PRACOWNICY
dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

 

adiunkt

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

 

Pracownia Historii i Kultury Krajów Anglojęzycznych

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 308

telefon:   89 524 6554

e-mail: jlask@o2.pl (for a.s.a.p. situations) & a.krawczyk-laskarzewska@uwm.edu.pl  

 

konsultacje (2023/2024 - semestr letni):

środy: 18.00-19.30 - MS Teams

czwartki: 15.00-16.30 (p. 308)

ENGLISH VERSION 

 

 

Stopnie naukowe i zawodowe   

1993

Tytuł magistra filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy magisterskiej: „The Journalistic Elements in Ambrose Bierce's Satirical Stories". Promotor: prof. dr hab. Agata Preis-Smith (Uniwersytet Warszawski).

2005

Nadanie przez Radę Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Warszawskiego stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Temat rozprawy doktorskiej: „Escape from Americanness - Transforming the Project of U.S. Cultural Nationalism". Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurowski (Uniwersytet Warszawski). Recenzenci: prof. dr hab. Agata Preis-Smith (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Mirosława Ziaja-Buchholtz (UMK w Toruniu).

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej       

1995 - 2005

Asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 przekształconej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); 

2006 -

Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie.

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA    

 

Zainteresowania naukowe: kultura wizualna, zwłaszcza ilustracja literacka, film, adaptacja intermedialna; przekład artystyczny; miasto w literaturze i kulturze; twórczość Williama Gibsona.

Pobyty badawcze: Kwerendy biblioteczne w Instytucie JFK w Berlinie i British Library w Londynie.

 

 

Publikacje      

 

 

Redakcje naukowe monografii wieloautorskich/czasopism


 1. Reflections on/of Dickens, red. Ewa Kujawska-Lis i Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014. 
 2. Seriale w kontekście kulturowym: Społeczeństwo i obyczaje, red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2014. 
 3. Seriale w kontekście kulturowym: Gatunki, konwergencja, recepcja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2014. 
 4. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom II, Kultura i język, red. Beata Jeglińska, Katarzyna Kodeniec, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Joanna Nawacka, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2015.
 5. Seriale w kontekście kulturowym: Serialowe sedno, red. Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016.
 6. Seriale w kontekście kulturowym: Widzowie - fani - twórcy, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016. 
 7. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom IV: Przekład jako dialog kultur - bariery, konteksty, wyzwania, red. Beata Jeglińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016.
 8. Seriale w kontekście kulturowym: Dyskurs, konwencja, reprezentacja, red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017.
 9. Seriale w kontekście kulturowym: Format, intertekst, adaptacja, red. Daria Bruszewska-Przytuła, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017.
 10. Polish Journal for American Studies. Special Issue: (Re)Examining William Gibson, red. Paweł Frelik i Anna Krawczyk-Łaskarzewska, tom 12 (jesień 2018): s. 271-368.
 11. Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia literackie, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018.
 12. Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obrazy i słowa, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018. 
 13. Postać w kulturze wizualnej. Tom 3: Teatr, film i telewizja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019.
 14. Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019.
 15. Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2020.
 16. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 9. Języki, teksty, interpretacje, red. Ewa Kujawska-Lis, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Olga Letka-Spychała, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2022.
 17. Gatunki w kulturze. Tom 1: Genologiczne konteksty, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2024 (w przygotowaniu).
 18. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 11. Literatura, muzyka, film, red. Ewa Kujawska-Lis, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2024 (w druku).

 

 

Rozdziały w monografiach/tomach pokonferencyjnych      


 1. „O Dżumie Alberta Camusa", O literaturze i filozofii.  Problemy - twórcy - dzieła, red.  Witold Tulibacki i Zygmunt Frydryszak, Olsztyn: Wydawnictwo ART, 1999, s. 361-365.        
 2. „The Importance of Being Truthful. The Status of Realism in American Literary Criticism", Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature, red. Teresa Pyzik i Paweł Jędrzejko, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 162-174.
 3. „The American South - The Glory of Separateness", American Portraits and Self-Portraits, red. Jerzy Durczak, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2002, s. 211-223.
 4. „Approaching the Unfamiliar - William Gibson's Idoru and Neuromancer in Polish translations", Translation and Meaning. Part 6. Proceedings of the Łódź Session of the 3rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on "Translation and Meaning", Held in Łódź, Poland, 22-24 September 2000, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i Marcel Thelen, Maastricht: Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Translation and Interpreting, 2002, s. 435-443.
 5. „Resistance and Accommodation: Edgar A. Poe's 'Nationalist' Episode", Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, red. Władysław Witalisz i Peter Leese, Kraków: Instytut Filologii Angielskiej UJ, 2002, s. 353-360.
 6. „Ciało bez granic", Obraz Kanady w Polsce, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, 357-368.
 7. „The Dis/Empowerment of Madonna", Representing Gender in Cultures, red. Elżbieta H. Oleksy i Joanna Rydzewska, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, s. 129-138.
 8. „Degrees of Domestication - Bridget Jones in Polish Translations", Przekładając nieprzekładalne II, red. Olga Kubińska i Wojciech Kubiński, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 303-310.
 9. „Portrety dam we współczesnym świecie zabawy", Filmowe gry z twórczością Henry'ego Jamesa. Transpozycje, komentarze, analogie, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, s. 181-206.
 10. „Knowledge in the Land of Apophenia", Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006, s. 335-342.
 11. „Soaped in Translation: Bleak House, BBC, and the Populist Imperative", Literature and/in Culture, red. Grzegorz Maziarczyk i Sławomir Wącior, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, s. 131-142.
 12. Finisterre - Archiving the London Nobody Wants to Know", Images of the City, red. Magdalena Cieślak i Agnieszka Rasmus, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 231-241.
 13. „Hunting for Racism - Online Citizen Critics' Reviews of Kevin MacDonald's The Last King of Scotland", Tools of their Tools: Communication Technologies and American Cultural Practice, red. Grzegorz Kość i Krzysztof Majer, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 130-140.
 14. „Pomiędzy wiedzą a grozą - Hawthorne, Gilman, Bierce, Lovecraft", W kanonie prozy amerykańskiej. Z placu Waszyngtona do Domu z liści, red. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica", 2009, s. 30-46.
 15. „Breaking the Fourth Wall, or Tristram Shandy in the World of Celebrity Culture", From Queen to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture, red. Emma Harris i Grażyna Bystydzieńska, Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2009, s. 293-302.
 16. „Interiorizing Ideologies - Race, Nation, and Masculinity in Mark Behr's The Smell of Apples", Interiors: Interiority/Exteriority in Literary and Cultural Discourse, red. Sonia Front i Katarzyna Nowak, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 131-146.
 17. „The World's Longest One Way Mirror: Contemporary American (Literary) Studies in Search of a Postnational Poetics". Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives, red. Joan Burbick i William Glass, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 291-304.
 18. „Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polańskiego". Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 2011, s. 300-311. 
 19. „Poe Goes Pop, or Adapting The Fall of the House of Usher in the 21st Century", Crossroads in Literature and Culture, red. Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak-Rybicka i Bartosz Wolski, Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 351-363.
 20. „Libra - bezmiar równowagi", Mistrzowie literatury amerykańskiej. Don DeLillo, red. Marek Paryż, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 103-126.
 21. „W niewoli traumy i niepamięci - Umiłowana", Mistrzowie literatury amerykańskiej. Toni Morrison, red. Ewa Łuczak, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 93-116.
 22. „In the Land of Ghost-signs, or William Gibson's Spook Country", Esthetic Experiments. Interdisciplinary Challenges In American Studies, red. Edyta Just i Marek Wojtaszek, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 25-40.
 23. „'Smilers, Defilers, Reekers and Leakers' - Dogs as Tools of Subversion and Transgression in Short Stories by Edgar A. Poe, Mark Twain, and Ambrose Bierce", Reading Subversion and Transgression, red. Joanna Kazik i Paulina Mirowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 [Tom 3 serii wydawniczej Studies in English Drama and Poetry], s. 229-246.
 24. „'Seek and Ye Shall Mind' - Conspiracy Theories and the Mechanisms of Online Exposure", Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses, red. Leszek Drong i Jacek Mydla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 118-135.
 25. „Oswajanie tabu - filmowe adaptacje Zagłady domu Usherów", Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. Julia Gierczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013, s. 167-175.
 26. „Eying the Evil Eye: Edgar Allan Poe's The Tell-Tale Heart and Its Visual Interpretations", Visuality and Vision in American Literature, red. Zbigniew Maszewski, Weronika Łaszkiewicz i Tomasz Sawczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2014, s. 115-125.
 27. „Picturing Miss Havisham", Reflections on/of Dickens, red. Ewa Kujawska-Lis i Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, s. 295-316.
 28. „O skrajnych emocjach w dobie Tumblra i Twittera - przypadek serialu Castle", Seriale w kontekście kulturowym: Gatunki, konwergencja, recepcja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2014, s. 130-144. 
 29. „The Red Road to Redemption, or the Theory of Surveillance for Individual Use", Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies, red. Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 2014, s. 180-187.
 30. „Translation Theory vs Film Adaptation Studies - Taxonomies of Recycling in Bryan Fuller's Hannibal", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom II, Kultura i język, red. Beata Jeglińska, Katarzyna Kodeniec, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Joanna Nawacka, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2015, s. 48-63.
 31. „Kilka uwag o tłumaczeniu toponimów w Czarnoksiężniku z Archipelagu Ursuli K. Le Guin", „To życie tylko cieniem jest przelotnym..." Pamięci Stanisława Barańczaka, red. Ewa Kujawska-Lis, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 153-164.
 32. „'She is a bit of an enigma...' - Fashioning Female Detectives in Prime Suspect and The Fall", Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender, red. Joanna Kruczkowska i Paulina Mirowska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, s. 156-170.   
 33. „It seems I read you wrong" - Upadek Allana Cubitta, czyli o płytkim czytaniu postaci", Seriale w kontekście kulturowym: Serialowe sedno, red. Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016, s. 57-70.
 34. „His Satanic Travesty, Or Remaking Rosemary's Baby for Generation Y: Genres, Subtexts and Circumstances, Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom IV: Przekład jako dialog kultur - bariery, konteksty, wyzwania, red. Beata Jeglińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 121-132.
 35. „On Illustrating a Nightmare Undead: Beasts and Humans in Pictorial Renditions of Dracula by Jae Lee and Luis Scafati", From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 5, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, Uniwersytet Warszawski. Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2016, s. 215-226.
 36. Dracula ‘Unillustrated', Or the Peculiar Trajectories of Visual Influence", Things and Images in 18th and 19th century British Literature, red. Grażyna Bystydzieńska, Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2016, s. 169-179.
 37. „Stopping the Motion, Queering the Pain: Eric Fonseca's The Fall of the House of Usher", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VII: Język i kultura w kontekście przekładu, red. Katarzyna Kodeniec, Joanna Nawacka, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017, s. 165-179.
 38. „Kto tu jest chłopcem do bicia? 50 twarzy nienawiści, albo rozkosze i bóle paratekstualności", 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz, Ośrodek badawczy Facta Ficta, Kraków, 2017, s. 415-431.
 39. „Seriale, światy, krytycy", Seriale w kontekście kulturowym: Język, odbiór, interpretacja, red. Monika Cichmińska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017, s. 171-184.
 40. „O przekładaniu literatury niepięknej: Peryferal Williama Gibsona (2016)", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Tom VIII: Literatura - Język - Kultura, red. Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna NDiaye, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, Olsztyn, 2017, s. 45-64.
 41. „Between the Supernatural and the Superficial: Reimagining Dorian Gray", Gothic, Detection, Sensation, red. Grażyna Bystydzieńska, Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa, 2017, s. 115-130.
 42. „Depicting a Sleuth Less Extraordinaire - Martin Hewitt's Investigations", Gothic, Detection, Sensation, red. Grażyna Bystydzieńska, Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa, 2017, s. 195-212.
 43. „Przedmowa: Postać w kulturze wizualnej - opcje w teorii i praktyce", Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia literackie, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018, s. 5-17.
 44. „Pamięć, wola, wizualizacja - »maszyny« i ludzie w serialu Wybrani (2011-2016), Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obrazy i słowa, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018, s. 97-107.
 45. „The Smiling Daughters of Darkness: Visual Reimaginings of Joseph Le Fanu's Carmilla", From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 179-188.
 46. Person of Interest or Crime and Surveillance on Post-9/11 Network TV", Crime, Deviance and Popular Culture. International and Multidisciplinary Perspectives, red. Dimitris Akrivos i Alexandros K. Antoniou, Palgrave Macmillan, Cham 2019, s. 73-88.
 47. „Content, Syntax, Punctuation - the Uses of Music in The Old Nurse's Story by Elizabeth Gaskell", Literature, Music, Drama and Performance, red. Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypeć, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2019, s. 57-65. 
 48. „Damy i wampir(z)y(ce): Carmilla ilustrowana", Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019, s. 45-69.
 49. „'Co kryje się pod twoim welonem?' Supergwiazdy i retroawatary w kinie bollywoodzkim: pamięć, aura, moc reprodukcji", Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2020, s. 179-197.
 50. „City as a Nightmare: The Treatment of Urban Space in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Its Selected Visual Interpretations, Texts and Contexts. Studies in 18th and 19th century British Literature and Culture: Landscapes and Townscapes, red. Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypeć, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2021, s. 101-123.
 51. „'To turn up what's worth turning up': On Selected Polish Translations of Joseph Sheridan Le Fanu's Carmilla", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 9. Języki, teksty, interpretacje, red. Ewa Kujawska-Lis, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Olga Letka-Spychała, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2022, s. 41-61.
 52. „Gatunek i tożsamość narodowa w świecie globalnej rozrywki - K-pop a Lalisa Manobal", Gatunki w kulturze. Tom 1: Genologiczne konteksty, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2024 (w przygotowaniu).
 53. „Zdradza czy oskarża, tyka czy łomocze? O polskich przekładach noweli Edgara Allana Poe The Tell-Tale Heart", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 11. Literatura, muzyka, film, red. Ewa Kujawska-Lis, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2024 (w druku).

 

 

Artykuły w czasopismach


 1. „The Influence of Journalistic Techniques on Ambrose Bierce's Satirical Stories", Acta Neophilologica, t. 1, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 1999, s. 99-110, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1631/1337.
 2. „American Studies in the Postnational Context", Acta Neophilologica, t. 2, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2000, s. 123-131, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1609/1317.
 3. „Poe - A Case of Denationalization", Acta Neophilologica, t. 3, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001, s. 177-185, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1576/1287.
 4. „X znaczy dziesięć", Ubik Fantastyka, nr 3/2003, Kraków, Wydawnictwo GoTo, s. 57-60.
 5. „Southern Nationalism - an Anti-Yankee Version of Americanness", Acta Neophilologica, t. 5, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2003, s. 147-155, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1491/1256
 6. Review of Beata Zawadka, Dixie jest kobietą. Proza Petera Taylora wobec kwestii współczesnej południowej kobiecości, Polish Journal for American Studies, vol. 6 (2012), s. 118-121, https://paas.org.pl/wp-content/uploads/2013/10/002-146-PJA-6-2012.pdf.
 7. „Space Over Time: The Urban Space in William Gibson's Techno-thriller Novels", European Journal of American Studies, vol. 10.3 Special Double Issue: The City (December 2015), document 2.6, http://ejas.revues.org/11373.
 8. „‘See My Heart': Art and Alchemical Reasoning, Or Character Transformation in Bryan Fuller's Hannibal", Open Cultural Studies, vol. 1.1 (November 2017), s. 304-318, https://www.degruyter.com/view/j/culture.2017.1.issue-1/culture-2017-0027/culture-2017-0027.xml.
 9. „Winnie Verloc in John K. Snyder III's Comic-Book Adaptation of The Secret Agent", The Conradian, vol. 43.1 (Spring 2018), s. 23-30.
 10. „Plus ça change? Translating William Gibson into Polish: 'The Gernsback Continuum' and The Peripheral", Polish Journal for American Studies. Special Issue: (Re)Examining William Gibson, tom 12 (jesień 2018), s. 351-366, https://paas.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/08-pjas12aut-krawczyk-laskarzewska-1.pdf.

 

 

Work in progress


 1. „Storytelling for the Age of Algorithmocene - Time, Determinism and Simulation in Alex Garland's Devs (2020)".
 2. „On Visualizing the Ineffable: Beatrice's Hybridity in Rappaccini's Daughter".

 

 

Tłumaczenia naukowe       

 

W tomie Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. Agata Preis-Smith. Kraków: Universitas, 2004:

 1. Edward Said - „Świat, tekst, krytyk".   ("The World, the Text, and the Critic")
 2. Gerald Graff - „Amerykanistyka z lewa i prawa".    ("American Criticism Left and Right")
 3. Larry McCaffery - „Fikcje teraźniejszości".    ("Fictions of the Present")

W tomie Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. Mirosława Buchholtz i Eugenia Sojka. Kraków: Universitas, 2010:

 1. William Beard - „Kanadyjskość Davida Cronenberga".    ("The Canadianness of David Cronenberg")
 2. Ajay Heble - „Dźwięki zmiany: dysonans, historia, i kulturowe słuchanie".    ("Sounds of Change: Dissonance, History, and Cultural Listening")
 3. George Melnyk - „Film w wielkim mieście: miejskość w kanadyjskim kinie".    ("Film and the City: Urbanity in Canadian Cinema") 

 


Udział w konferencjach i warsztatach/seminariach naukowych

      

 1. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature". Ustroń, 21-24 października 1998. Referat: „The Importance of Being Truthful. The Status of Realism in American Literary Criticism".
 2. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Wrocław, 19-21 kwietnia 1999.
 3. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Gdańsk, 24-26 kwietnia 2000.
 4. Międzynarodowa konferencja Duo Colloquium on „Translation and Meaning". Łódź, 22-24 września 2000. Referat: „Approaching the Unfamiliar - William Gibson's Idoru and Neuromancer in Polish Translations".
 5. „American Icons" (seminarium/warsztaty amerykanistyczne). Puławy, 9-11 lutego 2001.
 6. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English) - Kraków, 25-27 kwietnia 2001. Referat: „Resistance and Accommodation: Edgar A. Poe's 'Nationalist' Episode".
 7. Międzynarodowa konferencja „Kognitywizm w poetyce i stylistyce". Łódź, 17-19 września 2001. 
 8. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „American Portraits and Self-portraits". Puławy, 11-14 listopada 2001. Referat: „The American South - The Glory of Separateness".
 9. „Ethnicity and Gender in the United States" (seminarium amerykanistyczne) - Łódź, 14-16 marca 2002. 
 10. Training Seminar for Teaching Translation (warsztaty/seminarium dla nauczycieli translatoryki) - Vicenza, 22-26 lipca 2002.
 11. Międzynarodowa Konferencja „Representing Gender in Cultures" („Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze"). Łódź, 19-22 września 2002. Referat: „The Dis/Empowerment of Madonna".
 12. Konferencja „Język a komunikacja wizualna". Łódź, 23-24 września 2002. Referat: „Metafory władzy i kontroli".
 13. Konferencja „Przekładając Nieprzekładalne". Gdańsk, 23-25 października 2002. Referat: „Degrees of Domestication - Bridget Jones in Polish Translations".
 14. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time". Wrocław, 10-13 listopada 2002.
 15. „The American City: Past and Present" (warsztaty amerykanistyczne). Toruń, 13-14 marca 2003.
 16. Międzynarodowa konferencja „Mythologies: From Construction to Transgression, Changes in American and British Social Life, Culture, and Literature". Obrzycko, 8-10 września 2003.
 17. „The Many American Wests" (seminarium amerykanistyczne). Łódź, 21-25 września 2003.
 18. Międzynarodowa konferencja „Constructing Worlds: Constructivism and the Changing Status of Knowledge". Toruń, 3-5 lutego 2005. Referat: „Knowledge in the Land of Apophenia".
 19. Międzynarodowa konferencja „The Łódź Session of the 4th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on „Translation and Meaning". Łódź, 23-25 września 2005. Referat: „The Expurgation of X, or Censorship in Translation".
 20. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Conformity and Resistance in America". Kamień Śląski, 23-25 października 2005. Referat: „The Making(s) of the American Anti-hero, or the Schizophrenia of No-Logoism".
 21. Konferencja Instytutu Lingwistyki Stosowanej „Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie". Warszawa, 25-27 listopada 2005. Referat: „Decoding the Global Babble. William Gibson's Pattern Recognition and Its Polish Translation".
 22. Bridges Across the Nations: African American Culture in the 21st Century (seminarium amerykanistyczne). Puławy, 2-5 lutego 2006.
 23. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Puławy, 24-26 kwietnia 2006. Referat: „Soaped in Translation: Bleak House, BBC, and the Populist Imperative".
 24. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Ideology and Rhetoric: Constructing America". Warszawa, 26-28 października 2006. Referat: „You Americans Always Said How Our British Stuff Is Better - Online Cinephilia Or the National Prides and Prejudices".
 25. Międzynarodowa konferencja „Camouflage. Voyeurism, Exhibition. Discourses and Practices of Deception, Surveillance, and Transparency". Ustroń, 19-22 września 2007. Referat: „The Red Road to Redemption, or the Theory of Surveillance for Individual Use".
 26. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture". Warszawa, 17-19 października 2007. Referat: „Breaking the Fourth Wall, or Tristram Shandy in the World of Celebrity Culture".
 27. Międzynarodowa konferencja „Images of the City". Łódź, 25-27 października 2007. Referat: „Finisterre - Archiving the London Nobody Wants to Know".
 28. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Communication Technologies and American Cultural Practice". Łódź, 7-9 listopada 2007. Referat: „Hunting for Racism - Online Citizen Critics' Reviews of Kevin MacDonald's The Last King of Scotland".
 29. Międzynarodowa konferencja PASE. Wrocław, 7-9 kwietnia 2008. Referat: „From Vigilantism to Frustration, or There and Back Again: the New Wave of British Revenge Movies".
 30. Międzynarodowa konferencja Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective". Warszawa, 19-21 maja 2008. Referat: „The World's Longest One Way Mirror: Contemporary American (Literary) Studies in Search of a Postnational Poetics".
 31. Międzynarodowa konferencja Interiors. Ustroń, 18-21 września 2008. Referat: „Interiorizing Ideologies - Race, Nation, and Masculinity in Mark Behr's The Smell of Apples".
 32. Międzynarodowa konferencja Wydziału Studiów Amerykanistycznych i Mass Mediów UŁ „Transatlantic Encounters: American Studies in the 21st Century". Łódź, 27-30 września 2008. Referat: „Americanists of the World, Unite! Or the World-wide Fear of Globalization".
 33. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „The Past in the Present: The American Uses of History". Warszawa, 22-24 października 2008. Referat: „The Zeitgeist Is Out There - History in The X-Files and The X-Files in History".
 34. Konferencja „Studying Communication", zorganizowana przez Katedrę Semantyki i Semiotyki Lingwistycznej UŁ. Łódź,  16-18 kwietnia 2009. Referat: „Between Cultural Studies and Philology: Devising a Media Curriculum".
 35. Konferencja „Edgar Allan Poe - artysta i wizjoner", zorganizowana przez Zespół Filologii Angielskiej UWM. Olsztyn, 6-7 maja 2009. Referat: „Chłód klaunów czy żar morału - filmowa adaptacja opowiadania Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę".
 36. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies). Puławy, 21-23 października 2009. Referat: „Rimbaud Meets Rambo: Finding American Beauty in Richard Kwietniowski's Love and Death on Long Island".
 37. Międzynarodowa konferencja „Against and Beyond: Subversion and Transgression In Drama, Theatre, Film and Media", zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Łódź, 22-24 października 2009. Referat: „'Smilers, Defilers, Reekers and Leakers' - Dogs as Tools of Subversion and Transgression in Short Stories by Edgar A. Poe, Mark Twain, and Ambrose Bierce".
 38. Konferencja „Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka", zorganizowana przez  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UG. Gdańsk, 10-12 marca 2010. Referat: „Oswajanie tabu - filmowe adaptacje Zagłady domu Usherów.
 39. Międzynarodowa konferencja „Theory That Matters", zorganizowana przez Instytut Literatury i Kultury Amerykańskiej UŁ. Łódź, 7-9 kwietnia 2010. Referat: "Mulholland Drive, or the Perils and Pleasures of Psychoanalysis".
 40. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Kalisz, 19-21 kwietnia 2010. „Poe Goes Completely Pop, or Adapting The Fall of the House of Usher in the 21st Century".
 41. Konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja", zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UWM. Olsztyn, 7-8 maja 2010. Referat: „Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polańskiego".
 42. Międzynarodowa konferencja „Civilisation and Fear. Writing and the Subjects of Ideology", zorganizowana przez UŚ. Ustroń, 22-25 września 2010. Referat: „'Seek and Ye Shall Mind' - Conspiracy Theories and the Mechanisms of Online Exposure".
 43. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „American Diversity: Identities, Narratives, Politics". Łódź, 20-23 października 2010. Referat: „In the Land of Ghost-signs, or William Gibson's Spook Country".
 44. Międzynarodowa konferencja „(Re)Visions of History in Language and Fiction", zorganizowana przez UMK. Toruń, 19-20 listopada 2010. Referat: „About or Apart from History - Retrieving the Past in Don DeLillo's Libra".
 45. Konferencja „Mody w literaturze i kulturze popularnej", zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UWM. Olsztyn, 13-14 kwietnia 2011. Referat: „Wróble ćwierkają... - liryka, etyka, blamaż: o tragedii w Tucson interaktywnie".
 46. Międzynarodowa konferencja PASE „In Comparison", zorganizowana przez UMK. Toruń, 12-14 maja 2011. Referat: „The Good, the Bad, and the Über-cool: the Fashioning of Characters in William Gibson's Blue Ant Trilogy".
 47. Międzynarodowa konferencja „Intercom 2011", zorganizowana przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Łódź, 3-5 czerwca 2011. Referat: „Conspicuous by Absence - the Visual Politics of the Tucson Massacre".
 48. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „American Experience - the Experience of America". Gdańsk, 19-21 października 2011. Referat: „Only in America - American Unexceptionalism in 2011 or, the Limits of Civic Patience".
 49. Międzynarodowa konferencja „All That Gothic" zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki. Łódź, 17-19 listopada 2011. Referat: „Gothic, or the Ambiguities: Illustrating Poe".
 50. Międzynarodowa konferencja „Visuality and Vision in American Literature". Białystok, 7-9 września 2012. Referat: „Edgar A. Poe's Tell-Tale Heart - Eyeing the Motivation".
 51. Międzynarodowa konferencja RAAS-Fulbright „Remapping Urban Spaces - American Challenges". Konstanca, 4-6 października 2012. Referat: „Ghostly, Enclaved, Augmented - the Unreality of Cities in William Gibson's Blue Ant Trilogy".
 52. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PAAS (Polish Association for American Studies) „Americascapes: Americans in/and Their Diverse Sceneries". Puławy, 17-19 października 2012. Referat: „Dark Skies, or the Ultimate American Dreamscape".
 53. Międzynarodowa konferencja: „Reflections on/of Dickens", zorganizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej UWM. Olsztyn, 11-13 kwietnia 2013. Referat: „Picturing Miss Havisham".
 54. Międzynarodowa konferencja PASE ((Polish Association for the Study of English): „Face to Face, Page to Page". Warszawa, 22-24 kwietnia 2013. Referat: „Not Gone, But Forgotten - Celebrating Urban Wasteland in What Have You Done Today, Mervyn Day?".
 55. Międzynarodowe seminarium SSASA (Salzburg Seminar American Studies Association): „Sustainability and the City: America and the Urban World". Salzburg, 26-30 września 2013. Udział w panelu „Cultural Representations of the City".
 56. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PAAS (Polish Association for American Studies) „Eating America. Crisis, Sustenance, Sustainability". Wrocław, 23-25 października 2013. Referat: „Devour and Conquer: The Horrors of Consumption in Bryan Fuller's Hannibal".
 57. Międzynarodowa konferencja „Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Class, and Gender in Drama, Theatre, Film and Media", zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Łódź, 25-27 października 2013. Referat: „'She is a bit of an enigma...' - Fashioning Female Detectives in Prime Suspect and The Fall".
 58. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii I". Olsztyn, UWM, 4-5 kwietnia 2014. Referat: „Translation Theory vs Film Adaptation Studies - Taxonomies of Recycling in Bryan Fuller's Hannibal".
 59. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu". Olsztyn, UWM, 7-9 kwietnia 2014. Referat: „O skrajnych emocjach w dobie Tumblra i Twittera - przypadek serialu Castle". 
 60. Konferencja „Stare media w dobie nowych mediów". Olsztyn, UWM, 2-3 czerwca 2014. Referat: „Ratings Drama, Telephilia, and the Double Consciousness of Television - The Case of Bryan Fuller's Hannibal".
 61. Konferencja „Crime Fiction Here and There and Again". Gdańsk, 11-13 września 2014. Referat: „Mystery Writers As Detectives: The Whodunit Formula and the Problem of Characterization in Ellery Queen (1975) and Castle (2009)". 
 62. Międzynarodowa konferencja „All That Gothic". Łódź, 9-11 października 2014. Referat: „Excessive Vision, Exuberant Viewers - Bryan Fuller's Hannibal and the Limits of Gothic Aesthetics". 
 63. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PAAS (Polish Association for American Studies) „Wild Zones: Space, Experience, Consciousness",, Białowieża, 22-24 października 2014. Referat: „Whose Voice, Whose Control? Humans, Monsters and Zones of ‘Tolerable Terror' in The Outer Limits (1963)".
 64. Międzynarodowa Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii II", Olsztyn, 16-17 kwietnia 2015. Referat: „His Satanic Travesty, Or Remaking Rosemary's Baby For Generation Y: Genres, Subtexts and Circumstances".
 65. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu", Olsztyn, 7-9 maja 2015. Referat: „It seems I read you wrong" - Upadek Allana Cubitta, czyli o płytkim czytaniu postaci.
 66. Międzynarodowa konferencja „Wordstruck: American Artists as Readers, Writers and Literati", Lublin, UMCS, 13-16 maja 2015. Referat: „Looking Harder at Movies, or the Challenge of Scaffolding Painterly Reviews".
 67. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture". Warszawa, 23-25 września 2015. Referat: „On Illustrating a Nightmare Undead: Beasts and Humans in Jae Lee's and Luis Scafati's Pictorial Renditions of Dracula.
 68. Konferencja naukowa Revolution, Evolution, and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture", Rzeszów, 12-13 listopada 2015. Referat: „Teaching Film and Media - the Curricular Challenges for Atemporal Times".
 69. Międzynarodowa konferencja „50 Shades of Popular Culture", Kraków, 18-21 lutego 2016. Referat: „Who's the Whipping-boy? Fifty Shades of Hate, or the Pleasures and Pitfalls of Paratextuality". 
 70. Konferencja „ExRe(y): Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture", Lublin, 7-8 kwietnia 2016. Referat: „Revolting, Repressed, Reciprocal: Mr. Robot and the Limits of Televisual Anarchy". 
 71. Międzynarodowa konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii III", Olsztyn, 25-26 kwietnia 2016. Referat: „Stopping the Motion, Queering the Pain: Eric Fonseca's The Fall of the House of Usher".
 72. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej - próba bilansu", Olsztyn, 5-7 maja 2016. Referat: „Seriale, światy, krytycy".
 73. Sympozjum „4th Warsaw Literary Meeting: Literature and the Visual Arts in 18th- and 19th-century Britain", Warszawa, 20 maja 2016. Referat: „Dracula 'Unillustrated', Or the Peculiar Trajectories of Visual Influence". 
 74. Konferencja „Crime Fiction Here and There: Time and Space". Gdańsk, 13-15 września 2016. Referat: „'This is Belfast. Make Time!" The City as a Hieroglyphic Text in The Fall".
 75. Konferencja „Haunted Cultures / Haunting Cultures: Spectres and Spectrality in Cultural Practices", Toruń, 22-23 września 2016. Referat: „Between Nostalgia and Hostility: The X-Files Revival, or Exorcising the Spectres of the 1990's".
 76. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „Transnational American Studies: Histories, Methodologies, Perspectives", Warszawa, 27-29 października 2016. Referat: „‘When the whole world is watched...'‘Person of Interest as a Critique of American Exceptionalism".
 77. Międzynarodowa Konferencja „Transmediating Culture(s)", Szczecin, 17-19 listopada 2016. Referat: „‘See My Heart': Art and Alchemical Reasoning, Or Character Transformation in Bryan Fuller's Hannibal".
 78. Sympozjum „5th Warsaw Literary Meeting: Mystery - Terror - The Supernatural - The Sensational in 18th- and 19th-century Britain", Warszawa, 25 listopada 2016. Referat: „Between the Supernatural and the Superficial: Reimagining Dorian Gray".
 79. Międzynarodowa konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii IV", Olsztyn, 20-21 kwietnia 2017. Referat: „O przekładaniu literatury niepięknej: Peryferal Williama Gibsona (2016)".
 80. Konferencja „Postać w kulturze wizualnej", Olsztyn, 11-13 maja 2017. Referat: „Pamięć, wola, wizualizacja - „maszyny" i ludzie w serialu Wybrani (2011-2016)". 
 81. Sympozjum „6th Warsaw Literary Meeting: Crime and Detection in 18th- and 19th-century Britain", Warszawa, 19 maja 2017. Referat: „Depicting a Sleuth Less Extraordinaire - Martin Hewitt's Investigations".
 82. Międzynarodowa konferencja „Returns - The Association of Adaptation Studies 12th Annual Conference", Leicester, 18-19 września 2017. Referat: „ Home Again? The X-Files Revival, or the Problem of Cultural Memory".
 83. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture", Warszawa, 27-29 września 2017. Referat: „The Smiling Daughters of Darkness: Visual Reimaginings of Joseph Le Fanu's Carmilla". 
 84. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „Performing America", Szczecin, 18-20 października 2017. Referat: „Sampling for Taste: The Americanization of Europhilia, Or There and Back Again". 
 85. Międzynarodowa konferencja „Intersemiotic Translation, Adaptation, Transposition: Saying Almost the Same Thing?", Nikozja, 10-12 listopada 2017. Referat: „You Are What You Sample, Or Turning the Tables on Adaptation Studies". 
 86. Międzynarodowa konferencja „Joseph Conrad. ‘Twixt Land and Sea", Olsztyn, 17-18 listopada 2017. Referat: „Between Spookiness and Double-Agency: Character Development in John K. Snyder's Comic Book Adaptation of The Secret Agent". 
 87. Sympozjum „7th Warsaw Literary Meeting: literature and music in the long 18th and 19th centuries", Warszawa, 22 lutego 2018. Referat: „Content, Syntax, Punctuation - the Uses of Music in The Old Nurse's Story by Elizabeth Gaskell".
 88. Konferencja „Postać w kulturze wizualnej: Geneza - mutacje - reaktywacje", Olsztyn, 19-21 kwietnia 2018. Referat: „Zęby, włosy i pazury: o ilustrowaniu postaci wampirycznych".
 89. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii IV", Olsztyn, 23-24 kwietnia 2018. Referat: „O telewizji niepolskiej po polsku: rola przekładów w badaniach nad telewizją".
 90. Konferencja „ExRe(y): Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture", Lublin, 10-11 maja 2018. Referat: „Maternal Bond, Mnemonic Discord: The Paradoxes of Sacrifice and Regeneration in Jennifer Phang's Advantageous (2015)".
 91. Sympozjum „9th Warsaw Literary Meeting: Experiencing the City: Urban Spaces and Places in the 18th and 19th Centuries", Warszawa, 15 listopada 2018. Referat: „City as a Nightmare: The Treatment of Urban Space in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Its Selected Visual Adaptations".
 92. Konferencja „Crossroads II: City/Non-City", Białystok, 29-30 liatopada 2018. Referat: „ Privilege and Prejudice, and Beyond: Cities of the Near Future in Incorporated". 
 93. Konferencja „Intermediality in New Narratological Research", Olsztyn, 11-12 kwietnia 2019. Referat: „Time and Atemporality: Intermedial Intrusions and the Mise-en-scène in Abhishek Chaubey's Dedh Ishqiya".
 94. Konferencja „Postać w kulturze wizualnej: Światy - akcje - interakcje", Olsztyn, 9-11 maja 2019. Referat: „'Co kryje się pod twoim welonem?' Supergwiazdy i retroawatary w kinie bollywoodzkim: pamięć, aura, moc reprodukcji".
 95. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii VI", Olsztyn, 20-21 maja 2019. Referat: „W zwierciadle nieco ciemnym - dwa przekłady Carmilli Josepha Sheridana Le Fanu".
 96. III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców: „Przestrzenie - Praktyki - Artykulacje", Łódź, 17-19 czerwca 2019. Referat: „Nic nie zostaje w rodzinie. Nauka, natura i przemoc w filmie Morgan (2016)".
 97. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture", Warszawa, 25-27 września 2019. Referat: „Storytelling and the Material Reality of the Book: Degrees of Interaction between the Verbal and the Visual in Selected Illustrated Editions of Joseph Le Fanu's Carmilla".
 98. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „The Sound of Silence in American Literature, Culture and Politics", Opole, 23-25 października 2019. Referat: „Silent Killers, Noisy Spies: The Thrills and Chills of Killing Eve".
 99. Międzynarodowa konferencja „Senses of Science Fiction: Visions, Sounds, Spaces", Warszawa, 5-7 grudnia 2019. Referat: „Science Fiction Glued-In: Maayavan (2017), Kollywood, and the Issues of Genre".
 100. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii VI", Olsztyn, 22-23 kwietnia 2021. Referat: „'Podkręcając to, co warte podkręcenia': o najnowszym przekładzie Carmilli Josepha Sheridana Le Fanu".
 101. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „Darkness in Paradise: American Declarations,
  Disillusions, and Disasters", Rzeszów, 9-10 grudnia 2021 (online). Referat: „Red and Green, White and Blue, Black and Pink, or, The Colours of the American Dream in Squid Game (2021)".
 102. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „Our Brand is Crisis: American Downfalls, Hopes, and Renewals", Lublin, 19-21 października 2022. Referat: „The World(s) Re-seen, Or, Narrating Crises in William Gibson's Peripheral (2014) and Agency (2020)".
 103. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w przekładzie", Olsztyn, 20-21 kwietnia 2023. Referat: „Zdradza czy oskarża, tyka czy łomocze? O polskich przekładach noweli Edgara Allana Poe The Tell-Tale Heart".
 104. Konferencja „Gatunki w kulturze: Reguły, recepcje, realizacje", Olsztyn, 12-13 maja 2023. Referat: „Gatunek i tożsamość narodowa w świecie globalnej rozrywki - K-pop a Lalisa Manobal".
 105. Konferencja PASE „Communicative 3Ms: Modes, Mediums, Modalities", Olsztyn, 30 czerwca-2 lipca 2023. Referat: „On Alchemy and Storytelling: The Semiotic Modalities of Alex Garland's Devs (2020)".

 


Wybrana działalność naukowo-organizacyjna 

 

Współorganizacja i udział w przygotowaniu koncepcji i tematyki następujących konferencji:

 

- „Reflections on/of Dickens" (2013)
- „Seriale w kontekście kulturowym" (wszystkie edycje w latach 2014-2016)
- „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii" (wszystkie edycje w latach 2014-2021)
- „Postać w kulturze wizualnej" (wszystkie edycje w latach 2017-2019)
- „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w przekładzie" (2023)
- „Gatunki w kulturze" (2023)
- Konferencja PASE „Communicative 3Ms: Modes, Mediums, Modalities" (2023)

 

Sprawowane funkcje:

- z-ca przewodniczącego/członek zarządu PTSA (Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych) w latach
- sekretarz/członek zarządu PTSA (Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych) w latach 2021-2024

 

 

Działalność w zakresie popularyzacji nauki


 1. „Dni Humana" - 18 kwietnia 2012. Wykład: Prawda jest gdzieś wewnątrz - postacie detektywów w serialach Twin Peaks, Z Archiwum X Dotykanie zła.
 2. „Czwartki z humanistyką" - 19 lutego 2015. Wykład: Spiskowe widzenie świata - teoria i praktyka.
 3. Dni otwarte na Wydziale Humanistycznym UWM - 17 marca 2015. Wykład: Filmowe postacie seryjnych zabójców - ile fikcji, ile prawdy?
 4. „Czwartki z humanistyką" - 18 czerwca 2015. Wykład: Ciało jako spektakl we współczesnej kulturze masowej.
 5. „Czwartki z humanistyką" - II edycja, 11 lutego 2016. Wykład: Jak uwieść konsumenta: trzej giganci amerykańskiej reklamy.
 6. „Czwartki z humanistyką" - II edycja, 12 maja 2016. Wykład: Światło, kamera, aktor - o twarzach w niemym kinie.
 7. „Czwartki z humanistyką" - III edycja, 16 lutego 2017. Wykład: Dlaczego kochamy nienawidzić filmy? Chłopiec do bicia, czyli przypadek Pięćdziesięciu twarzy Greya.
 8. „Czwartki z humanistyką" - III edycja, 20 kwietnia 2017. Wykład: Jak wskrzesić wampira w XXI wieku? Książę Drakula w ilustracjach książkowych.
 9. „Czwartki z humanistyką" - IV edycja, 15 lutego 2018. Wykład: Motyw sztucznej inteligencji w wybranych serialach telewizyjnych.
 10. „Ostatni piątek miesiąca z... - 26 marca 2021. Wykład online: Kpop jako przestrzeń liminalna na przykładzie kariery Lalisy Manoban: Gatunek, branża, idol globalny. 
 11. „Culture Vultures" (UAM) - 11 stycznia 2022. Wykład online: Human Figures, States, and Spaces: The Liminality of the Mise-en-scène in Squid Game (2021).
 12. Dzień Filologii Angielskiej UWM dla uczniów I LO w Giżycku - 13 stycznia 2023. Warsztat: Lil Wayne, Big Issues: Understanding and Translating Rap Lyrics.
 13. „Czwartki z humanistyką" - 20 kwietnia 2023. Wykład: Język filmu - Tancerze, choreografie i opowieści w wideoklipie muzycznym.
 14. „Czwartki z humanistyką" - 18 maja 2023. Wykład: Liminalność postaci, przestrzeni i kultur - kody wizualne w serialu Squid Game (2021-).
 15. „Czwartki z humanistyką" - 18 stycznia 2024. Wykład: O wolności słowa, dezinformacji i przejrzystości na pokaz, czyli co nam zostało z Twittera.
 16. „Czwartki z humanistyką" - 15 lutego 2024. Wykład: „A ona tańczy", ale jak? Filmowe adaptacje Salome Oscara Wilde'a.


________________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 


Kursy prowadzone na UWM w Olsztynie od 1995:

Analiza języka mediów - ćwiczenia, wykłady
Czytanie tekstów naukowych - ćwiczenia
Główne teorie kulturoznawcze - ćwiczenia
KKAOJ (Kultura Krajów Angielskiego Obszaru Językowego) - ćwiczenia, wykłady
Literatura amerykańska - ćwiczenia
Media w kulturze popularnej - wykłady
Metodologia badań kulturoznawczych - wykłady
Pisanie tekstów naukowych - ćwiczenia
PNJA (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) - ćwiczenia: gramatyka praktyczna, pisanie, konwersacje, translatoryka
Proseminarium
Seminarium licencjackie: Adaptacja filmowa
Seminarium licencjackie: Literackie wizje miasta
Seminarium magisterskie: Adaptacja filmowa
Seminarium magisterskie: Adaptacja intermedialna
Seminarium magisterskie: Nowela amerykańska i brytyjska
Teoria i praktyka przekładu; teoria i praktyka przekładu literackiego - wykłady, ćwiczenia
Warsztat tłumaczeniowy: tłumaczenia przysięgłe - ćwiczenia
Współczesna kultura krajów anglojęzycznych - wykłady
Wybrane postacie historii/kultury krajów anglojęzycznych po II WŚ - wykłady
Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej i amerykańskiej
Wykład specjalizacyjny: Kultura wizualna
Wykład specjalizacyjny: Mise-en-scène. Wybrane problemy
Zajęcia specjalizacyjne: Elementy języka filmowego

 Wypromowane prace licencjackie (kulturoznawstwo)

 

 1. Cities and Inner Lives in Jennifer Egan's Emerald City and Other Stories (Miasto i życie wewnętrzne w Emerald City and Other Stories Jennifer Egan)
 2. Illusory Utopia in Ursula K. Le Guin's Selected Short Stories (Iluzoryczna utopia w wybranych opowiadaniach Ursuli K. Le Guin)
 3. The Complexity of Female Characters in The Hours by Michael Cunningham and Its Film Adaptation (Złożoność kobiecych postaci w Godzinach Michaela Cunninghama i filmowej adaptacji utworu)
 4. The Theory of Gaze in Practice: Two Film Adaptations of Pride and Prejudice (Teoria spojrzenia w praktyce: dwie adaptacje filmowe Dumy i uprzedzenia)
 5. City as a Scene: London in Doris Lessing's Selected Short Stories (Miasto jako scena - Londyn w wybranych opowiadaniach Doris Lessing)
 6. Christian Values in A Walk to Remember by Nicholas Sparks and Its Cinematic Version (Wartości chrześcijańskie w powieści Jesienna miłość Nicholasa Sparksa i jej wersji kinowej)
 7. City and Technology in Larry Niven's "Flash Crowd" (Miasto i technologia w opowiadaniu Larry'ego Nivena „Flash Crowd")
 8. The Individual in the City in Edgar Allan Poe's "The Man of the Crowd" and Nathaniel Hawthorne's "Wakefield" (Obraz jednostki w mieście na podstawie opowiadań „Człowiek tłumu" Edgara Allana Poe oraz „Wakefield" Nathaniela Hawthorne'a)
 9. Clive Cussler's Sahara and Its Cinematic Representation - a Case of Failed Adaptation (Sahara Clive'a Cusslera i jej wersja filmowa - przypadek nieudanej adaptacji)
 10. Dystopia in Ray Bradbury's Selected Stories (Dystopia w wybranych opowiadaniach Raya Bradbury'ego)
 11. The Nature of Humanity in Philip K. Dick's Do Androids Dream of Electric Sheep? and Its Film Adaptation (Natura człowieczeństwa w powieści Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Philipa K. Dicka i jej adaptacji filmowej)
 12. People of the Future in Paolo Bacigalupi's Selected Short Stories (Ludzie przyszłości w wybranych opowiadaniach Paolo Bacigalupiego)
 13. Reinterpreting Class and Gender - Jane Austen's Emma and Its Film Adaptations by Douglas McGrath and Amy Heckerling (Klasa i płeć kulturowa w nowej interpretacji - Emma Jane Austen i jej adaptacje filmowe w reżyserii Douglasa McGratha i Amy Heckerling)
 14. Conceptualizing Selected Characters in J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings - The Two Towers and Its Film Adaptation by Peter Jackson (Konceptualizacja wybranych postaci w powieści Władca pierścieni - Dwie wieże J.R.R. Tolkiena i filmowej adaptacji Petera Jacksona)
 15. War, Mental Illness and the City in Selected Short Stories by Anna Kavan (Wojna, choroba psychiczna i miasto w wybranych opowiadaniach Anny Kavan)
 16. George Orwell's Animal Farm and Its Two Film Adaptations (Folwark zwierzęcy George'a Orwella i dwie adaptacje filmowe utworu)
 17. John Steinbeck's Of Mice and Men and Its Film Adaptation (Myszy i ludzie Johna Steinbecka i adaptacja filmowa powieści)
 18. Between the Fantasy and the Nightmare - Literary Visions of the City in Selected Stories from The Fahrenheit Twins by Michel Faber (Pomiędzy fantazją i koszmarem - literackie wizje miasta w wybranych opowiadaniach Michela Fabera ze zbioru Bliźnięta Fahrenheit)
 19. Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and Its Two Film Adaptations (Alicja w krainie czarów Lewisa Carrolla i jej dwie adaptacje filmowe)
 20. The Monster's Search for Indentity in Frankenstein, or, The Modern Prometheus by Mary Wollstonecraft Shelley and Its Film Adaptations: Frankenstein by James Whale and Mary Shelley's Frankenstein by Kenneth Branagh (Poszukiwanie tożsamości przez potwora w powieści Frankenstein Mary Wollstonecraft Shelley i jej dwóch adaptacjach filmowych: Frankenstein Jamesa Whale'a i Mary Shelley's Frankenstein Kennetha Branagha)
 21. Human Nature in William Golding's Lord of the Flies and Its Two Film Adaptations" (Ludzka natura w powieści Władca much Williama Goldinga i jej dwóch adaptacjach filmowych)
 22. J. K. Rowling's Harry Potter and the Prisoner of Azkaban as a Teenage Thriller and Its Film Adaptation (Harry Potter i więzień Azkabanu J. K. Rowling jako thriller dla nastolatków i jego adaptacja filmowa)
 23. Characters in The Great Gatsby and Its Two Film Adaptations (Postacie w powieści Wielki Gatsby i jej dwóch adaptacjach filmowych)
 24. The Vision of London During World War II in The Collected Stories of Elizabeth Bowen (Wizja Londynu w trakcie II wojny światowej w Opowiadaniach zebranych Elizabeth Bowen)
 25. Sexualisation in Two Adaptations of V. Nabokov's Lolita (Seksualizacja w dwóch adaptacjach Lolity V. Nabokova)
 26. City and the Immigrant's Experience in Althea Prince's Selected Short Stories (Miasto i doświadczenie imigranta w wybranych opowiadaniach Althei Prince)
 27. H. G. Wells's The Time Machine and Its Two Cinematic Versions (Wehikuł czasu H. G. Wellsa i dwie wersje kinowe powieści)
 28. Urban Fantasy Fiction in Naked City: Tales of Urban Fantasy Anthology Edited by Ellen Datlow (Miejskie fantasy w zbiorze opowiadań Naked City Tales of Urban Fantasy pod edycją Ellen Datlow)
 29. Staying True to the Spirit of the Story: Alice Walker's The Color Purple and Its Film Adaptation (Wierność wobec ducha opowieści: Kolor purpury Alice Walker i adaptacja filmowa powieści)
 30. Criticism of the Consumer Society in Chuck Palahniuk's Fight Club and Its Film Adaptation (Krytyka społeczenstwa konsumpcyjnego w powieści Fight Club Chucka Palahniuka i jej adaptacji filmowej)
 31. The Totalitarian System in George Orwell's 1984 and Its 1984 Film Adaptation (System totalitarny w powieści 1984 George'a Orwella i jej adaptacji filmowej z 1984 roku)
 32. The Right Man in the Right Place. Choices Behind Actors' Impersonations of Literary Heroes in Film Adaptations (Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Decyzje aktorskie wpływające na odgrywanie bohateroów literackich w adaptacjach filmowych)
 33. Strange Encounters - Madness and the City in H.P. Lovecraft's Selected Short Stories (Dziwne spotkania - szaleństwo oraz miasto w wybranych opowiadaniach H.P. Lovecrafta)
 34. A Vision of London Presented by Maeve Binchy in London Transports (Wizja Londynu przedstawiona w zbiorze opowiadań Maeve Binchy p.t. London Transports)
 35. The Code Hero in Ernest Hemingway's "The Old Man and the Sea" and Its Two Film Adaptations (Bohater z zasadami w opowiadaniu „Stary człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya i jego dwóch adaptacjach filmowych)
 36. In Search of Hamlet: Three Cinematic Visions by Kenneth Branagh, Franco Zeffirelli, and Michael Almereyda (W poszukiwaniu Hamleta: trzy wizje filmowe autorstwa Kennetha Branagha, Franco Zeffirellego i Michaela Almereydy)
 37. Stanley Kubrick's Adaptation of Stephen King's The Shining - a Comparative Study and the Response of the Audiences (Lśnienie Stephena Kinga i jego adaptacja w reżyserii Stanleya Kubricka - ujęcie porównawcze i reakcja publiczności)
 38. In the Land of Aslan: the Mythical and Theological Motifs in C.S. Lewis's The Lion, the Witch and the Wardrobe and Its Cinematic Version (W krainie Aslana: motywy mitologiczne i teologiczne w powieści C. S. Lewisa Lew, czarownica i stara szafa oraz jej wersji kinowej) [I miejsce w konkursie Dziekana Wydz. Hum. UWM na najlepszą pracę licencjacką]
 39. Gothic Elements in Three Film Adaptations of Edgar Allan Poe's "The Fall of the House of Usher" (Elementy gotyckie w trzech filmowych adaptacjach noweli „Zagłada domu Usherów" Edgara Allana Poe)
 40. Portraying a Mental Disease in Vladimir Nabokov's Lolita and Its Two Film Adaptations (Obraz choroby psychicznej w powieści Lolita Vladimira Nabokova i jej dwóch adaptacjach filmowych)
 41. Shakespeare Reinterpreted - Some Modern-Day Practices of Adaptation and Appropriation (Szekspir interpretowany na nowo - współczesne przykłady adaptacji i zawłaszczenia)
 42. Cultural Issues in Selected Film Adaptations of William Shakespeare's The Taming of the Shrew (Kwestie kulturowe w wybranych adaptacjach filmowych Poskromienia złośnicy Williama Szekspira)
 43. A Dystopian Vision of London in H. G. Wells's "A Story of the Days to Come" (Dystopijna wizja Londynu w opowiadaniu H. G. Wellsa „A Story of the Days to Come")

 

 

Wypromowane prace magisterskie (kulturoznawstwo) do 2012

 

 1. Visualizing the Unimaginable - in Search of a Recipe for a Successful Lovecraft Film Adaptation (Wizualicja niewyobrażalnego - w poszukiwaniu recepty na udaną adaptację filmową prozy Lovecrafta)
 2. Miss Marple in Three Film Adaptations (Panna Marple w trzech adaptacjach filmowych)
 3. Emily Brontë's Wuthering Heights and Its Two Film Adaptations (Powieść Wichrowe Wzgórza Emily Brontë oraz jej dwie adaptacje filmowe)
 4. Narration in Bram Stoker's Dracula and Its Film and Graphic Novel Adaptations (Narracja w powieści Brama Stokera Drakula oraz jej wersji filmowej i komiksowej)
 5. A Vision of History in Winston Groom's Forrest Gump and Its Film Adaptation (Wizja historii w powieści Forrest Gump Winstona Grooma i jej adaptacji filmowej)
 6. The Value of Film Adaptation on the Example of Colour of Magic (Wartość adaptacji filmowej na przykładzie Koloru magii)
 7. Cultural Contexts in The White Masai and Its Film Adaptation (Kulturowe konteksty w Białej Masajce i jej adaptacji filmowej)
 8. Narrative Devices in Charles Dickens's Great Expectations and Its 1998 Film Adaptation (Środki narracyjne w powieści Karola Dickensa Wielkie oczekiwania i jej adaptacji filmowej z 1998 roku)
 9. The Time Machine - Two Cinematic Visions of H. G. Wells's Novel (Wehikuł czasu - dwie wizje filmowe powieści H. G. Wellsa)
 10. Why Did the House Collapse? The Interpretation of the Ending of "The Fall of the House of Usher" and Its Three Film Adaptations (Dlaczego dom się zawalił? Interpretacja zakończenia noweli „Zagłada domu Usherów" i jej trzech adaptacji filmowych)
 11. Different Prides and Prejudices - Extending the Concept of a Successful/Failed Adaptation (Różne dumy i uprzedzenia - rozwinięcie koncepcji udanej/nieudanej adaptacji)
 12. Aspects of Horror in The Turn of the Screw and Its Two Film Adaptations (Elementy horroru w powieści W kleszczach lęku i jej dwóch adaptacjach filmowych)
 13. The Concept of Cosmic Fear and Its Cinematic Representation in the Film Adaptations of H.P. Lovecraft's Short Stories and William Peter Blatty's Horror Novels (Pojęcie kosmicznej grozy i jej przedstawienie w filmowych adaptacjach wybranych noweli H. P. Lovecrafta i powieści Williama Petera Blatty'ego)
 14. The Satirical Genre in Jonathan Swift's Gulliver's Travels and Its Film Adaptations (Gatunek satyry w Podróżach Guliwera Jonathana Swifta i fimowych adaptacjach powieści)
 15. Macbeth Updated - Three Adaptations of Shakespeare's Darkest Tragedy (Makbet uaktualniony - trzy adaptacje najmroczniej szekspirowskiej tragedii)
 16. The Horror Genre in Silent Hill and Its Film Adaptation (Konwencja horroru w Silent Hill i jej adaptacji filmowej)
 17. Interpreting Alice - Lewis Carroll's Alice in Wonderland and Its Film Adaptations (Interpretowanie Alicji - Alicja w krainie czarów Lewisa Carrolla i jej adaptacje filmowe)
 18. Changing Models of Femininity on the Basis of Helen Fielding's Bridget Jones's Diary (Zmiany w modelach kobiecości na podstawie Dziennika Bridget Jones Helen Fielding)
 19. The Motif of Coming Out in Maurice by E.M. Forster, Oranges Are Not the Only Fruit by Jeanette Winterson, The Hours by Michael Cunningham and Brokeback Mountain by Annie Proulx - the Significance and Social Impact of the Queer Cinema and Literature (Motyw coming-outu w powieściach Maurycy E. M. Forstera, Nie tylko pomarańcze Jeanette Winterson, Godziny Michaela Cunninghama i opowiadaniu Tajemnica Brokeback Mountain Annie Proulx - znaczenie i wpływ na społeczeństwo kina i literatury queer [wyróżnienie w konkursie Dziekana Wydz. Hum. UWM na najlepszą pracę magisterską]
 20. Love, War and History in The English Patient and Its Film Adaptation (Miłość, wojna i historia w powieści Angielski pacjent i jej adaptacji filmowej)
 21. The Influence of Totalitarian Doctrines On the Selected Adaptations of Dystopias by George Orwell, Aldous Huxley, Alan Moore, and William Golding (Wpływ doktryn totalitarnych na wybrane adaptacje dystopii napisanych przez George'a Orwella, Aldousa Huxleya, Alana Moore'a i Williama Goldinga)
 22. The Target Audience of the Film Harry Potter and the Half-Blood Prince in Light of the Relations Among Its Main Characters (Widownia docelowa filmu Harry Potter i Książę Półkrwi w świetle relacji między jego głównymi bohaterami)
 23. William Golding's Lord of the Flies and Its Two Cinematic Representations (Władca much Williama Goldinga i dwie wersje filmowe powieści)
 24. Monstrosity in Mary Shelley's Frankenstein and Three Film Adaptations of the Novel (Potworność we Frankensteinie Mary Shelley oraz trzech filmowych adaptacjach powieści)
 25. Three Cinematic Visions of Wuthering Heights by Emily Brontë (Trzy wizje filmowe powieści Wichrowe wzgórza Emily Brontë)
 26. Downfall of the American Dream in F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby and Its 1974 Film Adaptation (Upadek mitu o amerykańskim śnie w powieści F. Scotta Fitzgeralda Wielki Gatsby i jej filmowej adaptacji z 1974 roku)
 27. Generic Conventions in Mary Shelley's Frankenstein and Its 1994 Film Adaptation (Konwencje gatunkowe w powieści Frankenstein Mary Shelley i jej filmowej adaptacji z 1994 roku)
 28. The Motif of Maturity and Spiritual Transformation in The Painted Veil (Motyw dojrzałości oraz przemiany duchowej w powieści Malowany welon)
 29. 20th Century American Gothic: Stephen King's The Green Mile and Shawshank Redemption and Their Film Adaptations (Gotyk amerykański w XX wieku: Zielona mila i Skazani na Shawshank Stephena Kinga oraz ich adaptacje filmowe)
 30. Black Humor in Ambrose Bierce's Satirical Short Stories (Czarny humor w nowelach satyrycznych Ambrose'a Bierce'a)
 31. Breakfast at Tiffany's - Differences and Similarities between Truman Capote's Novella and Its Film Adaptation (Śniadanie u Tiffany'ego - różnice i podobieństwa pomiędzy opowiadaniem Trumana Capote i jego adaptacją filmową)
 32. The Problem of Narrative Description of Kurtz in Heart of Darkness by Joseph Conrad and Apocalypse Now by Francis Ford Coppola (Problem narracyjnego opisu Kurtza w Jądrze ciemności Josepha Conrada i Czasie apokalipsy Francisa Forda Coppoli)
 33. Baz Luhrmann's Romeo + Juliet as a Postmodernist Film (Romeo i Julia Baza Luhrmanna jako film postmodernistyczny)

 

 

Wypromowane prace magisterskie (literaturoznawstwo)

 

 1. Naturalism in Jack London's Early Short Story Collections (Naturalizm we wczesnych antologiach opowiadań Jacka Londona)
 2. The Role and the Status of Women at the Turn of the 19th and 20th Centuries in Short Stories by M. Wilkins Freeman, Ch. Perkins Gilman and E. Wharton (Rola i status kobiet na przełomie XIX i XX wieku w nowelach M. Wilkins Freeman, Ch. Perkins Gilman i E. Wharton)
 3. The Issue of Authorship: Nathaniel Hawthorne's "Rappaccini's Daughter" and "Birthmark" (Problem autora: „Córka Rappacciniego" i „Znamię" Nathaniela Hawthorne'a)
 4. South Park as a Contemporary Short Story: A Generic Analysis of the Series (South Park jako współczesne opowiadanie: analiza gatunkowa serialu)
 5. Female vs. Male Gothic: A Generic Analysis of Selected Short Stories (Gotyk żeński i męski: analiza gatunkowa wybranych opowiadań)
 6. The Image and Role of Black Women in Selected Works of Afro-American Literature in the Context of Slavery and Racial Inequality (Wizerunek i rola czarnych kobiet w wybranych utworach literatury afroamerykańskiej w kontekście niewolnictwa i nierówności rasowej)
 7. Self-destruction of Humanity in Selected Works of U.S. Science Fiction Literature (Samozagłada ludzkości w wybranych utworach literatury science fiction)
 8. Living the American Dream: Portraits of Maturation in F. S. Fitzgerald's Short Fiction (W pogoni za amerykańskim marzeniem. Portrety dojrzewania postaci w opowiadaniach Francisa Scotta Fitzgeralda)
 9. The Image of the South and the Southerner in the Selected Works of American Literature (Wizerunek Południa i mieszkańca Południa w wybranych utworach literatury amerykańskiej)
 10. The Villain Figure in Edgar Allan Poe's Gothic Short Stories (Postać złoczyńcy w gotyckich nowelach Edgara Allana Poe)
 11. Dystopic Visions of the Future in Harlan Ellison's Speculative Fiction Short Stories (Dystopijne wizje przyszłości w wybranych nowelach science fiction Harlana Ellisona)

 


Wypromowane prace magisterskie (kulturoznawstwo) - 2014

 

 1. How to Adapt a Literary Masterpiece? - John Ford's The Grapes of Wrath (Jak zaadaptować arcydzieło literatury? - Grona gniewu w reżyserii Johna Forda)
 2. Interpreting Willy Wonka - Roald Dahl's Charlie and The Chocolate Factory and Its Two Film Adaptations (Interpretacja postaci Willy'ego Wonki - powieść Charlie i fabryka czekolady Roalda Dahla i jej dwie adaptacje filmowe)
 3. Intermediality and the Problem of Fidelity in Max Payne and Its Film Adaptation (Intermedialność i problem wierności w filmowej adaptacji Maxa Payne'a)
 4. Evolution of the Horror Genre on the Basis of John W. Campbell's "Who Goes There?" and Its Three Adaptations (Ewolucja horroru na podstawie noweli „Who Goes There?" Johna W. Campbella i jej trzech adaptacji)
 5. Issues of Fidelity in Two BBC Adaptations of Jane Eyre (Problemy wierności w dwóch telewizyjnych adaptacjach Jane Eyre)
 6. Intermedial Strategies in the TV Adaptation of Robert Kirkman's The Walking Dead (Intermedialne strategie w telewizyjnej adaptacji Żywych trupów Roberta Kirkmana)
 7. J.R.R. Tolkien's The Hobbit or There and Back Again and Its Two Adaptations (Dwie adaptacje powieści J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem)
 8. The Involved Viewer and the Phenomenon of Cultural Appropriation on the Example of How It Should Have Ended (Widz zaangażowany i zjawisko kulturowego zawłaszczenia na przykładzie How It Should Have Ended)
 9. Stephen King's The Shining and a Comparison of Its Two Adaptations (Lśnienie Stephena Kinga i porównanie dwóch adaptacji powieści)
 10. Aspects of Eastern European Culture in Bram Stoker's Dracula and Its Selected Adaptations (Elementy kultury Europy Wschodniej w powieści Brama Stokera Drakula i jej wybranych adaptacjach)
 11. Strategies of Adapting and Appropriating in TV series Hannibal (Strategie adaptacji i zawłaszczenia w serialu Hannibal)
 12. Francis Scott Fitzgerald's The Great Gatsby and Its Two Movie Adaptations (Wielki Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda i dwie adaptacje filmowe utworu)
 13. The Clash of Highbrow and Lowbrow Cultures in Love and Death on Long Island and Its Film Adaptation (Zderzenie kultury wysokiej i niskiej w powieści Miłość i śmierć na Long Island i jej adaptacji filmowej)

 

 

Wypromowane prace magisterskie (kulturoznawstwo) - 2016

 

 1. The Evolution in the Portrayal of Soldiers in The Green Berets, Platoon and Band of Brothers (Zmiany w sposobie przedstawiania żołnierzy w Zielonych Beretach, Plutonie i Kompanii Braci)
 2. The Motif of the Clown in Stephen King's It, American Horror Story: Freak Show TV series and Jon Watts's Clown (Motyw klauna w powieści Stephena Kinga To, serialu American Horror Story: Freak Show i filmie Clown Jona Wattsa)
 3. Staging/Reviving a Classic: Two Versions of Tennessee Williams's A Streetcar Named Desire (Inscenizacja/wznowienie klasyka: dwie wersje Tramwaju zwanego pożądaniem Tennessee Williamsa)
 4. Traditional and Modern Film Adaptations of Charles Dickens's A Christmas Carol (Klasyczne i współczesne adaptacje filmowe Opowieści wigilijnej Karola Dickensa)
 5. Intertextuality and Horror Genre Conventions in American Horror Story: Murder House (Intertekstualność oraz konwencje horroru w American Horror Story: Murder House)
 6. Between Biography and Authenticity: Deborah Curtis's Touching from a Distance and Its Film Adaptation (Między biografią a autentycznością: Przejmujący z Oddali Debory Curtis i adaptacja filmowa utworu)
 7. Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes Novels and Short Stories vs the 2010 TV Series (Analiza porównawcza powieści i opowiadań Sir Arthura Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie oraz serialu TV Sherlock (2010))
 8. Alan J. Pakula's The Pelican Brief as a Film Adaptation of a Suspense Thriller (Raport Pelikana w reżyserii Alana J. Pakuli jako przykład adaptacji filmowej powieści z suspensem)
 9. The Image of the Vampire in The Vampire Diaries and Its Literary Roots (Wizerunek wampira w serialu Pamiętniki wampirów i jego korzenie literackie)
 10. The Role of Supporting Characters in the 2015 Daredevil Web TV Series. (Funkcje postaci drugoplanowych w serialu internetowym Daredevil z 2015 roku)
 11. An Homage to Noir or a Critique of the Genre? The Case of Nicolas Winding Refn's Drive (2011) (Hołd dla noir czy krytyka gatunku? Przypadek filmu Drive w reżyserii Nicolasa Windinga Refna)

 

 

Wypromowane prace magisterskie (kulturoznawstwo) - 2018

 

 1. The Curious Case of Benjamin Button: Differences Between the Short Story and Its Film Adaptation (Ciekawy przypadek Benjamina Buttona: różnice między nowelą i jej adaptacją filmową)
 2. Adaptation as Revision: Thierry Jonquet's Tarantula and Pedro Almodóvar's The Skin I Live In (Adaptacja jako rewizja: Tarantula Thierry'ego Jonqueta i Skóra, w której żyję Pedro Almodóvara)
 3. The Portrayal of God in William P. Young's The Shack and Its Film Adaptation (Portret boga w powieści Chata Williama P. Younga i jej adaptacji filmowej)
 4. Gothicism and the Presence of Ghostly Children in Miss Peregrine's Home for Peculiar Children and Its Two Adaptations (Gotycyzm i obecność upiornych dzieci w powieści Osobliwy dom Pani Peregrine i jej dwóch adaptacjach)
 5. Gillian Flynn's Gone Girl: Differences and Similarities Between the Novel and its Film Adaptation (Zaginiona dziewczyna Gillian Flynn: różnice i podobieństwa między powieścią a jej adaptacją filmową)
 6. Visual Representations of the Joker - A Comparative Analysis of Batman (1989) and The Dark Knight (2008) (Wizualne reprezentacje Jokera - analiza porównawcza Batmana (1989) i Mrocznego rycerza (2008))
 7. The Protagonist in Jeff Lindsay's Novel Darkly Dreaming Dexter and Its TV Adaptation: A Comparative Study (Główny bohater powieści Jeffa Lindsaya Demony dobrego Dextera i jej adaptacji telewizyjnej: analiza porównawcza)
 8. Rudyard Kipling's The Jungle Book and Its Two Film Adaptations (Księga dżungli Rudyarda Kiplinga i jej dwie adaptacje filmowe)
 9. The Limits of Intermedial Translation: Robert Rodriguez's Sin City (2005) and Zack Snyder's 300 (2006) (Granice przekładu intermedialnego: Sin City: Miasto grzechu Roberta Rodrigueza (2005) i 300 Zacka Snydera (2006))
 10. Graham Greene's The End of the Affair and Its Two Film Adaptations (Koniec romansu Grahama Greene'a i dwie adaptacje filmowe powieści)
 11. Differences and Similarities Between Stephen King's Misery and Its 1990 Film Adaptation (Różnice i podobieństwa między powieścią Stephena Kinga Misery i jej adaptacją filmową z 1990 roku)
 12. Ridley Scott's The Martian as a Successful Adaptation of Andy Weir's 2011 Novel (Marsjanin Ridleya Scotta jako udana adaptacja powieści Andy'ego Weira z 2011 roku)
 13. Similarities and Differences Between The Book Thief by Markus Zusak and Its Film Adaptation (Podobieństwa i różnice między powieścią Złodziejka książek Markusa Zusaka i jej filmową adaptacją)
 14. The Theme of Consumerism in Chuck Palahniuk's Fight Club, Its Film Adaptation and Sam Esmail's TV Series Mr. Robot (Motyw konsumpcjonizmu w powieści Chucka Palahniuka Podziemny krąg, jej adaptacji filmowej i serialu Mr. Robot Sama Esmaila)
 15. The Dystopian World in Young Adult Literature on the Basis of Veronica Roth's Divergent and Its Film Adaptation (Dystopijny świat w literaturze Young Adult na podstawie Niezgodnej Veroniki Roth i jej adaptacji filmowej)

 


Wypromowane prace magisterskie (kulturoznawstwo) - 2021 i 2023

 1. Monsters and Humans in Richard Matheson's I Am Legend and Max Brooks's World War Z and Their 21st Century Film Adaptations (Potwory i ludzie w powieściach Jestem legendą Richarda Mathesona i World War Z Maxa Brooksa oraz ich dwudziestopierwszowiecznych adaptacjach filmowych)
 2. The Making and the Reception of A New Hope and The Force Awakens: Differences and Similarities Between These Movies (Kulisy powstania oraz odbiór Nowej nadziei i Przebudzenia mocy: różnice i podobieństwa między tymi filmami)
 3. An Analysis of Evil Dead, Evil Dead 2, and Their Influence on the Development of the Horror Genre (Analiza filmów Martwe zło i Martwe zło 2 oraz ich wpływu na rozwój gatunku horroru)
 4. Neil Gaiman's Stardust and Its Film Adaptation As Unconventional Examples of the Fairy Tale Genre (Gwiezdny Pył Neila Gaimana i jego adaptacja filmowa jako niekonwencjonalne przykłady gatunku baśni)
 5. In the Clutches of Addictions: An Analysis of Mental Torment in Hubert Selby Jr.'s Novel Requiem for a Dream and Its Adaptation (W szponach nałogów: analiza psychicznej udręki w powieści Huberta Selby'ego Jra pt. Requiem dla snu i jej adaptacji filmowej)
 6. The Chess Obsession: An Analysis of the Novel The Queen's Gambit by Walter Tevis and Its TV Adaptation (Obsesja na punkcie szachów: analiza powieści Gambit królowej Waltera Tevisa i jej adaptacji telewizyjnej)
 7. The Cat and Cat Game in Michael Finkel's True Story Murder, Memoir, Mea Culpa and Its Movie Adaptation: A Comparative Study (Motyw manipulacji w powieści Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa Michaela Finkela i jej adaptacji filmowej - analiza porównawcza)
 8. Ways of Adapting Vampires in Guillermo del Toro's TV Series Strain (2014-2017) (Sposoby adaptowania wampirów w serialu telewizyjnym Wirus (2014-2017) Guillermo del Toro)
 9. Two Crime Novels by Agatha Christie and Their Film Adaptations (Dwie powieści kryminalne Agathy Christie i ich adaptacje filmowe)
 10. Black Panther and Its 2018 Film Adaptation: Two Representations of Black Superheroes and Black Culture (Czarna Pantera i jej adaptacja filmowa z 2018 roku: dwie reprezentacje czarnych superbohaterów i czarnej kultury)
 11. Different Perspectives on the Story of Bonnie and Clyde: A Comparative Study of Bonnie and Clyde (1967) and The Highwaymen (2019) (Różne spojrzenia na historię Bonnie i Clyde'a: Analiza porównawcza filmów Bonnie i Clyde (1967) i The Highwaymen (2019)
 12. C.S. Lewis's The Chronicles of Narnia: Prince Caspian - Differences and Similarities Between the Novel and Its Film Adaptation (Opowieści z Narnii: Książę Kaspian C.S. Lewisa - różnice i podobieństwa między powieścią i jej adaptacją filmową)
 13. The Slavic Aspects of The Witcher Universe: Andrzej Sapkowski's Literary Original, the Netflix Series (2019-), and Wild Hunt Video Game (Słowiańskie elementy uniwersum Wiedźmina: literacki oryginał Andrzeja Sapkowskiego, serial Netflix (2019-) i gra wideo Dziki Gon)
 14. The Female Protagonist and the Urban Space in Truman Capote's Breakfast at Tiffany's and Its Film Adaptation (Główna postać kobieca i przestrzeń miejska w powieści Śniadanie u Tiffany'ego Trumana Capote'a i jej adaptacji filmowej)
 15. Between a Myth and a Cartoon: Jade and Bugs Bunny, or, Two Iconic Characters and Their Reception (Pomiędzy mitem i kreskówką: Królik Jade i Królik Bugs, albo dwie ikoniczne postacie i ich recepcja)
 16. A Comparative Analysis of Fashion Industry in The Devil Wears Prada and Its Film Adaptation (Analiza porównawcza branży modowej w powieści Diabeł ubiera się u Prady i jej adaptacji filmowej)
 17. Between Adaptation and Appropriation: Greek Mythology As an Inspiration for the God of War Game Series (Pomiędzy adaptacją i zawłaszczeniem: mitologia grecka jako inspiracja dla serii gier God of War)
 18. Snow White: A Comparative Analysis of Brothers Grimms' Fairy Tale and Its Selected Film Adaptations (Królewna Śnieżka: analiza porównawcza baśni Braci Grimm i jej wybranych adaptacji filmowych)
 19. Sherlock Holmes and His Filmic Sisters: The Portrayal of Female Detectives in Enola Holmes and "Sherlock: The Final Problem" (Sherlock Holmes i jego filmowe siostry: wizerunki żeńskich detektywów w utworach Enola Holmes oraz „Sherlock: The Final Problem")
 20. Culture and Drug Culture in Irvine Welsh's Trainspotting and Its Film Adaptation (Kultura i kultura narkotykowa w powieści Trainspotting Irvine'a Welsha i jej adaptacji filmowej)
 21. Adapting a Character: Big Nurse in One Flew Over the Cuckoo's Nest, Its Feature Film Version and the Ratched Netflix Series (Adaptowanie postaci: Wielka Oddziałowa w powieści Lot nad kukułczym gniazdem, jej adaptacji filmowej oraz serialu Netflix pt. Ratched)
 22. From Russia to Hollywood: Dr Zhivago, Anna Karenina, and Their Selected Film Adaptations (Z Rosji do Hollywood: Dr Żywago, Anna Karenina i ich wybrane adaptacje filmowe)
 23. Two Adaptations of Scarface As Movies of Their Times: the Cultural and Historical Differences (Dwie adaptacje Człowieka z blizną jako filmy charakterystyczne dla swoich czasów: różnice kulturowe i historyczne)
 24. Louisa May Alcott's Little Women and Its Two Film Adaptations: A Comparative Analysis (Powieść Louisy May Alcott Małe kobietki i jej dwie adaptacje filmowe: analiza porównawcza)
 25. Roald Dahl's "The Landlady" and Its Two Adaptations: A Comparative Analysis (Nowela „Właścicielka pensjonatu" Roalda Dahla i jej dwie adaptacje: analiza porównawcza)
 26. The Image of Black Baseball Players in Selected Biographical Films (Wizerunek czarnoskórych baseballistów w wybranych biografiach filmowych)
 27. Family Relations in Luca Guadagnino's Call Me By Your Name and Joel Edgerton's Boy Erased: The Role of Parents' Support in the Process of Defining a Child's Sexual Identity (Relacje rodzinne w filmach Tamte dni, tamte noce Luki Guadagnino i Wymazać siebie Joela Edgertona: rola wsparcia rodziców w procesie odnajdowania tożsamości seksualnej dziecka)
 28. Batman and the Motif of Loneliness in Selected Comics and Films Directed by Tim Burton, Christopher Nolan, and Matt Reeves: A Comparative Analysis (Batman i motyw samotności w wybranych komiksach i w filmach Tima Burtona, Christophera Nolana i Matta Reevesa: analiza porównawcza)
 29. Sin in Theory and Popcultural Practice: David Fincher's Seven (1995) and the Lucifer Series (2016-2021) (Grzech w teorii i popkulturowej praktyce: Siedem Davida Finchera (1995) i serial Lucyfer (2016-2021)
 30. Adapting a Real Life Character: The Portrayal of Margaret Thatcher in The Crown Netflix Series (Adaptowanie postaci historycznej: Portret Margaret Thatcher w serialu The Crown (Netflix))
 31. Female Athletes on Film: Bend It Like Beckham (2002) and Million Dollar Baby (2004) (Filmowe wizerunki sportsmenek: Podkręć jak Beckham (2002) i Za wszelką cenę (2004))
 32. Can an Adaptation Be Better Than the Original? Jon Krakauer's Into the Wild and Its Film Adaptation Directed by Sean Penn (Czy adaptacja może być lepsza niż oryginał? Powieść Wszystko za życie Jona Krakauera i jej adaptacja filmowa w reżyserii Seana Penna)Opis seminarium magisterskiego - rok I (2023/2024): ADAPTACJA INTERMEDIALNA

 

Nadrzędnym celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej na temat adaptacji filmowej/telewizyjnej wybranego tekstu artystycznego, np. powieści, komiksu, gry komputerowej. Studenci będą czytali krótkie formy literackie i teksty z dziedziny filmoznawstwa i adaptacji, a także przyglądali się i przysłuchiwali utworom reprezentującym kulturę (audio-)wizualną: obrazom, ilustracjom, fotografiom, wideoklipom, odcinkom seriali, itp. Naszym głównym obiektem zainteresowania będzie jednak medium filmowe: elementy jego języka (montaż, kadrowanie, światło, dźwięk, scenariusz, aktorstwo, wizualizacja czasu i przestrzeni, itd.), estetyka gatunkowa, ewolucja na przestrzeni wieków i potencjał społeczno-kulturowy. Poruszymy również kwestie komercyjne, dotyczące produkcji, marketingu, dystrybucji i recepcji filmów.