PRACOWNICY
dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

adiunkt

Pracownia Historii i Kultury Krajów Anglojęzycznych

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 211

telefon:   89 524 65 20  

e-mail: jlask@o2.pl (for a.s.a.p. situations) & a.krawczyk-laskarzewska@uwm.edu.pl  

 

konsultacje zdalne (2021/2022 - semestr letni):

wtorki: 9.45-11.15

środy: 19.00-20.30 - MS Teams

 

ENGLISH VERSION 

 

Seminarium magisterskie - rok I (2021/2022):  ADAPTACJA INTERMEDIALNA

 

Nadrzędnym celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej na temat adaptacji filmowej/telewizyjnej wybranego tekstu artystycznego, np. powieści, komiksu, gry komputerowej. Studenci będą czytali krótkie formy literackie i teksty z dziedziny filmoznawstwa i adaptacji, a także przyglądali się i przysłuchiwali utworom reprezentującym kulturę (audio-)wizualną: obrazom, ilustracjom, fotografiom, wideoklipom, odcinkom seriali, itp. Naszym głównym obiektem zainteresowania będzie jednak medium filmowe: elementy jego języka (montaż, kadrowanie, światło, dźwięk, scenariusz, aktorstwo, wizualizacja czasu i przestrzeni, itd.), estetyka gatunkowa, ewolucja na przestrzeni wieków i potencjał społeczno-kulturowy. Poruszymy również kwestie komercyjne, dotyczące produkcji, marketingu, dystrybucji i recepcji filmów.

 

Stopnie naukowe i zawodowe   

1993

Tytuł magistra filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy magisterskiej: „The Journalistic Elements in Ambrose Bierce's Satirical Stories". Promotor: prof. dr hab. Agata Preis-Smith (Uniwersytet Warszawski).

2005

Nadanie przez Radę Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Warszawskiego stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Temat rozprawy doktorskiej: „Escape from Americanness - Transforming the Project of U.S. Cultural Nationalism". Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurowski (Uniwersytet Warszawski). Recenzenci: prof. dr hab. Agata Preis-Smith (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Mirosława Ziaja-Buchholtz (UMK w Toruniu).

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej       

1995 - 2005

Asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 przekształconej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); 

2006 -

Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA      

 

Kursy prowadzone na UWM w Olsztynie od 1995:

Analiza języka mediów - ćwiczenia, wykłady
Czytanie tekstów źródłowych - ćwiczenia
Główne teorie kulturoznawcze - ćwiczenia
KKAOJ (Kultura Krajów Angielskiego Obszaru Językowego) - ćwiczenia, wykłady
Literatura amerykańska - ćwiczenia
Media w kulturze popularnej - wykłady
Metodologia badań kulturoznawczych - wykłady
Pisanie tekstów naukowych - ćwiczenia
PNJA (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) - ćwiczenia: gramatyka praktyczna, pisanie, konwersacje, translatoryka
Proseminarium
Seminarium licencjackie: Adaptacja filmowa
Seminarium licencjackie: Literackie wizje miasta
Seminarium magisterskie: Adaptacja filmowa
Seminarium magisterskie: Adaptacja intermedialna
Seminarium magisterskie: Nowela amerykańska i brytyjska
Teoria i praktyka przekładu; teoria i praktyka przekładu literackiego - wykłady, ćwiczenia
Współczesna kultura krajów anglojęzycznych - wykłady
Wybrane postacie historii/kultury krajów anglojęzycznych po II WŚ - wykłady
Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej i amerykańskiej
Wykład specjalizacyjny: Mise-en-scène. Wybrane problemy
Zajęcia specjalizacyjne: Elementy języka filmowego

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA    

 

Zainteresowania naukowe: kultura wizualna, zwłaszcza ilustracja literacka, film, adaptacja intermedialna; przekład artystyczny; miasto w literaturze i kulturze; twórczość Williama Gibsona.

Pobyty badawcze: Kwerendy biblioteczne w Instytucie JFK w Berlinie i British Library w Londynie.

 

Publikacje      

 

Redakcje naukowe monografii wieloautorskich/czasopism

 1. Reflections on/of Dickens, red. Ewa Kujawska-Lis i Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014. 
 2. Seriale w kontekście kulturowym: Społeczeństwo i obyczaje, red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2014. 
 3. Seriale w kontekście kulturowym: Gatunki, konwergencja, recepcja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2014. 
 4. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom II, Kultura i język, red. Beata Jeglińska, Katarzyna Kodeniec, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Joanna Nawacka, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2015.
 5. Seriale w kontekście kulturowym: Serialowe sedno, red. Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016.
 6. Seriale w kontekście kulturowym: Widzowie - fani - twórcy, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016. 
 7. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom IV: Przekład jako dialog kultur - bariery, konteksty, wyzwania, red. Beata Jeglińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016.
 8. Seriale w kontekście kulturowym: Dyskurs, konwencja, reprezentacja, red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017.
 9. Seriale w kontekście kulturowym: Format, intertekst, adaptacja, red. Daria Bruszewska-Przytuła, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017.
 10. Polish Journal for American Studies. Special Issue: (Re)Examining William Gibson, red. Paweł Frelik i Anna Krawczyk-Łaskarzewska, tom 12 (jesień 2018): s. 271-368.
 11. Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia literackie, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018.
 12. Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obrazy i słowa, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018. 
 13. Postać w kulturze wizualnej. Tom 3: Teatr, film i telewizja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019.
 14. Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019.
 15. Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019.

 

 Rozdziały w monografiach/tomach pokonferencyjnych      

 1. „O Dżumie Alberta Camusa", O literaturze i filozofii.  Problemy - twórcy - dzieła, red.  Witold Tulibacki i Zygmunt Frydryszak, Olsztyn: Wydawnictwo ART, 1999, s. 361-365.        
 2. „The Importance of Being Truthful. The Status of Realism in American Literary Criticism", Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature, red. Teresa Pyzik i Paweł Jędrzejko, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 162-174.
 3. „The American South - The Glory of Separateness", American Portraits and Self-Portraits, red. Jerzy Durczak, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2002, s. 211-223.
 4. „Approaching the Unfamiliar - William Gibson's Idoru and Neuromancer in Polish translations", Translation and Meaning. Part 6. Proceedings of the Łódź Session of the 3rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on "Translation and Meaning", Held in Łódź, Poland, 22-24 September 2000, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i Marcel Thelen, Maastricht: Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Translation and Interpreting, 2002, s. 435-443.
 5. „Resistance and Accommodation: Edgar A. Poe's 'Nationalist' Episode", Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, red. Władysław Witalisz i Peter Leese, Kraków: Instytut Filologii Angielskiej UJ, 2002, s. 353-360.
 6. „Ciało bez granic", Obraz Kanady w Polsce, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, 357-368.
 7. „The Dis/Empowerment of Madonna", Representing Gender in Cultures, red. Elżbieta H. Oleksy i Joanna Rydzewska, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, s. 129-138.
 8. „Degrees of Domestication - Bridget Jones in Polish Translations", Przekładając nieprzekładalne II, red. Olga Kubińska i Wojciech Kubiński, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 303-310.
 9. „Portrety dam we współczesnym świecie zabawy", Filmowe gry z twórczością Henry'ego Jamesa. Transpozycje, komentarze, analogie, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, s. 181-206.
 10. „Knowledge in the Land of Apophenia", Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006, s. 335-342.
 11. „Soaped in Translation: Bleak House, BBC, and the Populist Imperative", Literature and/in Culture, red. Grzegorz Maziarczyk i Sławomir Wącior, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, s. 131-142.
 12. Finisterre - Archiving the London Nobody Wants to Know", Images of the City, red. Magdalena Cieślak i Agnieszka Rasmus, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 231-241.
 13. „Hunting for Racism - Online Citizen Critics' Reviews of Kevin MacDonald's The Last King of Scotland", Tools of their Tools: Communication Technologies and American Cultural Practice, red. Grzegorz Kość i Krzysztof Majer, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 130-140.
 14. „Pomiędzy wiedzą a grozą - Hawthorne, Gilman, Bierce, Lovecraft", W kanonie prozy amerykańskiej. Z placu Waszyngtona do Domu z liści, red. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica", 2009, s. 30-46.
 15. „Breaking the Fourth Wall, or Tristram Shandy in the World of Celebrity Culture", From Queen to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture, red. Emma Harris i Grażyna Bystydzieńska, Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2009, s. 293-302.
 16. „Interiorizing Ideologies - Race, Nation, and Masculinity in Mark Behr's The Smell of Apples", Interiors: Interiority/Exteriority in Literary and Cultural Discourse, red. Sonia Front i Katarzyna Nowak, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 131-146.
 17. „The World's Longest One Way Mirror: Contemporary American (Literary) Studies in Search of a Postnational Poetics". Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives, red. Joan Burbick i William Glass, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 291-304.
 18. „Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polańskiego". Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 2011, s. 300-311. 
 19. „Poe Goes Pop, or Adapting The Fall of the House of Usher in the 21st Century", Crossroads in Literature and Culture, red. Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak-Rybicka i Bartosz Wolski, Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 351-363.
 20. „Libra - bezmiar równowagi", Mistrzowie literatury amerykańskiej. Don DeLillo, red. Marek Paryż, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 103-126.
 21. „W niewoli traumy i niepamięci - Umiłowana", Mistrzowie literatury amerykańskiej. Toni Morrison, red. Ewa Łuczak, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 93-116.
 22. „In the Land of Ghost-signs, or William Gibson's Spook Country", Esthetic Experiments. Interdisciplinary Challenges In American Studies, red. Edyta Just i Marek Wojtaszek, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 25-40.
 23. „'Smilers, Defilers, Reekers and Leakers' - Dogs as Tools of Subversion and Transgression in Short Stories by Edgar A. Poe, Mark Twain, and Ambrose Bierce", Reading Subversion and Transgression, red. Joanna Kazik i Paulina Mirowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 [Tom 3 serii wydawniczej Studies in English Drama and Poetry], s. 229-246.
 24. „'Seek and Ye Shall Mind' - Conspiracy Theories and the Mechanisms of Online Exposure", Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses, red. Leszek Drong i Jacek Mydla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 118-135.
 25. „Oswajanie tabu - filmowe adaptacje Zagłady domu Usherów", Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. Julia Gierczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013, s. 167-175.
 26. „Eying the Evil Eye: Edgar Allan Poe's The Tell-Tale Heart and Its Visual Interpretations", Visuality and Vision in American Literature, red. Zbigniew Maszewski, Weronika Łaszkiewicz i Tomasz Sawczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2014, s. 115-125.
 27. „Picturing Miss Havisham", Reflections on/of Dickens, red. Ewa Kujawska-Lis i Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, s. 295-316.
 28. „O skrajnych emocjach w dobie Tumblra i Twittera - przypadek serialu Castle", Seriale w kontekście kulturowym: Gatunki, konwergencja, recepcja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2014, s. 130-144. 
 29. „The Red Road to Redemption, or the Theory of Surveillance for Individual Use", Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies, red. Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 2014, s. 180-187.
 30. „Translation Theory vs Film Adaptation Studies - Taxonomies of Recycling in Bryan Fuller's Hannibal", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom II, Kultura i język, red. Beata Jeglińska, Katarzyna Kodeniec, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Joanna Nawacka, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2015, s. 48-63.
 31. „Kilka uwag o tłumaczeniu toponimów w Czarnoksiężniku z Archipelagu Ursuli K. Le Guin", „To życie tylko cieniem jest przelotnym..." Pamięci Stanisława Barańczaka, red. Ewa Kujawska-Lis, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 153-164.
 32. „'She is a bit of an enigma...' - Fashioning Female Detectives in Prime Suspect and The Fall", Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender, red. Joanna Kruczkowska i Paulina Mirowska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, s. 156-170.   
 33. „It seems I read you wrong" - Upadek Allana Cubitta, czyli o płytkim czytaniu postaci", Seriale w kontekście kulturowym: Serialowe sedno, red. Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2016, s. 57-70.
 34. „His Satanic Travesty, Or Remaking Rosemary's Baby for Generation Y: Genres, Subtexts and Circumstances, Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom IV: Przekład jako dialog kultur - bariery, konteksty, wyzwania, red. Beata Jeglińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 121-132.
 35. „On Illustrating a Nightmare Undead: Beasts and Humans in Pictorial Renditions of Dracula by Jae Lee and Luis Scafati", From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 5, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, Uniwersytet Warszawski. Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2016, s. 215-226.
 36. Dracula ‘Unillustrated', Or the Peculiar Trajectories of Visual Influence", Things and Images in 18th and 19th century British Literature, red. Grażyna Bystydzieńska, Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa 2016, s. 169-179.
 37. „Stopping the Motion, Queering the Pain: Eric Fonseca's The Fall of the House of Usher", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VII: Język i kultura w kontekście przekładu, red. Katarzyna Kodeniec, Joanna Nawacka, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017, s. 165-179.
 38. „Kto tu jest chłopcem do bicia? 50 twarzy nienawiści, albo rozkosze i bóle paratekstualności", 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz, Ośrodek badawczy Facta Ficta, Kraków, 2017, s. 415-431.
 39. „Seriale, światy, krytycy", Seriale w kontekście kulturowym: Język, odbiór, interpretacja, red. Monika Cichmińska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2017, s. 171-184.
 40. „O przekładaniu literatury niepięknej: Peryferal Williama Gibsona (2016)", Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Tom VIII: Literatura - Język - Kultura, red. Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna NDiaye, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, Olsztyn, 2017, s. 45-64.
 41. „Between the Supernatural and the Superficial: Reimagining Dorian Gray", Gothic, Detection, Sensation, red. Grażyna Bystydzieńska, Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa, 2017, s. 115-130.
 42. „Depicting a Sleuth Less Extraordinaire - Martin Hewitt's Investigations", Gothic, Detection, Sensation, red. Grażyna Bystydzieńska, Pracownia „Ośrodek Studiów Brytyjskich" Instytut Anglistyki UW, Warszawa, 2017, s. 195-212.
 43. „Przedmowa: Postać w kulturze wizualnej - opcje w teorii i praktyce", Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia literackie, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018, s. 5-17.
 44. „Pamięć, wola, wizualizacja - »maszyny« i ludzie w serialu Wybrani (2011-2016), Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obrazy i słowa, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2018, s. 97-107.
 45. „The Smiling Daughters of Darkness: Visual Reimaginings of Joseph Le Fanu's Carmilla", From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 179-188.
 46. Person of Interest or Crime and Surveillance on Post-9/11 Network TV", Crime, Deviance and Popular Culture. International and Multidisciplinary Perspectives, red. Dimitris Akrivos i Alexandros K. Antoniou, Palgrave Macmillan, Cham 2019, s. 73-88.
 47. „Content, Syntax, Punctuation - the Uses of Music in The Old Nurse's Story by Elizabeth Gaskell", Literature, Music, Drama and Performance, red. Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypeć, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2019, s. 57-65. 
 48. „Damy i wampir(z)y(ce): Carmilla ilustrowana", Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019, s. 45-69.
 49. „'Co kryje się pod twoim welonem?' Supergwiazdy i retroawatary w kinie bollywoodzkim: pamięć, aura, moc reprodukcji", Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Katedra Filologii Angielskiej UWM, Olsztyn, 2019, s. 179-197.
 50. City as a Nightmare: The Treatment of Urban Space in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Its Selected Visual Interpretations, Texts and Contexts. Studies in 18th and 19th century British Literature and Culture: Landscapes and Townscapes, red. Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypeć, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2021, s. 101-123.

 

Artykuły w czasopismach

 1. „The Influence of Journalistic Techniques on Ambrose Bierce's Satirical Stories", Acta Neophilologica, vol. 1, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 1999, s. 99-110. 
 2. „American Studies in the Postnational Context", Acta Neophilologica, vol. 2, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2000, s. 123-131.
 3. „Poe - A Case of Denationalization", Acta Neophilologica, vol. 3, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001, s. 177-185.  
 4. „X znaczy dziesięć", Ubik Fantastyka, nr 3/2003, Kraków, Wydawnictwo GoTo, s. 57-60.
 5. „Southern Nationalism - an Anti-Yankee Version of Americanness", Acta Neophilologica, vol. 4, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2002.
 6. Review of Beata Zawadka, Dixie jest kobietą. Proza Petera Taylora wobec kwestii współczesnej południowej kobiecości, Polish Journal for American Studies, vol. 6 (2012), s. 118-121.
 7. „Space Over Time: The Urban Space in William Gibson's Techno-thriller Novels", European Journal of American Studies, vol. 10.3 Special Double Issue: The City (December 2015), document 2.6, http://ejas.revues.org/11373.
 8. „‘See My Heart': Art and Alchemical Reasoning, Or Character Transformation in Bryan Fuller's Hannibal", Open Cultural Studies, vol. 1.1 (November 2017), s. 304-318, https://www.degruyter.com/view/j/culture.2017.1.issue-1/culture-2017-0027/culture-2017-0027.xml.
 9. „Winnie Verloc in John K. Snyder III's Comic-Book Adaptation of The Secret Agent", The Conradian, vol. 43.1 (Spring 2018), s. 23-30.
 10. „Plus ça change? Translating William Gibson into Polish: 'The Gernsback Continuum' and The Peripheral", Polish Journal for American Studies. Special Issue: (Re)Examining William Gibson, tom 12 (jesień 2018), s. 351-366.

 

Work in progress

 1. „Privilege and Prejudice, and Beyond: Cities of the Near Future in Incorporated".
 2. „Silent Killers, Noisy Spies: The Thrills and Chills of Killing Eve".
 3. „Science Fiction Glued-In: Maayavan (2017), Kollywood, and the Issues of Genre".
 4. „Storytelling and the Material Reality of the Book: Degrees of Interaction between the Verbal and the Visual in Selected Illustrated Editions of Joseph Le Fanu's Carmilla".
 5. „Time and Atemporality: Intermedial Intrusions and the Mise-en-scène in Abhishek Chaubey's Dedh Ishqiya".
 6. „W zwierciadle nieco ciemnym - dwa przekłady Carmilli Josepha Sheridana Le Fanu".
 7. „Nic nie zostaje w rodzinie. Nauka, natura i przemoc w filmie Morgan (2016)".
 8. „Maternal Bond, Mnemonic Discord: The Paradoxes of Sacrifice and Regeneration in Jennifer Phang's Advantageous (2015)".

Tłumaczenia naukowe       

W tomie Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. Agata Preis-Smith. Kraków: Universitas, 2004:

 1. Edward Said - „Świat, tekst, krytyk".   ("The World, the Text, and the Critic")
 2. Gerald Graff - „Amerykanistyka z lewa i prawa".    ("American Criticism Left and Right")
 3. Larry McCaffery - „Fikcje teraźniejszości".    ("Fictions of the Present")

W tomie Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. Mirosława Buchholtz i Eugenia Sojka. Kraków: Universitas, 2010:

 1. William Beard - „Kanadyjskość Davida Cronenberga".    ("The Canadianness of David Cronenberg")
 2. Ajay Heble - „Dźwięki zmiany: dysonans, historia, i kulturowe słuchanie".    ("Sounds of Change: Dissonance, History, and Cultural Listening")
 3. George Melnyk - „Film w wielkim mieście: miejskość w kanadyjskim kinie".    ("Film and the City: Urbanity in Canadian Cinema") 

 

Udział w konferencjach i warsztatach/seminariach naukowych      

 1. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature". Ustroń, 21-24 października 1998. Referat: „The Importance of Being Truthful. The Status of Realism in American Literary Criticism".
 2. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Wrocław, 19-21 kwietnia 1999.
 3. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Gdańsk, 24-26 kwietnia 2000.
 4. Międzynarodowa konferencja Duo Colloquium on „Translation and Meaning". Łódź, 22-24 września 2000. Referat: „Approaching the Unfamiliar - William Gibson's Idoru and Neuromancer in Polish Translations".
 5. „American Icons" (seminarium/warsztaty amerykanistyczne). Puławy, 9-11 lutego 2001.
 6. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English) - Kraków, 25-27 kwietnia 2001. Referat: „Resistance and Accommodation: Edgar A. Poe's 'Nationalist' Episode".
 7. Międzynarodowa konferencja „Kognitywizm w poetyce i stylistyce". Łódź, 17-19 września 2001. 
 8. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „American Portraits and Self-portraits". Puławy, 11-14 listopada 2001. Referat: „The American South - The Glory of Separateness".
 9. „Ethnicity and Gender in the United States" (seminarium amerykanistyczne) - Łódź, 14-16 marca 2002. 
 10. Training Seminar for Teaching Translation (warsztaty/seminarium dla nauczycieli translatoryki) - Vicenza, 22-26 lipca 2002.
 11. Międzynarodowa Konferencja „Representing Gender in Cultures" („Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze"). Łódź, 19-22 września 2002. Referat: „The Dis/Empowerment of Madonna".
 12. Konferencja „Język a komunikacja wizualna". Łódź, 23-24 września 2002. Referat: „Metafory władzy i kontroli".
 13. Konferencja „Przekładając Nieprzekładalne". Gdańsk, 23-25 października 2002. Referat: „Degrees of Domestication - Bridget Jones in Polish Translations".
 14. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time". Wrocław, 10-13 listopada 2002.
 15. „The American City: Past and Present" (warsztaty amerykanistyczne). Toruń, 13-14 marca 2003.
 16. Międzynarodowa konferencja „Mythologies: From Construction to Transgression, Changes in American and British Social Life, Culture, and Literature". Obrzycko, 8-10 września 2003.
 17. „The Many American Wests" (seminarium amerykanistyczne). Łódź, 21-25 września 2003.
 18. Międzynarodowa konferencja „Constructing Worlds: Constructivism and the Changing Status of Knowledge". Toruń, 3-5 lutego 2005. Referat: „Knowledge in the Land of Apophenia".
 19. Międzynarodowa konferencja „The Łódź Session of the 4th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on „Translation and Meaning". Łódź, 23-25 września 2005. Referat: „The Expurgation of X, or Censorship in Translation".
 20. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Conformity and Resistance in America". Kamień Śląski, 23-25 października 2005. Referat: „The Making(s) of the American Anti-hero, or the Schizophrenia of No-Logoism".
 21. Konferencja Instytutu Lingwistyki Stosowanej „Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie". Warszawa, 25-27 listopada 2005. Referat: „Decoding the Global Babble. William Gibson's Pattern Recognition and Its Polish Translation".
 22. Bridges Across the Nations: African American Culture in the 21st Century (seminarium amerykanistyczne). Puławy, 2-5 lutego 2006.
 23. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Puławy, 24-26 kwietnia 2006. Referat: „Soaped in Translation: Bleak House, BBC, and the Populist Imperative".
 24. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Ideology and Rhetoric: Constructing America". Warszawa, 26-28 października 2006. Referat: „You Americans Always Said How Our British Stuff Is Better - Online Cinephilia Or the National Prides and Prejudices".
 25. Międzynarodowa konferencja „Camouflage. Voyeurism, Exhibition. Discourses and Practices of Deception, Surveillance, and Transparency". Ustroń, 19-22 września 2007. Referat: „The Red Road to Redemption, or the Theory of Surveillance for Individual Use".
 26. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture". Warszawa, 17-19 października 2007. Referat: „Breaking the Fourth Wall, or Tristram Shandy in the World of Celebrity Culture".
 27. Międzynarodowa konferencja „Images of the City". Łódź, 25-27 października 2007. Referat: „Finisterre - Archiving the London Nobody Wants to Know".
 28. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Communication Technologies and American Cultural Practice". Łódź, 7-9 listopada 2007. Referat: „Hunting for Racism - Online Citizen Critics' Reviews of Kevin MacDonald's The Last King of Scotland".
 29. Międzynarodowa konferencja PASE. Wrocław, 7-9 kwietnia 2008. Referat: „From Vigilantism to Frustration, or There and Back Again: the New Wave of British Revenge Movies".
 30. Międzynarodowa konferencja Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective". Warszawa, 19-21 maja 2008. Referat: „The World's Longest One Way Mirror: Contemporary American (Literary) Studies in Search of a Postnational Poetics".
 31. Międzynarodowa konferencja Interiors. Ustroń, 18-21 września 2008. Referat: „Interiorizing Ideologies - Race, Nation, and Masculinity in Mark Behr's The Smell of Apples".
 32. Międzynarodowa konferencja Wydziału Studiów Amerykanistycznych i Mass Mediów UŁ „Transatlantic Encounters: American Studies in the 21st Century". Łódź, 27-30 września 2008. Referat: „Americanists of the World, Unite! Or the World-wide Fear of Globalization".
 33. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „The Past in the Present: The American Uses of History". Warszawa, 22-24 października 2008. Referat: „The Zeitgeist Is Out There - History in The X-Files and The X-Files in History".
 34. Konferencja „Studying Communication", zorganizowana przez Katedrę Semantyki i Semiotyki Lingwistycznej UŁ. Łódź,  16-18 kwietnia 2009. Referat: „Between Cultural Studies and Philology: Devising a Media Curriculum".
 35. Konferencja „Edgar Allan Poe - artysta i wizjoner", zorganizowana przez Zespół Filologii Angielskiej UWM. Olsztyn, 6-7 maja 2009. Referat: „Chłód klaunów czy żar morału - filmowa adaptacja opowiadania Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę".
 36. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies). Puławy, 21-23 października 2009. Referat: „Rimbaud Meets Rambo: Finding American Beauty in Richard Kwietniowski's Love and Death on Long Island".
 37. Międzynarodowa konferencja „Against and Beyond: Subversion and Transgression In Drama, Theatre, Film and Media", zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Łódź, 22-24 października 2009. Referat: „'Smilers, Defilers, Reekers and Leakers' - Dogs as Tools of Subversion and Transgression in Short Stories by Edgar A. Poe, Mark Twain, and Ambrose Bierce".
 38. Konferencja „Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka", zorganizowana przez  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UG. Gdańsk, 10-12 marca 2010. Referat: „Oswajanie tabu - filmowe adaptacje Zagłady domu Usherów.
 39. Międzynarodowa konferencja „Theory That Matters", zorganizowana przez Instytut Literatury i Kultury Amerykańskiej UŁ. Łódź, 7-9 kwietnia 2010. Referat: "Mulholland Drive, or the Perils and Pleasures of Psychoanalysis".
 40. Międzynarodowa konferencja PASE (Polish Association for the Study of English). Kalisz, 19-21 kwietnia 2010. „Poe Goes Completely Pop, or Adapting The Fall of the House of Usher in the 21st Century".
 41. Konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja", zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UWM. Olsztyn, 7-8 maja 2010. Referat: „Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polańskiego".
 42. Międzynarodowa konferencja „Civilisation and Fear. Writing and the Subjects of Ideology", zorganizowana przez UŚ. Ustroń, 22-25 września 2010. Referat: „'Seek and Ye Shall Mind' - Conspiracy Theories and the Mechanisms of Online Exposure".
 43. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „American Diversity: Identities, Narratives, Politics". Łódź, 20-23 października 2010. Referat: „In the Land of Ghost-signs, or William Gibson's Spook Country".
 44. Międzynarodowa konferencja „(Re)Visions of History in Language and Fiction", zorganizowana przez UMK. Toruń, 19-20 listopada 2010. Referat: „About or Apart from History - Retrieving the Past in Don DeLillo's Libra".
 45. Konferencja „Mody w literaturze i kulturze popularnej", zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UWM. Olsztyn, 13-14 kwietnia 2011. Referat: „Wróble ćwierkają... - liryka, etyka, blamaż: o tragedii w Tucson interaktywnie".
 46. Międzynarodowa konferencja PASE „In Comparison", zorganizowana przez UMK. Toruń, 12-14 maja 2011. Referat: „The Good, the Bad, and the Über-cool: the Fashioning of Characters in William Gibson's Blue Ant Trilogy".
 47. Międzynarodowa konferencja „Intercom 2011", zorganizowana przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Łódź, 3-5 czerwca 2011. Referat: „Conspicuous by Absence - the Visual Politics of the Tucson Massacre".
 48. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „American Experience - the Experience of America". Gdańsk, 19-21 października 2011. Referat: „Only in America - American Unexceptionalism in 2011 or, the Limits of Civic Patience".
 49. Międzynarodowa konferencja „All That Gothic" zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki. Łódź, 17-19 listopada 2011. Referat: „Gothic, or the Ambiguities: Illustrating Poe".
 50. Międzynarodowa konferencja „Visuality and Vision in American Literature". Białystok, 7-9 września 2012. Referat: „Edgar A. Poe's Tell-Tale Heart - Eyeing the Motivation".
 51. Międzynarodowa konferencja RAAS-Fulbright „Remapping Urban Spaces - American Challenges". Konstanca, 4-6 października 2012. Referat: „Ghostly, Enclaved, Augmented - the Unreality of Cities in William Gibson's Blue Ant Trilogy".
 52. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PAAS (Polish Association for American Studies) „Americascapes: Americans in/and Their Diverse Sceneries". Puławy, 17-19 października 2012. Referat: „Dark Skies, or the Ultimate American Dreamscape".
 53. Międzynarodowa konferencja: „Reflections on/of Dickens", zorganizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej UWM. Olsztyn, 11-13 kwietnia 2013. Referat: „Picturing Miss Havisham".
 54. Międzynarodowa konferencja PASE ((Polish Association for the Study of English): „Face to Face, Page to Page". Warszawa, 22-24 kwietnia 2013. Referat: „Not Gone, But Forgotten - Celebrating Urban Wasteland in What Have You Done Today, Mervyn Day?".
 55. Międzynarodowe seminarium SSASA (Salzburg Seminar American Studies Association): „Sustainability and the City: America and the Urban World". Salzburg, 26-30 września 2013. Udział w panelu „Cultural Representations of the City".
 56. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PAAS (Polish Association for American Studies) „Eating America. Crisis, Sustenance, Sustainability". Wrocław, 23-25 października 2013. Referat: „Devour and Conquer: The Horrors of Consumption in Bryan Fuller's Hannibal".
 57. Międzynarodowa konferencja „Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Class, and Gender in Drama, Theatre, Film and Media", zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Łódź, 25-27 października 2013. Referat: „'She is a bit of an enigma...' - Fashioning Female Detectives in Prime Suspect and The Fall".
 58. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii I". Olsztyn, UWM, 4-5 kwietnia 2014. Referat: „Translation Theory vs Film Adaptation Studies - Taxonomies of Recycling in Bryan Fuller's Hannibal".
 59. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu". Olsztyn, UWM, 7-9 kwietnia 2014. Referat: „O skrajnych emocjach w dobie Tumblra i Twittera - przypadek serialu Castle". 
 60. Konferencja „Stare media w dobie nowych mediów". Olsztyn, UWM, 2-3 czerwca 2014. Referat: „Ratings Drama, Telephilia, and the Double Consciousness of Television - The Case of Bryan Fuller's Hannibal".
 61. Konferencja „Crime Fiction Here and There and Again". Gdańsk, 11-13 września 2014. Referat: „Mystery Writers As Detectives: The Whodunit Formula and the Problem of Characterization in Ellery Queen (1975) and Castle (2009)". 
 62. Międzynarodowa konferencja „All That Gothic". Łódź, 9-11 października 2014. Referat: „Excessive Vision, Exuberant Viewers - Bryan Fuller's Hannibal and the Limits of Gothic Aesthetics". 
 63. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PAAS (Polish Association for American Studies) „Wild Zones: Space, Experience, Consciousness",, Białowieża, 22-24 października 2014. Referat: „Whose Voice, Whose Control? Humans, Monsters and Zones of ‘Tolerable Terror' in The Outer Limits (1963)".
 64. Międzynarodowa Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii II", Olsztyn, 16-17 kwietnia 2015. Referat: „His Satanic Travesty, Or Remaking Rosemary's Baby For Generation Y: Genres, Subtexts and Circumstances".
 65. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu", Olsztyn, 7-9 maja 2015. Referat: „It seems I read you wrong" - Upadek Allana Cubitta, czyli o płytkim czytaniu postaci.
 66. Międzynarodowa konferencja „Wordstruck: American Artists as Readers, Writers and Literati", Lublin, UMCS, 13-16 maja 2015. Referat: „Looking Harder at Movies, or the Challenge of Scaffolding Painterly Reviews".
 67. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture". Warszawa, 23-25 września 2015. Referat: „On Illustrating a Nightmare Undead: Beasts and Humans in Jae Lee's and Luis Scafati's Pictorial Renditions of Dracula.
 68. Konferencja naukowa Revolution, Evolution, and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture", Rzeszów, 12-13 listopada 2015. Referat: „Teaching Film and Media - the Curricular Challenges for Atemporal Times".
 69. Międzynarodowa konferencja „50 Shades of Popular Culture", Kraków, 18-21 lutego 2016. Referat: „Who's the Whipping-boy? Fifty Shades of Hate, or the Pleasures and Pitfalls of Paratextuality". 
 70. Konferencja „ExRe(y): Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture", Lublin, 7-8 kwietnia 2016. Referat: „Revolting, Repressed, Reciprocal: Mr. Robot and the Limits of Televisual Anarchy". 
 71. Międzynarodowa konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii III", Olsztyn, 25-26 kwietnia 2016. Referat: „Stopping the Motion, Queering the Pain: Eric Fonseca's The Fall of the House of Usher".
 72. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej - próba bilansu", Olsztyn, 5-7 maja 2016. Referat: „Seriale, światy, krytycy".
 73. Sympozjum „4th Warsaw Literary Meeting: Literature and the Visual Arts in 18th- and 19th-century Britain", Warszawa, 20 maja 2016. Referat: „Dracula 'Unillustrated', Or the Peculiar Trajectories of Visual Influence". 
 74. Konferencja „Crime Fiction Here and There: Time and Space". Gdańsk, 13-15 września 2016. Referat: „'This is Belfast. Make Time!" The City as a Hieroglyphic Text in The Fall".
 75. Konferencja „Haunted Cultures / Haunting Cultures: Spectres and Spectrality in Cultural Practices", Toruń, 22-23 września 2016. Referat: „Between Nostalgia and Hostility: The X-Files Revival, or Exorcising the Spectres of the 1990's".
 76. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „Transnational American Studies: Histories, Methodologies, Perspectives", Warszawa, 27-29 października 2016. Referat: „‘When the whole world is watched...'‘Person of Interest as a Critique of American Exceptionalism".
 77. Międzynarodowa Konferencja „Transmediating Culture(s)", Szczecin, 17-19 listopada 2016. Referat: „‘See My Heart': Art and Alchemical Reasoning, Or Character Transformation in Bryan Fuller's Hannibal".
 78. Sympozjum „5th Warsaw Literary Meeting: Mystery - Terror - The Supernatural - The Sensational in 18th- and 19th-century Britain", Warszawa, 25 listopada 2016. Referat: „Between the Supernatural and the Superficial: Reimagining Dorian Gray".
 79. Międzynarodowa konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii IV", Olsztyn, 20-21 kwietnia 2017. Referat: „O przekładaniu literatury niepięknej: Peryferal Williama Gibsona (2016)".
 80. Konferencja „Postać w kulturze wizualnej", Olsztyn, 11-13 maja 2017. Referat: „Pamięć, wola, wizualizacja - „maszyny" i ludzie w serialu Wybrani (2011-2016)". 
 81. Sympozjum „6th Warsaw Literary Meeting: Crime and Detection in 18th- and 19th-century Britain", Warszawa, 19 maja 2017. Referat: „Depicting a Sleuth Less Extraordinaire - Martin Hewitt's Investigations".
 82. Międzynarodowa konferencja „Returns - The Association of Adaptation Studies 12th Annual Conference", Leicester, 18-19 września 2017. Referat: „ Home Again? The X-Files Revival, or the Problem of Cultural Memory".
 83. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture", Warszawa, 27-29 września 2017. Referat: „The Smiling Daughters of Darkness: Visual Reimaginings of Joseph Le Fanu's Carmilla". 
 84. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „Performing America", Szczecin, 18-20 października 2017. Referat: „Sampling for Taste: The Americanization of Europhilia, Or There and Back Again". 
 85. Międzynarodowa konferencja „Intersemiotic Translation, Adaptation, Transposition: Saying Almost the Same Thing?", Nikozja, 10-12 listopada 2017. Referat: „You Are What You Sample, Or Turning the Tables on Adaptation Studies". 
 86. Międzynarodowa konferencja „Joseph Conrad. ‘Twixt Land and Sea", Olsztyn, 17-18 listopada 2017. Referat: „Between Spookiness and Double-Agency: Character Development in John K. Snyder's Comic Book Adaptation of The Secret Agent". 
 87. Sympozjum „7th Warsaw Literary Meeting: literature and music in the long 18th and 19th centuries", Warszawa, 22 lutego 2018. Referat: „Content, Syntax, Punctuation - the Uses of Music in The Old Nurse's Story by Elizabeth Gaskell".
 88. Konferencja „Postać w kulturze wizualnej: Geneza - mutacje - reaktywacje", Olsztyn, 19-21 kwietnia 2018. Referat: „Zęby, włosy i pazury: o ilustrowaniu postaci wampirycznych".
 89. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii IV", Olsztyn, 23-24 kwietnia 2018. Referat: „O telewizji niepolskiej po polsku: rola przekładów w badaniach nad telewizją".
 90. Konferencja „ExRe(y): Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture", Lublin, 10-11 maja 2018. Referat: „Maternal Bond, Mnemonic Discord: The Paradoxes of Sacrifice and Regeneration in Jennifer Phang's Advantageous (2015)".
 91. Sympozjum „9th Warsaw Literary Meeting: Experiencing the City: Urban Spaces and Places in the 18th and 19th Centuries", Warszawa, 15 listopada 2018. Referat: „City as a Nightmare: The Treatment of Urban Space in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Its Selected Visual Adaptations".
 92. Konferencja „Crossroads II: City/Non-City", Białystok, 29-30 liatopada 2018. Referat: „ Privilege and Prejudice, and Beyond: Cities of the Near Future in Incorporated". 
 93. Konferencja „Intermediality in New Narratological Research", Olsztyn, 11-12 kwietnia 2019. Referat: „Time and Atemporality: Intermedial Intrusions and the Mise-en-scène in Abhishek Chaubey's Dedh Ishqiya".
 94. Konferencja „Postać w kulturze wizualnej: Światy - akcje - interakcje", Olsztyn, 9-11 maja 2019. Referat: „'Co kryje się pod twoim welonem?' Supergwiazdy i retroawatary w kinie bollywoodzkim: pamięć, aura, moc reprodukcji".
 95. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii VI", Olsztyn, 20-21 maja 2019. Referat: „W zwierciadle nieco ciemnym - dwa przekłady Carmilli Josepha Sheridana Le Fanu".
 96. III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców: „Przestrzenie - Praktyki - Artykulacje", Łódź, 17-19 czerwca 2019. Referat: „Nic nie zostaje w rodzinie. Nauka, natura i przemoc w filmie Morgan (2016)".
 97. Międzynarodowa konferencja „From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture", Warszawa, 25-27 września 2019. Referat: „Storytelling and the Material Reality of the Book: Degrees of Interaction between the Verbal and the Visual in Selected Illustrated Editions of Joseph Le Fanu's Carmilla".
 98. Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych: „The Sound of Silence in American Literature, Culture and Politics", Opole, 23-25 października 2019,. Referat: „Silent Killers, Noisy Spies: The Thrills and Chills of Killing Eve".
 99. Międzynarodowa konferencja „Senses of Science Fiction: Visions, Sounds, Spaces", Warszawa, 5-7 grudnia 2019. Referat: „Science Fiction Glued-In: Maayavan (2017), Kollywood, and the Issues of Genre".
 100. Konferencja „Między Słowami - Między Światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii VI", Olsztyn, 22-23 kwietnia 2021. Referat: „'Podkręcając to, co warte podkręcenia': o najnowszym przekładzie Carmilli Josepha Sheridana Le Fanu".


Działalność w zakresie popularyzacji nauki

 1. „Dni Humana", 18 kwietnia 2012. Wykład: Prawda jest gdzieś wewnątrz - postacie detektywów w serialach Twin Peaks, Z Archiwum X Dotykanie zła.
 2. „Czwartki z humanistyką", 19 lutego 2015. Wykład: Spiskowe widzenie świata - teoria i praktyka.
 3. Dni otwarte na Wydziale Humanistycznym UWM, 17 marca 2015. Wykład: Filmowe postacie seryjnych zabójców - ile fikcji, ile prawdy?
 4. „Czwartki z humanistyką", 18 czerwca 2015. Wykład: Ciało jako spektakl we współczesnej kulturze masowej.
 5. „Czwartki z humanistyką" - II edycja, 11 lutego 2016. Wykład: Jak uwieść konsumenta: trzej giganci amerykańskiej reklamy.
 6. „Czwartki z humanistyką" - II edycja, 12 maja 2016. Wykład: Światło, kamera, aktor - o twarzach w niemym kinie.
 7. „Czwartki z humanistyką" - III edycja, 16 lutego 2017. Wykład: Dlaczego kochamy nienawidzić filmy? Chłopiec do bicia, czyli przypadek Pięćdziesięciu twarzy Greya.
 8. „Czwartki z humanistyką" - III edycja, 20 kwietnia 2017. Wykład: Jak wskrzesić wampira w XXI wieku? Książę Drakula w ilustracjach książkowych.
 9. „Czwartki z humanistyką" - IV edycja, 15 lutego 2018. Wykład: Motyw sztucznej inteligencji w wybranych serialach telewizyjnych.
 10. "Ostatni piątek miesiąca z... - 26 marca 2021. Wykład: Kpop jako przestrzeń liminalna na przykładzie kariery Lalisy Manoban: Gatunek, branża, idol globalny. 

____________________________________________________________