PRACOWNICY
dr Mateusz Bogdanowicz

 

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

adiunkt

Pracownia Historii i Kultury Krajów Anglojęzycznych

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 211

telefon: 89 524 65 20

e-mail: mateusz.bogdanowicz@uwm.edu.pl

konsultacje

 

 

 

Dr Mateusz Bogdanowicz, uczeń profesora Krzysztofa Michałka, pochodzi z Olsztyna, lecz od dwudziestu kilku lat mieszka w Giżycku. Od 1995 roku prowadzi tam Szkołę Języka Angielskiego „Britannica"; specjalizuje się w nauczaniu grup egzaminacyjnych i pracy z najmłodszymi. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą stosunków amerykańsko-kanadyjskich, polityki zagranicznej USA w XX wieku i różnorakich aspektów szeroko rozumianej kultury krajów anglojęzycznych. Dr Bogdanowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Lubi swoją pracę nauczyciela/wykładowcy. Hobby: książki, historia, film, translatoryka, taniec, sport, psy (boksery i czarne teriery rosyjskie), języki obce (zwłaszcza czeski) i długie spacery z żoną.

 

Stopnie naukowe i zawodowe

1991

Tytuł magistra nauk społecznych: specjalizacja historyczna (historia Imperium Brytyjskiego) na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Tytuł pracy magisterskiej:  Wojny burskie. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski (WSP Olsztyn).

2004

Tytuł magistra o specjalizacji amerykanistycznej na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Tytuł pracy magisterskiej: Assassination of a United States President: the Influence on the Functioning of the State. The Cases of Abraham Lincoln and James Abram Garfield. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Michałek (Uniwersytet Warszawski, WSH Pułtusk).

2009

Nadanie przez Radę Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku stopnia doktora nauk humanistycznych. Temat rozprawy doktorskiej: The Political Significance of Canada and the Evolution of Her Role Within the American Strategy during World War II. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Michałek (Uniwersytet Warszawski, AH Pułtusk). Recenzenci: prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Izabela Rusinowa (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Reczyńska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński).

 

Charakterystyka seminarium magisterskiego

Historical and Cultural Aspects of the English Speaking Countries

Historyczne i kulturowe aspekty krajów anglojęzycznych

Celem seminarium jest przygotowanie, napisanie i dobra obrona pracy magisterskiej z wybranych zagadnień dotyczących kultury, historii, polityki i ekonomii krajów anglojęzycznych. Seminarium kładzie szczególny nacisk na problematykę USA i Kanady. Ponieważ jednak tematyka dotycząca kultury i historii krajów z pewnego obszaru językowego wielokrotnie pokrywa się i przeplata, możliwe jest także pisanie prac dotyczących Wielkiej Brytanii, Australii czy Nowej Zelandii. Zatem, studenci zainteresowani kulturoznawczo-historycznymi aspektami krajów anglojęzycznych, polityką, ekonomią, ruchami społecznymi czy stosunkami międzynarodowymi z perspektywy krajów anglojęzycznych na pewno znajdą tu coś dla siebie.

 Kursy prowadzone na UWM w Olsztynie 

 1. Czytanie tekstów źródłowych
 2. Historia i kultura krajów anglojęzycznych
 3. Ikony kultury i historii angielskiego obszaru językowego
 4. Język angielski fachowy
 5. Język obcy - warsztat specjalizacyjny
 6. Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
 7. Metodologia badań kulturoznawczych/historycznych
 8. Pisanie tekstów naukowych
 9. Praktyczna nauka języka angielskiego
 10. Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje z leksyką
 11. Prezydenci amerykańscy w zarysie historycznym
 12. Proseminarium licencjackie
 13. Seminarium magisterskie
 14. Zarys historii Kanady i jej wpływ na inne kraje anglojęzyczne

Działalność naukowa

Wystąpienia i referaty na konferencjach i seminariach naukowych:

 1. I Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, 25.06.2004. Prezentowany referat: Canadian Studies in Poland -Perspectives for the Future
 2. II Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, 25-26.06.2005. Prezentowany referat: The US-Canadian Political Relations in the Inter-war Period, 1918-1939.
 3. Konferencja „Amerykańska demokracja w XXI wieku" zorganizowana przez Instytut Amerykanistykii Studiów Polonijnych UJ w Krakowie, 09-10.12. 2005. Prezentowany referat: Wpływ kultury amerykańskiej i amerykanizmów na współczesną polską rzeczywistość - wybrane aspekty
 4. III Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, zorganizowa-ne przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, 23-24.06.2006. Prezentowany referat: The Research Opportunities in the Canadian Archives and Libraries.
 5. Konferencja U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice zorganizowana przez Instytut Amery-kanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie 24-26.05.2007. Prezentowany referat: A Recipe: How to Dominate Effectively - How to Be a Happy Subject.
 6. IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, zorganizowane przez Akademię Humanistyczną w Pułtusku, 25-26.04.2007. Prezentowany referat: Canadian- US Wartime Relations in the Canadian Archives and Libraries.
 7. Konferencja naukowa „Amerykański mit w kulturze polskiej: Konstrukcja, rekonstrukcja, dekonstrukcja", zorganizowana przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie, 18 - 19.04.2008. Prezentowany referat: Amerykański mit - czy w ogóle istnieje i czym jest naprawdę?
 8. V Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, 26-27.06.2008. Prezentowany referat: Sylwetka Fran-klina Delano Roosevelta w polskich podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych z lat 1990-2007
 9. Konferencja międzynarodowa: The United States and the World: from Imitation to Challenge, zorganizowana przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie 29-30.05.2009. Prezentowany referat: Franklin Delano Roosevelt and the values of the Declaration of Independence in the light of his "Fireside Chats" 1939-1944
 10. VI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego (międzynarodowe), zorganizowane przewyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, 23-24.06.2009. Prezentowany referat: The same Roots, Different Approaches: a comparison of Australian and Canadian Constitutions
 11. Konferencja ogólnopolska: 90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA, zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, 25.03.2010. Prezentowany referat: Mit FDR wiecznie żywy - USA a sprawa polska w II wojnie światowej
 12. VII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego (międzynarodowe), zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, 25-27 czerwca 2010. Prezentowany referat: Franklin Delano Roosevelt and the values of the Declaration of Independence in the light of his Fireside Chats 1939-1944
 13. 5th Congress of Polish Association for Canadian Studies: Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diaspora (międzynarodowy), zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, UJ w Krakowie, 7-9.10.2010. Prezentowany referat: Conscription Issue in Canada during World War II: a True Concern or a Mere Political Game?
 14. VIII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego (międzynarodowe), zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, 24-26.06.2011. Prezentowane referaty:
  1. The English Language - an American Scientist's Basic Tool: Reflections on How to Attain, Master and Maintain the Desired Level of Language Command.
  2. The First, the Last and the Only Resort for America: the Birth of the US Continental Defence Responsibilities, September 1939 - June 1942
 15. IX Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego (międzynarodowe), zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, 23-25.06.2012. Prezentowany referat: The Declaration of Independence as the Root of the American Spirit and Anti-American Aversion
 16. Konferencja międzynarodowa: Poisoned Cornucopia - Excess, Intemperance and Overabun-dance across Literatures and Cultures, zorganizowana przez Uniwersytet w Opolu, 12-14.09.2012. Prezentowany referat: Education in the Times of Glut: the Birth and Development of Excess, Intemperance and Overabundance in the Polish Education 1989-2010.
 17. Konferencja międzynarodowa: 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations, zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26-27.10.2012. Prezentowany referat: To Conduct or Not to Conduct the World (Again): 2012 U.S. Presidential Elections - Candidates' Dilemmas
 18. Kongres międzynarodowy, 6th Congress of Polish Canadianists: The Peaceable Kingdom? Cultural and Language Communities in Canada and the Rule of Law, zorganizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-7.04.2013, Prezentowany referat: In Defence of History or in Hysteria of De-fence: On J. L. Granatstein's Who Killed Canadian History?
 19. 20 Kongres PASE: Perspektywy edukacji językowej w kolejnym 20-leciu, zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski, 10-11.05.2013, (konferencja krajowa). Prezentowany referat: 2033: Apocalypse Now or the Land of Plenty? The Two Scenarios for the Next 20 Years of Polish Language Education.
 20. X Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego: American Suc-cess: Its Many Faces - Past and Present, zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, 21-23.06.2013, (konferencja międzynarodowa). Prezentowany referat: How Strong, How Fragile? The American Civilisation: Its Attractiveness and Future Prospects
 21. XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, 27-29.06.2014, (konferencja międzynarodowa). Prezentowany referat: "[...] Ruled we are by women": Doley Madison, Sarah Polk and Edith Wilson - Three First Ladies Who Made a Difference
 22. Konferencja Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture, zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 25-26.09.2014.  Prezentowany referat: 'The White Man War'? Aboriginal and Black Canadians' Contribution to the World War I Effort.
 23. XII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Białystok, 26-28 czerwca 2015. Prezentowany referat: Imperfect Paradise - the British Loyalists from the 13 Colonies in Canada.
 24. PASE 24th International Conference, Wrocław, 17-19 kwietnia 2015. Prezentowany referat: Students detest learning... teachers hate teaching... and school sucks. But do they? But will they?
 25. 6th International May Conference,  Kraków, 14-15 maja 2015. Prezentowany referat: History and culture component in the EFL/ESL teaching and learning, Current Issues in English Studies
 26. Dziecko-cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania; Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie, 9 kwietnia 2016. Prezentowany referat: Robinson i Piętaszek na Cyfrowej Wyspie: podstawy technologicznego survivalu dla nauczycieli i uczniów; analiza potrzeb.
 27. Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności; Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 14 maja 2016. Prezentowany referat: 14 Punktów Prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona: hegemonia TAK, wypaczenia NIE
 28. VII Congress of the Polish Association of Canadian Studies - Canada and War/ Le Canada et les guerres": Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 19-21 maja 2016. Prezentowany referat: A "White Men's War"? Canadian Blacks' Contribution to Canada's Effort in the Great War.
 29. XII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego University in Białystok, 24-26 czerwca 2016. Prezentowany referat: "We Don't Need Another Hero": the Nye Report (1936) as an Attempt to Limit the US International Involvement.
 30. XIII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego University in Białystok, 25-27 czerwca 2017. Prezentowany referat: The Reactions of the United States to the 1968 Czechoslovak Events.
 31. XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego University in Białystok, 26-29 czerwca 2018. Prezentowany referat: ‘Camp Kościuszko, Niagara-on-the-Lake: The Cradle of the Polish-American Legion, 1917-1919.
 32. XV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego University in Białystok, 28-30 czerwca 2019. Prezentowany referat: ‘As I Saw It': The United States-Polish Relations, September 1938 - September 1939 in the Light of "The Memoirs of Cordell Hull".

Pobyty badawcze, stypendia naukowe i kwerendy biblioteczno-archiwalne

 • United States Information Services, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy
 • Central European Canadian Studies Association, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy
 • Freie Universität Berlin: John F. Kennedy Institute for North American Studies Library, Berlin, Niemcy
 • Salzburg Seminar, Austria
 • Roosevelt Study Center, Middelburg, Holandia
 • Utrecht University Library, Holandia
 • Erasmus University Library, Rotterdam, Holandia
 • University of Antwerp Library, Antwerpia, Belgia
 • National Library and  Archives of Canada, Ottawa, Kanada
 • Library of Parliament, Ottawa, Kanada
 • University of Ottawa, Kanada
 • University of Toronto, Kanada
 • Canadian War Museum, Ottawa, Kanada
 • The British Museum Archives, Londyn, Wielka Brytania

Publikacje

Książki:

 1. The Political Significance of Canada and the Evolution of Her Role within the Politics of the United States during World War II, 1939-1945. Olsztyn: Wydawnictwo Wydziału Humanistycznego UWM, 2012.

          Rozdziały w monografiach naukowych     

 1. A Recipe: How to Dominate Effectively - How to Be a Happy Subject, w: Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek (red.), US Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.
 2. Wpływ kultury amerykańskiej i amerykanizmów na współczesną polską rzeczywistość - wybrane aspekty, w: Andrzej Mania, Paweł Laidler (red.),  Amerykańska demokracja w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.
 3. Kanada a sprawa polska: Kanadyjska droga ku wojnie od Układu Monachijskiego do Polskiego Września  [w:] Mirosława Buchholtz,  Polska w Kanadzie, Kanada w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 4. Problem zagrożenia agresją Niemiec i Japonii w polityce USA,  wrzesień 1939 - listopad 1942 [w:] Halina Parafianowicz (red.),  American Era - Era Ameryki; Księga okolicznościowa ku pamięci Profesora Krzysztofa Michałka Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 5. Problem zagrożenia agresją Niemiec i Japonii w polityce USA, wrzesień 1939 - listopad 1942, w: Halina Parafianowicz (red.), American Era - Era Ameryki; Księga okolicznościowa ku pamięci Profesora Krzysztofa Michałka Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 6. The American Dream of Might and Power in Operation: Destroyers for Bases and Lend Lease, w: Halina Parafianowicz (red.), Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, Białystok 2013.
 7. To Conduct or Not to Conduct the World (Again): 2012 U.S. Presidential Candidates' Dilemmas, w: Paweł Laidler, Maciej Turek (red.) 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations, Kraków: Jagiellonian University Press.
 8. "The White Man's War?" Aboriginal Contribution to the Great War Effort, w: Re-Imagining the First World War: New Perspectives in Anglophone Literature and Culture, red. Anna Branach-Kallas, Nelly Strehlau, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015.
 9. „Twierdza Ameryka" - instrukcja montażu: Porozumienie Ogdensburskie
  i Niszczyciele za Bazy jako fundament obronności kontynentalnej w obliczu II wojny światowej
  , w: Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki z XX i XXI wieku. T. 2., red. Ł. Niewiński, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2015.
 10. Amerykańska hegemonia w XXI wieku: wyzwania, zagrożenia, atuty, w: Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności. T. 3, red. Łukasz Niewiński, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2016.
 11. Budowa autostrady alaskańskiej w 1942 roku: wyzwania polityczne, społeczne, logistyczne i konstrukcyjne, w:  Pani Ania w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, Marcin Gabryś and Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.
 12. 14 Punktów Prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona: hegemonia TAK, wypaczenia NIE, w: Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności. T. 4, red. Ł. Niewiński, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017.
 13. Robinson i Piętaszek na Cyfrowej Wyspie: podstawy technologicznego survivalu dla nauczycieli i uczniów. Analiza potrzeb, [w] Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0, pod redakcją Marzenny Nowicka i Joanny Dziekońskiej, Toruń: Wyd. A. Marszałek, 2018.
 14. „Brzydkie kaczątka", czyli Microsoft Word i PowerPoint kontra (nie)chętny nauczyciel, [w] Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Tom II: Nauczyciel a nowe technologie w szkole, pod redakcją Marzenny Nowicka i Joanny Dziekońskiej, Toruń: Wyd. A. Marszałek,2018.
 15. „Na zachodzie bez zmian" ... Reakcja administracji Prezydenta L. B. Johnsona na Praską Wiosnę, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku. T. 2, pod redakcją Łukasza Niewińskiego, Oświęcim: Napoleon V, Oświęcim: Napoleon V, 2018.

Artykuły

 1. „Kanada: amerykański emisariusz w Londynie czy brytyjski w Waszyngtonie? Rola Kanady w stosunkach transatlantyckich", Dzieje Najnowsze, nr 4-2007.
 2. Recenzja książki Raula A.  Kosty Kryzys amerykańskiej polityki globalnej w latach 70 XX wieku na przykładzie wojny wietnamskiej i jego konsekwencje dla regionalnego układu sił [w:] „Dzieje Najnowsze" nr 1-2007.
 3. Recenzja książki Marcina Gabrysia,  Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliota Trudeau 1968-1984. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010, w: Transcanadiana: Polish Journal of Canadian Studies, no. 4/2011.
 4. "Conscription Issue in Canada during World War II: a True Concern or a Mere Political Game?" w: Transcanadiana: Polish Journal of Canadian Studies, no. 4/2011.
 5. "The Core American Values of the Declaration of Independence (1776) as Reflected in Franklin Delano Roosevelt's Fireside Chats (1939-1944)", Echa Przeszłości, 4/2013; Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn.
 6. "In Defence of History or in Hysteria of Defence: Reflections on J. L. Granatstein's Who Killed Canadian History?" Transcanadiana, Polish Journal of Canadian Studies /Revue Polonaise d'Études Canadiennes, no. 6/2013, Poznań, 2013.
 7. "What is the American Myth Really Like?" Ad Americam: Journal of American Studies, 2014, nr 15.
 8. Students Detest Learning... Teachers Hate Teaching... and School Sucks. But Do They? But Will They? [W:] Book of Abstracts: Emotion(s); 24th Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE), Tereszewski, M. Walczyński, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2015.
 9. "A ‘White Man's War'? Canadian Blacks' Contribution to Canada's Effort in The Great War", TransCanadiana, Nr 9, 2017, s. 101-116.

Tłumaczenia naukowe       

 1. Podsumowanie i streszczenie monografii socjologicznej Stanisława Jarmoszko Autorytet, kontrowersje i aksjomaty,  Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010.
 2. Referat socjologiczny dr. hab. Stanisława Jarmoszko, prof. AH w Pułtusku pt. Anthroposphere of Security in the Face of the Modern World Dangers 
 3. Wstęp, zakończenie i spis treści: Stanisław Jarmoszko, Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 4. Wstęp, zakończenie i spis treści: Stanisław Jarmoszko Ścieżki konceptualizacji strategii bezpieczeństwa. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015.
 5. Wstęp, zakończenie i spis treści: Stanisław Jarmoszko, Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015.

Inne funkcje, uprawnienia i kwalifikacje

1998   Royal Society of Arts/University of Cambridge: Certificate for English Language Teachers to Adults (CELTA)

2000   Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie/Program INSETT: Studia podyplomowe: dydaktyka nauczania języka angielskiego

2001   Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa: Licencja egzaminatora maturalnego z języka angielskiego London Chamber of Commerce and Industry:English Foundation Certificate for Business Trainers (LCCI)

2006   British Council Poland,  Warszawa, Kraków: niezależny konsultant-prezenter egzaminów językowych Cambridge ESOL

2008   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, uprawnienia :

a)      Weryfikatora i Przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów Maturalnych z języka angielskiego

b)      Konstruktora Recenzenta zadań maturalnych z języka angielskiego

2009   University of Cambridge ESOL, Ośrodek Egzaminacyjny Olsztyn przy UWM w Olsztynie: egzaminator ustny (Cambridge ESOL OE) języka angielskiego na egzaminach Cambridge

2012   Recenzent w ogólnopolskim konkursie PTBK na najlepszą polską pracę magisterską z dziedziny badań kanadyjskich

2013   Recenzent i edytor w piśmie Crossroads, Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku

2014 Recenzent w piśmie naukowym TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d'Études Canadiennes

 Wypromowane prace magisterskie

 1. Malcolm X as the Most Prominent Leader of the Violent Movement against Racial Discrimination of the Blacks in 1950's and 1960's.
 2. The British Fascism(s) of the inter-war years: Case Study of Oswald Mosley's British Union of Fascists.
 3. Michael Jackson as an Incarnation of the American Dream and American Nightmare.
 4. The American Dream in Operation: Case Study of the Rocky Film Saga, 1976 - 2015.
 5. Women's Emancipation in the 20th Century United States: An Opportunity Taken or Wasted? The Case Studies of Anna Eleanor Roosevelt, Jacqueline Kennedy Onassis and Hillary Rodham Clinton.
 6. The Use of Capital Punishment in the United Kingdom: 1922-1998.
 7. The First Permanent English Colony in North America: Establishment and Functioning of Colonial Virginia in Its Early Period, 1607-1624.
 8. Social Criticism of the 1930s, 1940s and 1950s' California in Raymond Chandler's Selected Hard-Boiled Detective Novels.
 9. The Ned Kelly Story: Facts and Fiction(s) in the 1970 and 2003 Film Adaptations. Historia Neda Kelly: Fakty i fikcja w filmowych adaptacjach z 1970 i 2003 roku
 10. Portrayal of James Bond's Women in Films: 1962 - 2015.
 11. Modern Canadian Bilingualism: the Real Thing or the Relic of the Past?
 12. The Phenomenon of the Adult Cartoons in the United States of America at the End of the 20th Century: The Simpsons and South Park.
 13. Truth and Fiction: Queen Victoria on the Big Screen.
 14. Westerns as a Reflection of Socio-cultural Phenomena in the American Society of the 1950s and 2000s: a Comparative Study of Selected Films. Westerny jako odzwierciedlenie zjawisk społeczno-kulturowych w społeczeństwie amerykańskim lat 1950-tych i 2000-nych: studium porównawcze wybranych filmów
 15.  The Decline of Cosa Nostra in the United States, 1957-1986.
 16. The Influence of Selected American Boxing Icons on the US Society and Politics in the 20th Century.
 17. The Analysis of the Idea of the American Dream in the Times of George W. Bush, 2001-2009.
 18. Jankowska, Aleksandra, A Scotsman on the English Throne: King James I - His Reign and Its Outcome Assessment.
 19. Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest as a Hippie Manifesto: A Comparative Case Study of the Book and Miloš Forman's Film Adaptation.
 20. With Liberty and Hippie Ideology for All? The Hippie Movement in the United States, 1967-1973. Its Beginnings, Ideology, Social Appeal, Myth and Present Remnants.
 21. From Hostility and Humiliation to Respect and Understanding: The Evolution of the Perception of Indians in Selected American Western Films (1939-1990).
 22. Jack the Ripper and the Autumn of Terror: Trifling Impact or a Milestone in Social, Political and Policing Changes in London, 1888-1914.
 23. American Crises and Their Representations: 1929-33 vs. 2008-12.
 24. Brits Abroad: Reasons behind the British Emigration, 1957-2008.
 25. The Unpainted Portrait of Lady Diana Spencer behind the Smokescreen of the Princess of Wales, 1981-1997.
 26. History versus Hollywood: the Historical Faithfulness of the selected Robin Hood Legend Film Adaptations (1938, 1991 and 2010).
 27. From the Subculture of Swank to the Swank of Subculture: The Mods and Punks as Harbingers of Evolving Identity of the British Society in the 1960s and 1970s.
 28. The Recruitment of a Polish Legion in North America 1917-1919.
 29. The Strengths and Weaknesses of Elite Private Educational Systems in the UK and US, in the 18th-21st Century: A Comparative Study of Selected Aspects.
 30. The Development of Immigration Laws in the United States, Canada and Australia in the Years 2001-2014.
 31.  Case Study: John Fitzgerald Kennedy - the Influence of Personal Life of a United States President on His Selected Political Decisions, 1961-1963.
 32. The Dream of Racial Equality: the Contribution of Martin Luther King's to the Activities of the Civil Rights Movement, 1955-1968.
 33. Case Study: Abraham Lincoln's Views on Slavery and His Translating Them into Action, 1853-1865.
 34. Analysis of the Foreign Policy of the Ronald Reagan Administration towards Central America and the Caribbean, 1981-1989.
 35. The Creation of Utah State: a Coincidence or Joseph Smith's Plan to Become Immortal?
 36. Basic Ingredients of the Vampire Motif in the 19th and 20th Century American Literature: Comparison of Selected Works.
 37. Andrew Jackson's presidential policy towards the Indian Tribes Inhabiting the Southern United States.
 38. Marilyn Monroe: How Much a Celebrity? How much an Artist? Evaluation of Artistic Achievements.
 39. The Lives and Works of Selected Canadian, American and British Pop Icons: Leonard Cohen, Bob Dylan and Roger Waters.
 40. Compensation Culture in the United Kingdom, 1995-2006: Myth or Reality.
 41. Selected Social, Political, Film and Literary Images of US Women in the Roaring Twenties.
 42. The American Expressionism: Analysis of the Phenomenon, Its Inspirations and Impact on Various Aspects of Social Life in the United States, 1947- 60.
 43. The Influence of the 1970s and 1980s British Heavy Metal Music on the Polish Heavy Metal Scene.
 44. The Lampooning of the British Society in the 1970s, 1980s and 1990s: Monty Python's Flying Circus, The Benny Hill Show and Mr Bean.
 45. The Most Popular Stereotypes of American Lifestyle, Mentality and Culture in the Eyes of the 21st Century Poles on the Basis of the Selected Films with Sean Penn.
 46. President Richard Nixon's Successes and Failures: 1969-1974.
 47.  The Good Times and the Bad Times: Selected Aspects of the Transformation of London's East End, West End and the City of London in the 20th Century.
 48. British Heavy Metal of the 1970s as a Reflection of Great Britain's Social Ills.
 49. The Impact of the Feminist Organisations' Political and Legal Pressure to Grant Women More Rights in the US, 1920-1994.
 50.  The Power of Rhyme: The Influence of American Hip-Hop on the Social Reality of the United States, 1974-2010.
 51. The Presence of Arthurian Legends in Harry Potter, The Tales of Narnia and The Lord of the Rings Sagas.
 52. The Evolution of Gender Studies as an Academic Subject at the California Institute of Integral Studies and the University of Illinois, Chicago: 1981-2006.
 53.  Similarities and Differences of the English Throne: the Reign of Henry VIII and Elisabeth I; the Analysis of Selected Aspects.
 54. The American phenomenon of the Jerry Springer Show, 1991-2011.
 55. The Immigration from/through Mexico as an Economic, Social and Political Factor in the Development of the United States, 1942-2002.

Nagrody

 • Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego dla promotora w konkursie na najlepszą pracę magisterską na wydziale w roku 2015. Praca: Aleksandra Klewiado, From Hostility and Humiliation to Respect and Understanding: The Evolution of the Perception of Indians in Selected American Western Films (1939-1990).
 • Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego dla promotora w konkursie na najlepszą pracę magisterską na wydziale w roku 2015 Praca: Marta Koszczał, Jack the Ripper and the Autumn of Terror: Trifling Impact or a Milestone in Social, Political and Policing Changes in London, 1888-1914
 • Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego dla promotora w konkursie na najlepszą pracę magisterską na wydziale w roku 2018 Praca: Małgorzata Brodowska, The American Dream in Operation: Case Study of the Rocky Film Saga, 1976 - 2015.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego dla promotora w konkursie na najlepszą pracę magisterską na wydziale w roku 2018 Praca: Aleksandra Nagórska, The Development of Immigration Laws in the United States, Canada and Australia in the Years 2001-2014.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego za osiągnięcia dydaktyczne, 2018.