PRACOWNICY
Joanna Przeszlakowska-Wasilewska

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

wykładowca

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 207

telefon: 89 524 64 33

e-mail: joanna.wasilewska@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

1994 - ukończenie studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu; praca magisterska z dziedziny literatury amerykańskiej pt. 'Hunter S. Thompson - Giving the Truth a Second Thought'  (promotor:  prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz)
1994 - 1999 - Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego w Olsztynie
1999 - 2009 - Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
2009 - 2012 - Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
2012 do chwili obecnej - Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

 • Historia literatury amerykańskiej
 • PNJA: czytanie ze słuchaniem
 • PNJA: słuchanie
 • PNJA: konwersacje z leksyką
 • PNJA: konwersacje ze słuchaniem
 • PNJA: fonetyka praktyczna (amerykańska) i fonologia
 • PNJA: fonetyka z intonacją
 • PNJA: umiejętności zintegrowane
 • Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego

Koordynator kursów:

 • PNJA: Czytanie ze słuchaniem (studia I-go stopnia)

 

Zainteresowania badawcze:

 • metodyka nauczania jęz. angielskiego
 • metodyka nauczania literatury
 • literatura i kultura USA (opowiadania, tzw. nowe dziennikarstwo, miasta Ameryki)
 • popularyzacja czytelnictwa

 

Publikacje/artykuły:

 1. The Short-Short Story - Brevity In a State of Potential, Acta Neophilologica I, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 1999, str. 135-141.
 2. The Ethical Values-Promoting Function of Very Short Fiction in the Postmodern Society, Acta Neophilologica III, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2001, str. 249-257.
 3. The Image of New York in American Literary Nonfiction Represented by G. Talese's 'Serendipiter's Journey, Acta Neophilologica XIV, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012/2, str. 199-207.
 4. The Forgotten City of the Forgotten Author - The Image of Chicago in The Stories of the Streets and of the Town by George Ade,  Prace Literaturoznawcze (2017), str. 195-207.
 5. Enchanted with the City of the South - New Orleans in Lafcadio Hearn's Literary Nonfiction,  Acta Neophilologica (2018 I), str. 65-79. 

  Konferencje/szkolenia:

 1. Templin (Niemcy) - seminarium pt. „Obraz Stanów Zjednoczonych w literaturze" - 1996 (organizator: Uniwersytet w Poczdamie)
 2. Konferencja PTSA (Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych) - Serock 1997
 3. Konferencja PTSA - Ustronie 1998. Referat: 'To Cut the Old Ethics Short - the Society of Late Capitalism Discovers Values in a Pill')
 4. Konferencja PTSA - Łódź 1999. Referat: 'Stories Shorter and Shorter - Brevity - Literature's Future Or Fall?')
 5. Konferencja pt. "Cultural Curriculum" zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński - 2000
 6. Szkolenie z zakresu "Gry dydaktyczne" zrealizowane przez ASAP 24 w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie" - 09.2014.
 7. Konferencja "Nauczanie jęz. obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE - 10.2017.
 8. Konferencja "Motywacja i zaangażowanie w edukacji językowej" zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE - 10.2018.
 9. Warsztaty szkoleniowe z zakresu e-learningu dla pracowników UWM zorganizowane przez prof. Piotra Gawliczka (filia UWM w Ełku) - 02.2019.
 10. Szkolenie dla nauczycieli jęz. ang./trenerów  - The International Teacher Training Day in Toruń -03.2019.

 

Działalność organizacyjno-popularyzatorska:

 • członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej - 2003, 2009 i 2015
 • opiekun roku w latach 2015-2018
 • uczestnictwo w Dniach Otwartych Wydziału Humanistycznego, w tym np. organizacja warsztatów językowych pt. 'Thinking in English - 1.03.2016, prezentacja interaktywna pt. "Open Sesame! - czyli jak ogarnąć filologię angielską" - 5.04.2017, prezentacja interaktywna pt. "Open the Door to English - czyli co nieco o filologii angielskiej" -06.04.2018, prezentacja pt. 'Bądź otwarty na zostanie anglistą! Filologia angielska czeka - nie zwlekaj!' - 27.03.2019.
 • udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki: - 23-25.09.2015 - warsztaty językowe pt. 'Angielski z pazurem - dla zaawansowanych', - 21-22.09.2016 - warsztaty językowe pt. 'Pozytywnie zakręceniangielskim', 28.09.2017 - warsztaty językowo-artystyczne pt. "Graffitowo mi czyli jak 'polajkować' angielski przez słowo i obraz", 28.09.2018 - warsztat językowy pt. "Odkryj różne oblicza jęz. angielskiego: vacation czy holidays, colour czy color, bonnet czy hood?",
 • udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Fantastyki - 3.06.2016 - warsztaty językowe pt. 'English Through Science.'
 • udział w Europejskiej Nocy Naukowców: - 30.09.2016 - warsztaty językowe pt. 'Naukowy odlot z angielskim' oraz 29.09.2017 - warsztaty językowe pt. "Angielsko-rosyjska jazda bez trzymanki z językiem nauki".
 • Zakuwanie na Humanie - warsztaty językowe dla maturzystów: 17.03.2017 - "Pisanie - nie taki diabeł straszny jak go malują", 16.03.2018 - "Pisanie rozwija się w miarę ... pisania" oraz powtórka leksykalno-gramatyczna - "Ile GRAmów tego LEKu dziennie potrzeba, aby zdać maturę z jęz. angielskiego?" - 15.03.2019.
 • Popularyzacja kultury krajów angielskiego obszaru językowego: 20.11.2018 przygotowanie i udział w prezentacji dla uczniów liceów i studentów WH pt. The Great War and Socks, 01.2019 - przygotowanie i uczestnictwo w przedstawieniu pt. Casual Christmas Carols.
 • Członek jury międzyszkolnego konkursu jęz. angielskiego FILMTALK zorganizowanego przez VI LO w Olsztynie - wiosna 2019.
 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji literaturoznawczej "Intermediality in New Narratological Research" - 04.2019.

 

 Zainteresowania i hobby:

 • kino, reportaż, psychologia, tzw. 'slow life', zdrowe odżywianie