PRACOWNICY
dr Tomasz Jacheć

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

adiunkt

Pracownia Translatoryki

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 308

telefon: 895246554

e-mail: tomasz.jachec@uwm.edu.pl

konsultacje                   

 

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

 • 2004-2009 lektor w Nauczycielskim Kolegium J. Angielskiego REGENT w Elblągu
 • 2014/15 - wykładowca w American Studies Center Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 - do chwili obecnej asystent w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone kursy:

 • Tłumaczenie ustne III rok FA
 • Tłumaczenia pisemne II rok FA
 • Język obcy (angielski fachowy) I rok FA MU
 • Pisanie tekstów naukowych I rok FAMU
 • PNJA: Konwersacje z leksyką I rok FA
 • Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką I rok FA
 • Język specjalistyczny III rok FA

 

Działaność naukowa:

Publikacje/artykuły:

1. Dlaczego Polsat nie nadaje Teorii wielkiego podrywu: o problemach z samoodniesieniami w amerykańskiej kulturze popularnej, SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM: GATUNKI, KONWERGENCJA, RECEPCJA, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, str. 101-113.
2. „Comedy's Social (Ir)Responsibility: Saturday Night Live's Response To Donald Sterling Scandal", Acta Neophilologica, XVIII/1, 2016, 67-86.
3. „Illusory facets of sport: the case of the Duke University basketball team", Physical Culture and Sport. Studies and Research, Volume LXXV, (2017), 52-63.
4. „Strach otworzyć lodówkę: O elastyczności znaczeń ikony Michaela Jordana w serialach telewizyjnych", red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2017, 98-108.
5. „Jedna książka to za mało. Narracyjna ‘ofensywa trójkątów' biografii Michaela Jordana." Perspektywy Ponowoczesności, Tom 9: Rejestry kultury. Ed. Ksenia Olkusz. Wrocław: Ośrodek badawczy Facta Ficta, 2019, 615-632.
6. „(Neo)Klasyczne piękno Michaela Jordana na tle brzydoty Chicago." Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje. Ed. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska. Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2019.
7. "Death of a Celebrity: Kobe Bryant and Post-Millennial Sensitivities." Polish Journal for American Studies, vol. 15 (Spring 2021), pp. 143-160.
8. "Łukasz Muniowski's Three-Pointer! A 40-Year NBA History - Review." Polish Journal for American Studies, vol. 15 (Spring 2021), pp. 196-201.
9. "Competitive spirit as a form of behavioral addiction: the case study of Michael Jordan." Physical Culture and Sport. Studies and Research, vol. 89 (2021), pp. 66-83.
10. "Łukasz Muniowski's Narrating the NBA: Cultural Representations of Leading Players after the Michael Jordan Era - Review."Polish Journal for American Studies, vol. 16 (2022), pp. 170-176.
11. "(Un)Obtainable Luxury and Performance: The Semiotics of Michael Jordan's 1996 V12 Mercedes S600 Lorinser". Acta Neophilologica, vol. XXIV (2), 2022, pp. 137-150.

 

Udział w konferencjach:

 1. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Communication Technologies And American Cultural Practice". Łódź 2007.
 2. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "The Past in the Present: The American Uses of History". Warszawa 2008. Referat: 'Joseph Heller's God Knows - an Updated Narrative'
 3. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies "American Diversity: Identities, Narratives, Politics". Łódź 2010. Referat: 'Jay Leno's 10@10 with Michael Jordan: Can superman still fly?'
 4. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries". Puławy 2012.
 5. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability". Wrocław 2013. Referat: 'Eating the Shoe:Not a Charlie Chaplin Paper'
 6. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu" Olsztyn, UWM 2014. Referat: 'Dlaczego Polsat Nie Nadaje „Teorii Wielkiego Podrywu": O Problemach Z Samoodniesieniami W Amerykańskiej Kulturze Popularnej'
 7. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "American 'Wild Zones': Space, Experience, Consciousness". Białowieża 2014. Referat: 'Muted Images Of Wild Blacks: Saturday Night Live's Response To Donald Sterling Scandal'
 8. „Różne gatunki, te same historie, czyli każdy serial fabularny jest telenowelą", Ogólnopolska konferencja naukowa SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM - PO DWÓCH STRONACH EKRA, UWM, Olsztyn, 2015.05.07-09
 9. „The ‘Ugly' Chicago in The American Myth of Michael Jordan", Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych HOMELINESS, DOMESTICITY AND SECURITY IN AMERICAN CULTURE, SWPS, UW, Warszawa, 2015.09.23-25
 10. „‘Maybe I destroyed the game, or (...)': (R)evolution of The NBA Star", REVOLUTION, EVOLUTION AND ENDURANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE AND ANGLOPHONE LITERATURE AND CULTURE, UR, Rzeszów, 2015.11.12-13
 11. „‘Candice, if there's anything beautiful in this hellhole of a city, I would love to see it': Binary Oppositions in The Aesthetic Narratives of Chicago's Michael Jordan", Konferencja Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych EAAS 2016 Conferrence, Constanca, Rumunia, 2016.04.22-25
 12. „Strach otworzyć lodówkę: O elastyczności znaczeń ikony Michaela Jordana w serialach telewizyjnych", Ogólnopolska konferencja naukowa SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM - WI(E)DZIEĆ WIĘCEJ - PRÓBA BILANSU, UWM, Olsztyn, 2016.05.05-07
 13. „One Book Is Not Enough: Remediated Biographies of Michael Jordan.", międzynarodowa konferencja 50 Shades Of Popular Culture 2nd International Conference, Kraków 20-23.02.2017
 14. „Gdy postać jest rzeczywista: Interpretacja audio-wizualnej symboliki ceremonii wręczenia Prezydenckiego Medalu Wolności 2016 a fakty.", ogólnopolska konferencja Postać w kulturze wizualnej, Olsztyn 11-13.05.2017
 15. „‘Be Like Mike': Constructing the Myth of Michael Jordan in American Popular Culture of the Late 20th Century.", ogólnopolska konferencja XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Białystok 23-25.06.2017
 16. „"He rapes, but he saves": American paradoxes as performed in 2017 Netflix stand-up specials by Noah, Schummer, Chappelle and C.K..", międzynarodowa konferencja PAAS 2017 Conference: Performing America, Szczecin 18-20.10.2017
 17. "Gniew w amerykańskich, wieczornych programach telewizyjnych w latach 2016-17: kreacja czy reakcja?", „Postać W Kulturze Wizualnej. Geneza - Mutacje - Reaktywacje", Olsztyn 19-21.04.2018.
 18. "On the importance of subject matter: late-night anger and exasperation 2016-17.", 2018 ExRe(y) Conference "Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North American Literature and Visual Culture", Lublin 10-11.05.2018.
 19. „The Challenge of ‘Knowing Your Place': Protests by African-American Athletes 2014-2018., 2018 PAAS Conference Challenging America, Ameri-can Challenges: Culture, Society, Politics. Łódź 24-25.10.2018.
 20. "Buszujący w dziczy: Motywy mesjańskie w filmie Seana Penna „Into The Wild" (Wszystko za źycie), 2007", Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać w kulturze wizualnej. Światy - akcje - interakcje", Olsztyn, 9-11.05.2019
 21. "What Jabbar ‘Forgot' to Mention: LeBron May Be "a Hero for Our Time" but Jordan Is the GOAT", Konferencja THE SOUND OF SILENCE IN AMERICAN LITERATURE, CULTURE AND POLITICS, THE 31ST ANNUAL CONFERENCE OF POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. (Opole, 23-25.10.2019).
  22. "Maintaining a Dialogue in a Divided Nation: Selected Comedians' Reaction to President Trump",. Konferencja 32ND ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES; DARKNESS IN PARADISE: AMERICAN DECLARATIONS, DISILLUSIONS, AND DISASTERS (Rzeszów, 9-10.10.2021).
  23. "Conspiracies, Crises, and the American Monomyth: Robert Langdon's Adventures in Books, Films, and the Mini-Series." Konferencja POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES 2022 Annual Conference: Our Brand is Crisis: American Downfalls, Hopes, and Renewals (UMCS, Lublin 2022.10.19-21)
  24. "Cancel Chappelle! Cancel Chappelle?! Good luck with that...: On the futility of Cancel Culture" - Konferencja "EXΠRE. GOING OFF IN POST-MILLENNIAL NORTH-AMERICAN LITERATURE AND CULTURE" (Lublin, UMCS, 2022.12.01-02)

 

Zainteresowania i hobby:

Kultura amerykańska, kultura masowa obszaru anglojęzycznego, sport amerykański, korzenie chrześcijaństwa.