PRACOWNICY
mgr Marta Kolczynska

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

wykładowca

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 210 lub 322

telefon: 89 5246510 lub 89 524 5751

e-mail: marta.kolczynska@uwm.edu.pl

konsultacje


PRZEBIEG PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

 • 1994 - tytuł licencjata w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w Olsztynie.
 • 1997 - uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł pracy magisterskiej: Writing a Screenplay and Second Language Education. Promotor pracy magisterskiej prof.dr.hab. Ryszard Wenzel.
 • 01, 2009 - Institute of Linguists, London, Diploma in Translation.
 • 1985 - 1988 - nauczyciel na kursach OUPiS w szkołach podstawowych.
 • 1989 - 2000 - nauczyciel i wychowawca w II LO w Olsztynie.
 • 1996 - 2002 - lektor w Prywatnej Szkole Języków Obcych English Perfect.
 • 2000 - 2002 - nauczyciel w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.
 • 2002 - 2004 - pobyt w Wielkiej Brytanii, a podczas tego pobytu:
  • 2003 - 2004 - nauczyciel języka polskiego na kursie podyplomowym dla studentów translatoryki na Uniwersytecie w Bath, Departament of European Studies and Modern Languages.
 • 2005 - 2009 - nauczyciel w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.
 • 2009 - 2011 - wykładowca na UWM, Ośrodek Zamiejscowy w Szczytnie.
 • Od 2011 - wykładowca w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.


Stypendia zagraniczne:

09-11.1994 Rotary Ambassadorial Scholarship, London, Ontario, Kanada.

 

Działalność dydaktyczna:
Prowadzone kursy:

 • PNJA
 • gramatyka opisowa
 • tłumaczenia pisemne
 • historia języka angielskiego i jego odmiany
 • zajęcia fakultatywne z tańca i pieśni brytyjskich

 

Działalność naukowa:

Zainteresowania badawcze: historia języka angielskiego i etymologia.
Udział w seminariach doktoranckich prof. Jerzego Wełny na Uniwersytecie Warszawskim w 2010-2011 r.

 

Działalność organizacyjna:
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2012 r.

 

Zainteresowania i hobby:
Muzyka (od Bacha po world), śpiew, taniec, limeryki, narciarstwo biegowe, zdrowa kuchnia i koty.