PRACOWNICY
dr Bartosz Ptasznik
Adiunkt  

Instytut Językoznzawstwa

Katedra Języka Angielskiego

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 208

telefon: 89 524 64 60

e-mail: bartosz.ptasznik@uwm.edu.pl

Google Scholar   Publikacje 

konsultacje: wtorek 9.45-11.15; czwartek 9.45-11.15

 

Stopnie naukowe i tytuły zawodowe:

 • Filologia angielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł zawodowy licencjata, 2008.
 • Filologia angielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł zawodowy magistra, 2010.
 • Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stopień naukowy doktora, 2015.

Studia podyplomowe:

 • Podyplomowe studia public relations, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

Staże zagraniczne:

 • Parlament Europejski w Brukseli, 2012.

Doświadczenie zawodowe:

 • Asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015-2019
 • Adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2019-

Doświadczenie dydaktyczne:

 • kursy CAE, CPE

 • PNJA konwersacje z leksyką

 • PNJA czytanie z leksyką

 • PNJA leksyka

 • PNJA gramatyka praktyczna

 • PNJA pisanie ze stylistyką

 • Język specjalistyczny

 • Wstęp do leksykografii (wykład)

 • Wykład monograficzny

 • Seminarium licencjackie

 • Seminarium magisterskie

 • Zajęcia specjalizacyjne

Zainteresowania naukowe:

 • wartość użytkowa słowników pedagogicznych języka angielskiego

 • angielska leksykografia pedagogiczna

 • akwizycja drugiego języka

 • pamięć deklaratywna

 • pamięć semantyczna

Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych/nauczycielskich:

 • European Association for Lexicography (EURALEX)
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej PASE

 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

Nagrody:
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wyróżniający artykuł naukowy, 2019
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wyróżniający artykuł naukowy, 2020

Liczba monografii naukowych: 1

Liczba artykułów w czasopismach naukowych: 9

 

Monografie naukowe:


 • Ptasznik, Bartosz. 2015. Signposts and menus in monolingual dictionaries for learners of English. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Publikacja


Artykuły w czasopismach naukowych:


 • Ptasznik, Bartosz. 2013. "Entry-internal navigation in dictionaries: A review of the literature", Acta Neophilologica 15(2): 177-190. Publikacja
 • Ptasznik, Bartosz and Robert Lew. 2014. "Do menus provide added value to signposts in print monolingual dictionary entries? An application of Linear Mixed-Effects Modelling in dictionary user research", International Journal of Lexicography 27(3): 126-139. Publikacja
 • Ptasznik, Bartosz. 2018. "Types of sense-navigation devices in print monolingual English learners' dictionaries", Prace Językoznawcze 20(2): 157-170.
 • Ptasznik, Bartosz and Robert Lew. 2018. "Which learning tools accompanying the paid online version of LDOCE do advanced learners of English find useful?", Lexikos 28: 448-460. Publikacja 
 • Ptasznik, Bartosz and Robert Lew. 2019. "New-line and run-on guiding devices in print monolingual dictionaries for learners of English", Lexikos 29: 180-198. Publikacja 
 • Ptasznik, Bartosz. 2020. "Which defining model contributes to more successful extraction of syntactic class information and translation accuracy?", Lexikos 30: 363-385. Publikacja
 • Ptasznik, Bartosz. 2021. "Single-clause when-defining models in English monolingual pedagogical dictionaries", International Journal of Lexicography 34(1): 112-134. Publikacja

BA/MA Seminar: Dictionaries

Dr Bartosz Ptasznik

 

The BA/MA seminar focuses on the five major English monolingual learners' dictionaries on the market: Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Cambridge Advanced Learner's Dictionary and Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary. The features of these dictionaries will be meticulously discussed in class and students will learn how to use the print and online versions of the dictionaries. Also, students will be asked to read a number of studies related to the field of dictionary use. The methods applied by various dictionary use researchers and the study findings will be closely analyzed in class. Furthermore, students will have the opportunity to acquaint themselves with other types of dictionaries: bilingual learner's dictionaries (Longman Słownik Współczesny), bilingualized dictionaries (Oxford Wordpower) or The New Kościuszko Foundation Dictionary. Last but not least, there will be classes devoted to: (1) academic writing; (2) writing a summary; (3) reading academic texts. Possible BA/MA projects may be related to the following topics: effectiveness of sense navigation devices in English monolingual learners' dictionaries, presentation and use of grammatical information in dictionaries, reception and production skills in the context of dictionary use, online dictionaries (either free or paid versions), collocations in dictionaries, bilingual dictionaries, types of definitions, example sentences, comparison of dictionary features in English monolingual learners' dictionaries, front and back matter in dictionaries, questionnaires in dictionary use and other topics devoted to dictionaries.  


Zainteresowania i hobby:

 • Sport (tenis ziemny, bieganie), muzyka, filmy.