PRACOWNICY
dr hab. Anna Drogosz - materiały dla studentów

Wstęp do językoznawstwa

 

Test quizu Wstęp do językoznawstwa

 

Link do Zespołu na Teams Wstęp do językoznawstwa 2023/2024

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTSMFopSRDMPr6nE27mHc_RQrYjA3tfJjxIBmvgIDPBc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=68a82874-63a0-47ed-b4e8-94077015e5b6&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

 

Zasady zaliczenia wykładu ze Wstępu do językoznawstwa

 1. Obecność na wykładzie jest obowiązkowa.
 2. Student jest odpowiedzialny za osobiste podpisanie listy obecności.
 3. Wypełnienie testów z wiedzy (quizu) online w wymaganym terminie (7 dni).
 4. Link do testów jest podawany po wykładzie, w zespole Teams        https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTSMFopSRDMPr6nE27mHc_RQrYjA3tfJjxIBmvgIDPBc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=68a82874-63a0-47ed-b4e8-94077015e5b6&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
 5. Po wyznaczonym terminie dostęp do testu jest zablokowany.
 6. Za każdy test/quiz student otrzymuje punkty.
 7. Testy mają różną liczbę punków.
 8. Testów nie można poprawiać ani robić po terminie.
 9. Ocena końcowa jest wynikiem sumy punktów z całego semestru.
 10. Aby uzyskać ocenę pozytywną konieczne jest otrzymanie minimum 60% wartości punktów z całego semestru.
 11. Jeżeli student jest nieobecny z powodu wypadku losowego i przedstawi osobiście  lub prześle pisemne usprawiedliwienie nieobecności, test z tego dnia go nie obowiązuje i nie wlicza się do ogólnej sumy punktów.
 12. Jeżeli student jest obecny na wykładzie, ale nie wykona testu/quizu otrzymuje 0 punktów.
 13. Jeżeli student jest nieobecny na wykładzie i nie wykona testu/quizu otrzymuje 0 punktów.
 14. Jeżeli student jest nieobecny i nie ma usprawiedliwienia, ale zrobi test w wyznaczonym terminie otrzymuje 50% wartości punktów z ten test/quiz.
 15. W indywidulanych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie odrębnych zasad zaliczenia z prowadzącym.

 

 

 

 

 

Zajęcia specjalizacyjne (I FA MU)

 

Handouty z wykładów:

Coherence

Cohesion (Transitions 1; Transitions 2)

Cross-culural variation in metaphor

Aspects of metaphors in variation

Metaphor in education

Frank Boers "Metaphor awareness and vocabulary retention" Applied Linguistics 21/4: 553-571 Oxford University Press

Joan Turner, ‘'Turns of Phrase and Routes to Learning: The Journey Metaphor in Educational Culture"


The origin of language

Computer Mediated Communication