001
 3. ‘The Treatment of Impressionism in the Narration of Lust for Life by Irving Stone', Conventions and Texts, red. Andrzej Zgorzelski, ss. 188 - 205, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 4. ‘"What Hilda Knew". The Use of Understatement in The Obelisk by E.M. Forster, Kwartalnik Neofilologiczny nr 2/2004, ss. 131-141, red. Franciszek Grucza, Janusz Golec, Wydział Nauk Społecznych PAN i Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004
 5. ‘Świat według Hildy. Technika niedopowiedzeń i sugestii w opowiadaniu "The Obelisk" E.M. Forstera', Acta Neophilologica, VI, 2004, ss. 15-27, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004
 6. ‘Narrative Technique As a Means of Exposing Artistic Stereotypes of Philip Herriton From Where Angels Fear to Tread by E. M. Forster, Sprache & Kultur. Us and Them - Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes, ss. 281-296, red. Anna Gonerko-Frej, Małgorzata Sokół, Joanna Witkowska, Uwe Zagratzki, Shaker Verlag, Achen 2011
 7. ‘Ironic Reflections on Life: E. M. Forster's Novels and Henri Bergson's Philosophy of Laughter', New Aspects of E. M. Forster, ss. 7-30, red. Krzysztof Fordoński, IKLA UW, International E. M. Forster Society, Warszawa 2010
 8. ‘The Reflection of High Renaissance and Mannerism of the Works of Michelangelo Buonarroti in the Interpretation of Irving Stone in his last Biographical Novel The Agony and the Ecstasy'. Acta Neophilologica XV/2 Olsztyn 2013 rok, ss. 139-148
 9. Londyński portret czyli próba zilustrowania powieści Charlesa Dickensa obrazami James McNeill Whistlera, ukazał się : 'Charles Dickens - refleksje, inspiracje, (re)interpretacje, E. Kujawska-Lis, A. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, ss. 146-164.
 10. 'Co zostało z modernistycznego opowiadania Katherine Mansfield „Sun and Moon" w polskim przekładzie?', w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom III Kulturowe, językowe i biograficzne konteksty przekładu literackiego, red. Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna NDiaye, Wydawca KFA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, 63 - 76.
 11. „Ile rozkoszy można znaleźć w rozkosznym (?) opowiadaniu 'Bliss' ['Rozkosz'] Katherine Mansfield", Rozkosz w kulturze, Łukasz Wróblewski, Aleksandra Giza (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, pp. 257-268.
 12. 'Pre-Raphaelite Day off - "Bank Holiday" by Katherine Mansfield, Old Masters in New Interpretations. Readings in Literature and Visual Culture, Anna Kwiatkowska (red.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne 2016, 1-8, 150-167.
 13.  „Ironia architektoniczna w Where Angels Fear to Tread [Tam, gdzie  nie chadzają anioły] E.M. Forstera", Literatura a architektura, Joanna Godlewicz-Adamiec i Tomasz Szybisty (red.), iMEDIUS, Kraków 2017, 263-276.
 14. "On the Verge of the (Un)known: 'Zero Hour' by Ray Bradbury and the Paintings of Rene Magritte Zagadnienia Rodzajów Literackich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2016, t. LIX, z. 2 (118), 9-30.
 15. „Martwa natura w opowiadaniach Katherine Mansfield", Literatura a malarstwo, J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, T. Szybisty (red.), iMEDIUS, Warszawa-Kraków 2017, 205-218.
 16. "'Cudze chwalicie, swego nie znacie ...', czyli słów kilka o życiu i malarstwie Stanisławy de Karłowskiej", Kobiece dwudziestolecie 1918-1939, Radosław Sioma (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, 411-428.
 17. "Short and Sweet. Symbolism of Strawberries in Katherine Mansfield's Short Stories", Zagadnienia Rodzajów Literackich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2018, Vol. 61, Issue 1(125), 101-113.
 18. "Representations of Women in Selected Short Stories by Katherine Mansfield Viewed Through Seventeenth-century Genre Paintings", Tekstualia, Issue on: Post-classical Narratology. Intermediality: Between Texts, Media and Genres, 2018, 1 (4), 35-52.

 

Recenzje

 1. Stała współparca (renezent) z pismem Language and Literary Studies of Warsaw, Rocznik Naukowy Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.
 2. Stała współparca (renezent) z pismem Polish Journal of English Studies, Rocznik Naukowy Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.
 3. Fordoński, Krzysztof, The Shaping of the Double Vision. The Symbolic Systems of the Italian Novels of Edward Morgan Forster, Peter Lang Publication Group, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2005.
 4. Zeikowitz, Richard E. (ed.), The Letters between Forster and Isherwood on Homosexuality and Literature, Palgrave Macmillan, New York 2008 (w: Polish Journal of English Studies 3.2 (2017), Anna Kwiatkowska, Heiko Zimmerman (red.), Polish Association for the Study of English, Warszawa 2017, 96-100.

 

Tłumaczenia naukowe

 1. W tomie Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. Mirosława Buchholtz i Eugenia Sojka. Kraków: Universitas, 2010:
 2. ‘"Wewnątrz czarnego jajka". Praktyka kulturowa, obywatelstwo i przynależność w postępującej globalizacji narodu kanadyjskiego' (Roy Miki, ss. 72-98)
 3. ‘Dlaczego literatura rdzennych mieszkańców?' (Armand Garnet Ruffo, ss. 165-178)
 4. ‘Kto tam? Czyli kanadyjska krytyka literacka po erze Northropa Frye'a' (Renee Hulan, ss. 179-188)
 5. ‘Europa w literaturze afro-kanadyjskiej' (George Elliott Clarke, 228-256)
 6. ‘Rekonstruując literaturę kanadyjską: znaczenie rasy i płci kulturowej' (Christal Verduyn, 268-283)
 7. ‘Kanadyjska? Teoria? Literacka?' (Barbara Godard, 355-386)
 8. ‘Dekonstruując wielokulturowość kanadyjską: sztuka krytyczna Very Frenkel, Jany Sterbak i Lynne Cohen' (Kinga Araya, 573-588)

 

 

Udział w konferencjach i sympozjach

 

 1. 1996 The 6th International IATEFL Conference, Poland, Gdańsk
 2. 1998 Irish and Scottish Literature and Culture, Kazimierz Dolny
 3. 2001 X Konferencja PASE, Kraków
 4. 2001 Sympozjum pt. 'Konwencje a teksty', Zakład Badań Literackich IA UG, Gdańsk
 5. 2005 Sympozjum pt. 'Tekst z tekstów', KFA, UWM, Olsztyn
 6. 2009 'Us and Them' - The Construction of the Other in Cultural Stereotypes, KFA, Uniwersytet Szczeciński
 7. 2010 Polish Aspects of E.M. Forster, Katedra Języków Specjalistycznych, UW
 8. 2011 Seminarium na temat uznawania efektów dotychczasowego uczenia się i walidacji osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce, Uniwersytet Gdański i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Gdańsk.
 9. 2014 Kobiece Dwudziestolecie 1918 - 1939, UMK Toruń 15-17 maja
 10. 2015, Rozkosz w kulturze-kultura w rozkoszy, UJ Kraków, 20-21. marca.
 11. 2015, Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, UWM Olsztyn, 16-17. kwietnia.
 12. 2015 Old Masters in New Interpretations, UWM Olsztyn (27. 10)
 13. 2016 Przekład literacki dzisiaj i jutro - udział w panelu eksperckim, UW, Warszawa (17.03)
 14. 2016 Literatura a architektura, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków (16-17.04)
 15. 2016 Katherine Mansfield and the Art of the Short Story [organizers: Katherine Mansfield Society, The University of Northampton School of Arts], Bandol, France (10-12.06)
 16. 2016 The World of E. M. Forster - E. M. Forster and the World [organizers: UW, UWM, University of Trier], International E. M. Forster Society, Olsztyn (29-30.09)
 17. 2016 Old Masters in New Interpretations. Rediscovering Shakespeare, second edition, Olsztyn (27-28.10)
 18. 2017 Literatura a malarstwo, Warszawa (1-2.04)
 19. 2018 E. M. Forster - Nature, Culture, Queer! [organizers: University of Education in Ludwigsburg, UW, UWM], International E. M. Forster Society, Ludwigsburg, Niemcy (12-13.04)
 20. 2018 Postać w kulturze wizualnej, Olsztyn (19-21.04)
 21. 2018 Katherine Mansfield: New Directions, Birkbeck, University of London, Londyn, Wielka Brytania (28-29.06)
 22. 2018 (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk (7-8.09)
 23. 2019 Intermediality in New Narratological Research, ORGiN, UWM, Olsztyn (11-12.04)
 24. 2019 Postać w kulturze wizualnej, UWM, Olsztyn (9-11.05)
 25. 2019 Katherine Mansfield:  Inspirations and Influences, Kraków, UJ (05-07.07)

 

Wypromowane prace magisterskie (70)

 

2010

 1. The Comparison of the Role of Art in A Room with a View, Where Angels Fear to Tread and Howards End, three Novels by E.M. Forster and Their Respective Film Counterparts.
 2. E. M. Forster - Jane Austen in Modern Disguise.
 3. Shaping the Reader in E.M. Forster's A Passage to India on the Basis of Theories Proposed by Umberto Eco in His The Role of the Reade.
 4. The Concept of Focalization in Perceiving Female Characters in the Selected Short Stories by E. M. Forster.
 5. The Function of Beginnings and Endings in Edward Morgan Forster's Short Stories.
 6. The narrative structure of Where Angels Fear to Tread by E.M. Forster.
 7. Two Muses of Virginia Woolf: Vanessa Bell and Vita Sackville-West.
 8. The use of irony in Where Angels Fear to Tread by E.M. Forster.
 9. The use of understatement in E.M. Forster's novel A Room with a View.
 10. The Natural Law in Clive Staple Lewis's Works.
 11. Contrast as the technique that governs the organization of Where Angels Fear to Tread by E.M. Forster.
 12. Homosexual understatements as a way of manipulating the reader's reception in the short stories of Edward Morgan Forster.
 13. "The Machine Stops". The Only Science Fiction Short Story by E. M. Forster. Is There a Method in This Madness?
 14.  Symbolism in E. M. Forster's Short Stories.
 15. Female protagonists in E.M. Forster's novels: typically Victorian or Modernist?
 16. The Function of the Fantastic in The Land of Laughs and The Marriage of Sticks by Jonathan Carroll.

2011

 1. Symbolic Visions of E.M. Forster and David Lean: the Novel A Passage to India and its Film Counterpart.
 2. The Polish in the Eyes of the English on the basis of The Future to Let by Jerzy Pietrkiewicz.
 3. The Impact of Artistic Space on Homoerotic Theme in the Posthumous Fiction of E.M. Forster.
 4. Space Organization in Wells' Selected Literary Works.
 5. Universal Morality According to C.S. Lewis Based on Christian Religion and the Notion of Medievalism in The Chronicles of Narnia.
 6. Symbolism in Katherine Mansfield's Short Stories.
 7.  The Presentation of the Theme of Loneliness in Journal of Katherine Mansfiled and in the Selection of her short Stories from the collection Something Childish and Other Stories.
 8.  The Correlation of Symbolism and Compositional Framework in A Passage to India by E.M. Forster.

2013

 1. The Vision of the World by H.G. Wells in The War of the Wolrds Versus its Interpretations by Various Film Directors.
 2. The objectification of women in Washington Square and the Portrait of a Lady, two novels by Henry James.
 3. Children and their symbolic meaning in the selected short stories by E.M. Forster.
 4. Sherlock Holmes as a case of Asperger's Syndrome.
 5. Love, duty, negligence - maternity in English modernist literature in the selected works of Virginia Woolf and Katherine Mansfield.
 6. A Beautiful Beast or feminism and woman's dual nature in Angela Carter's collection of modern fairy tales The Bloody Chamber and Other Stories.
 7. The point of view of the unreliable narrator on the basis of the novels The Sound and the Fury by William Faulkner and What Maisie Knew by Henry James.
 8. British colonialism in India as presented in E. M. Forster's A Passage to India.
 9. The image of a woman as presented in To the Lighthouse and Orlando, two novels by Virginia Woolf.
 10. Symbolism of nature in Katherine Mansfield's late short stories.
 11. The relationship between the visions of London in V. Woolf's Mrs Dalloway and E.M. Forster's Howards End and the paintings depicting London at the beginning of the 20th century. Praca wyróżniona (I miejsce) w konkursie Dziekana WH na najlepszą pracę dyplomową.
 12. Women's loneliness in Bliss and Other Stories by Katherine Mansfield.

2015

 1. Philosophical approach to happiness in the selected short stores from Bliss and other stories  by Katherine Mansfield.
 2. The treatment of urban space in Kraken by China Miéville.
 3. Forsterian irony in the novel A Room with a View and in its film counterpart.
 4. Show me your wardrobe and I tell you who you are. Characterization via fashion in Daisy Miller by Henry James.
 5. The role of understatement in the Harry Potter series by J. K. Rowling.
 6. The approach to education in Nicolas Nickleby and  Hard Times by Charles Dickens.
 7. Freudian theory of instincts as presented in D.H. Lawrence's Sons and Lovers.
 8. Nature of love relations in two dystopian novels 1984 by George Orwell and Hunger Games by Suzanne Collins.
 9. Characterization of Kate Chopin's female protagonists from The Awakening and from selected short stories in the context of feminism.
 10. The image of a vampire in Bram Stoker's Dracula and in the selected film adaptations of the novel.
 11. Modern female Londoner in the selected short stories by Virginia Woolf.
 12. Characterization of Professor Moriarty in Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes stories and their selected film adaptations. Praca wyróżniona w konkursie Dziekana WH na najlepszą pracę dyplomową.

2017

 1. The Image of Jason Bourne in Robert Ludlum's series of novels and the protagonist's portrayal in the selected film adaptations.                                   
 2. The Portrayal of Heathcliff in Emily Bronte's novel Wuthering Heights versus the Character's Counterparts in the Selected British and American Film Adaptations.
 3. The Image of the Protagonist in R. L. Stevenson's The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and the Rendition in the Selected Film Adaptations.        
 4. Traces of Impressionism in Slow Regard of Silent Things by Partick Rothfuss.
 5. To adapt or not to adapt. Film Aspects of Peter V. Brett's Demon Cycle.  
 6. The Visuality of language in The Clockwork Orange by Anthony Burgess.
 7. The Visuality of language in Deathless by Catherine M. Valente.
 8. The Portrayal of the protagonist in Lord Jim by Joseph Conrad.
 9. Mimetic aspects of characterization in The Hunger Games by Suzanne Collins.          
 10. The Portrait of a Gangster in The Godfather by Mario Puzo.
 11. Of Myths and Legends: the Mythical in J. K. Rowling's Harry Potter series. Praca wyróżniona w konkursie Dziekana WH na najlepszą pracę dyplomową.                                                          
 12. Irony in A song of Ice and Fire by George R. R. Martin.
 13. Elements of Gothic Convention in Angela Carter's The Bloody Chamber and Other Stories.
 14. Bibilical references in East of Eden and its film adaptation. 

2019

 1. Alimentary Space in Selected Short Stories by Katherine Mansfield.
 2. Functions of Culinary Space in Ann of Green Gables by Lucy Maud Montgomery.
 3. Functions of Food in Lewis Carroll's Alice in Wonderland. Cultural Perspective.
 4. Culinary Space in Mrs Dalloway by Virginia Woolf.
 5. 'Tell me what you eat and I will tell you who you are'. Characterization via Food in Emily Brontë's Wuthering Heights.
 6.  Characterization via Food. The Portrayal of Protagonists from Selected Short Stories by Katherine Mansfield.
 7. Food as Means of Unveiling Emotions in The Secret Life of Bees by Sue M. Kidd.
 8. Symbolic Meanings of Food in George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire.

 


Zainteresowania i hobby
Historia sztuki, historia ogrodnictwa i ogrodów, historia lokalna; wycieczki piesze, kajakowe, rowerowe.