PRACOWNICY
mgr Przemysław Chudy

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

wykładowca

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 212

telefon: 89 5246372

e-mail: przemyslaw.chudy@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

 • 1992-1997 lektor w Nauczycielskim Kolegium J. Angielskiego WSP w Olsztynie
 • 1997- 2005 wykładowca w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • 2005 - do chwili obecnej wykładowca w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Stypendia i staże zagraniczne:

 • lipiec 1993 Kurs metodyczny Plymouth;
 • 1996-1999 Udział w projekcie Tempus Duet; wyjazd do Exeter Wielka Brytania; wyjazd do Oulu Finlandia; przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych; konferencja w Krakowie;

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2003 Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
 • 2005 Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej
 • 2012 Nagroda Jubileuszowa za 20 lat pracy

 

Działalność dydaktyczna
Prowadzone kursy:

 • Tłumaczenie pisemne (NKJO);
 • PNJA Gramatyka Praktyczna II rok FA
 • PNJA Konwersacje z leksyką III rok FA
 • PNJA Konwersacje ze słuchaniem II rok FAMU
 • PNJA Pisanie z leksyką ZO w Szczytnie 2010-2011
 • Tłumaczenia pisemne ZO w Szczytnie 2010-2011
 • Tłumaczenia ustne ZO w Szczytnie 2010-2011
 • PNJA Konwersacje z leksyką ZO w Szczytnie 2010-2011

 

Działalność organizacyjna

 • 1996-1999 - przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim) w ramach programu Tempus „Duet" (Dual Subject Undergraduate Courses in Education for Teaching)
 • czynny udział w organizacji Dnia Otwartych Drzwi UWM,
 • opiekun roku (wielokrotnie - studia licencjackie),
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

Zainteresowania i hobby:
Kajakarstwo; książki Terry'ego Pratchett'a.