Postępowania doktorskie

 48. mgr inż. Patrycja R. Sosna

 • wszczęcie przewodu – 12.04.2019
 • promotor – dr hab. Małgorzata Tańska, prof. UWM
 • temat pracy: Optymalizacja obróbki cieplno-wodnej oraz mikrobiologicznej w celu zwiększenia zawartości pochodnych fenolowych w oleju rzepakowym oraz wolnych polifenoli w śrucie rzepakowej
 • powołani recenzenci:
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka M. Kita z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Małgorzata Wroniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

47. mgr inż. Beata Treszczyńska

 • wszczęcie przewodu – 12.04.2019
 • promotor – dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Maria Baranowska
 • temat pracy: Czynniki warunkujące jakość serów o obniżonej zawartości tłuszczu
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR z Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • prof. dr hab. Jacek Domagała z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

46. mgr inż. Daria Sobiechowska

 • wszczęcie przewodu – 12.04.2019
 • promotor – prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska
 • promotor pomocniczy – dr inż. Beata Piłat
 • temat pracy: Wpływ składu recepturowego i procesu technologicznego na wybrane parametry jakości napojów roślinnych
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw. UPWr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

45. mgr inż. Adam Siwek

 • wszczęcie przewodu – 12.04.2019
 • promotor – dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM
 • temat pracy: Czynniki kształtujące profil smakowo zapachowy piwa w trakcie procesu technologicznego
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka z Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

44. mgr inż. Emilia Szabłowska

 • wszczęcie przewodu – 12.04.2019
 • promotor – dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
 • temat pracy: Wpływ mąki z żołędzi na wartość odżywczą oraz właściwości fizyczne wyrobów piekarskich i ciastkarskich
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. inż. Grażyna Cacak-Pietrzak, prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Halina Gambuś z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 

43. mgr inż. Agnieszka Skwarek

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
 • drugi promotor - dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM
 • temat pracy: Multibioactive peptides after milk and cheese digestion
 • powołani recenzenci:
 • prof. dr hab. Stanisław Mleko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. Adam Waśko, prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

42. mgr inż. Oskar Brożek

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM
 • promotor pomocniczy - dr inż. Krzysztof Bohdziewicz
 • temat pracy: Wykorzystanie skaningowej kalorymetrii różnicowej w ocenie mleka i produktów mleczarskich
 • powołani recenzenci:
 • prof. dr hab. Stanisław Mleko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

41. mgr Natalia Wojtas (Ulewicz)

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – prof. dr hab. Lidia Wądołowska
 • temat pracy: Opracowanie jakościowego protokołu dietetycznego i ocena jego zastosowania w poradnictwie dietetycznym na przykładzie niedoczynności tarczycy typu Hashimoto
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. inż. Lucyna Kozłowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Julita Reguła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniue
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

40. mgr inż. Marta Turło

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
 • promotor pomocniczy – dr inż. Dorota Nałęcz
 • temat pracy: Identyfikacja biomarkerów wspólnych dla wielu sekwencji aminokwasowych tropomiozyn wybranych gatunków owoców morza
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. Barbara E. Wróblewska, prof. nadzw. z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • dr hab. inż. Dorota M. Piasecka-Kwiatkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

39. mgr inż. Natalia Mikołajczak

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Dorota Ogrodowska
 • temat pracy: Zastosowanie pochodnych kwasów fenolowych do stabilizacji bioolejów roślinnych
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • dr hab. inż. Małgorzata Wroniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

38. mgr inż. Małgorzata Frajberg

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Lucyna Kłębukowska
 • temat pracy: Żywienie dzieci a mikroflora przewodu pokarmowego w obrazie parametrów diagnostycznych
 • powołani recenzenci:
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • dr hab. inż. Monika Bronkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

37. mgr inż. Urszula Śliwka

 • wszczęcie przewodu – 22.03.2019
 • promotor – dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz
 • temat pracy: Badanie współzależności pomiędzy wzorami żywienia i wybranymi  wskaźnikami antropometrycznymi kobiet ciężarnych i ich noworodków na wyspie Jersey Zjednoczonego Królestwa (wśród ludności rdzennej oraz napływowej z Wielkiej Brytanii, Polski i Portugalii)
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. inż. Julita Reguła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

36. mgr inż. Sylwester Rybaczek

 • wszczęcie przewodu – 21.09.2018
 • promotor – dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła
 • promotor pomocniczy – dr inż. Adam Więk
 • temat pracy: Wpływ czynników technologicznych na zawartość karnozyny i anseryny oraz 5-hydroksymetylofurfuralu w produktach mięsnych
 • powołani recenzenci:  
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Przybylski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Małgorzata Karwowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

35. mgr Marta Lonnie

 • wszczęcie przewodu – 25.06.2018
 • promotor – prof. dr hab. Lidia Wądołowska
 • temat pracy: Wzory żywienia i stylu życia oraz ich związek z występowaniem metabolicznych czynników ryzyka chorób dietozależnych u młodych mężczyzn
 • powołani recenzenci: 
 • dr hab. inż. Julita Reguła z Uniwersytetu Przyrodnicznego w Poznaniu
 • dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 34. mgr inż. Katarzyna Boradyn

 • wszczęcie przewodu – 16.03.2018
 • promotor – dr hab. Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, prof. UWM
 • drugi promotor – dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
 • temat pracy: Ocena skuteczności diety z ograniczeniem FODMAP w leczeniu czynnościowego bólu brzucha u dzieci
 • powołani recenzenci:
 • dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw. z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie - recenzja
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie - recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 11.12.2020
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.01.2021

 33. mgr inż. Katarzyna Ambroziak

 • wszczęcie przewodu – 19.06.2017
 • promotor – dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska
 • promotor pomocniczy – dr inż. Marek Aljewicz
 • temat pracy: Wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej na wybrane właściwości napojów niefermentowanych na bazie maślanki
 • powołani recenzenci:
 • prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. zw. z Akademii Morskiej w Gdyni - recenzja
 • prof. dr hab. Jacek Domagała z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –12.04.2019
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 14.06.2019

 32. mgr inż. Damir Mogut 

 • wszczęcie przewodu – 12.05.2017
 • promotor – dr hab. inż. Anna Iwaniak, prof. UWM
 • temat pracy: Ser typu Gouda o zmodyfikowanej zawartości kazeiny-β jako źródło peptydów odgrywających rolę w profilaktyce zespołu metabolicznego – badania in silico oraz in vitro
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Jacek Domagała z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - recenzja
  • prof. dr hab. Stanisław W. Mleko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 10.05.2019
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 14.06.2019

 31. mgr inż. Anna Draszanowska 

 • wszczęcie przewodu – 12.05.2017
 • promotor – dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM
 • temat pracy: Wykorzystanie właściwości  przeciwutleniających wybranych surowców roślinnych w technologii konserw 
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Józef Korczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • dr hab. Małgorzata Karwowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 30. mgr inż. Anna Danielewicz 

 • wszczęcie przewodu – 12.05.2017
 • promotor – dr hab. inż. Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, prof. UWM
 • temat pracy: Sposób żywienia, stan odżywienia i styl życia mężczyzn w relacji do jakości biologicznej nasienia
 • powołani recenzenci:
  • dr hab. Lucyna Kozłowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (recenzja),
  • dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. z  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (recenzja)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 23.10.2020
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – zobacz
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 11.12.2020

 29. mgr inż. Marta Skrajda-Brdak (Skrajda)

 • wszczęcie przewodu – 07.04.2017
 • promotor – dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Małgorzata Tańska
 • temat pracy: Związek między profilem składników bioaktywnych a potencjałem antyoksydacyjnym ziarna w zależności od gatunku pszenicy i wybranych metod uprawy
 • powołani recenzenci:
  • dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (recenzja)
  • dr hab. inż. Beata Ślaska-Grzywna, prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (recenzja)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 06.11.2020
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 11.12.2020

 28. mgr Aleksandra Maria Kocot

 • wszczęcie przewodu – 07.04.2017
 • promotor – prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr Magdalena Olszewska
 • temat pracy: Biofilm bakteryjny – koegzystencja oraz inaktywacja komórek w zależności od wariantu hodowli
 • powołani recenzenci:
  • dr hab. inż. Elżbieta Klewicka z Politechniki Łódzkiej w Łodzi - (recenzja)
  • prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - (recenzja)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 23.10.2020
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • głoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.01.2021

 27. mgr inż. Grzegorz Dąbrowski

 • wszczęcie przewodu – 07.04.2017
 • promotor – dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Sylwester Czaplicki
 • temat pracy: Surowcowe i technologiczne uwarunkowania ekstraktywności fazy tłuszczowej oraz składu i trwałości oleju pozyskanego z nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.)
 • powołani recenzenci:
  • dr hab. inż. Aleksander Siger z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (recenzja)
  • dr hab. inż. Rafał Wołosiak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (recenzja)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 22.03.2019 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL (zobacz), EN (zobacz)
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 10.05.2019

 26. mgr inż. Dorota Krzykowska (Mickiewicz)

 • wszczęcie przewodu – 13.01.2017
 • promotor – dr hab. inż. Tomasz Kiljański, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Grzegorz Probola
 • temat pracy: Kontrola procesu żelowania mikropartykułowanych białek serwatkowych poprzez badanie właściwości reologicznych
 • powołani recenzenci:
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 22.06.2020 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 15.07.2020 r.

 25. mgr inż. Lidia Kurp

 • wszczęcie przewodu – 13.01.2017
 • promotor –dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM
 • temat pracy: Badania nad wpływem obróbki cieplnej metodą sous-vide na cechy fizykochemiczne i organoleptyczne mięsa wieprzowego
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Danuta Górecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 24. mgr inż. Iwona Hawrysz

 •  wszczęcie przewodu – 13.01.2017
 • promotor – prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Małgorzata Anna Słowińska
 • temat pracy: Badanie wzorów żywienia w kontekście ryzyka raka płuc u mężczyzn z regionu Polski północno-wschodniej
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. n. med. Mirosław A. Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
  • dr hab. inż. Małgorzata Woźniewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 23. mgr inż. Ewelina Jamrozik (Grabowska)

 •  wszczęcie przewodu – 13.01.2017
 • promotor – prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska
 • temat pracy: Zależność wybranych cech jakości ziarna, mąki i pieczywa od genotypu pszenicy
 • powołani recenzenci:
  • dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 22. mgr inż. Jacek Wołkowiak

 •  wszczęcie przewodu – 19.09.2016
 • promotor – prof. dr hab. inż. Lidia Zander
 • promotor pomocniczy – dr inż. Aleksander Kubiak
 • temat pracy: Analiza zmian szybkości i składowych oporu permeacji w procesie mikrofiltracji zawiesin drożdży
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Jankowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gierczycki z Politechniki Śląskiej, Wydział Chemiczny
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …    

 21. mgr Piotr Starowicz

 • wszczęcie przewodu – 19.09.2016
 • promotor – prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
 • promotor pomocniczy – dr inż. Justyna Bucholska
 • temat pracy: Peptydy o aktywności przeciwutleniającej oraz hamującej wobec dipeptydylopeptydazy IV pochodzące z białek jęczmienia
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Włodzimierz Grajek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 
  • dr hab. Adam Waśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

20. mgr inż. Piotr Banaszczyk

 • wszczęcie przewodu – 19.09.2016
 • promotor – prof. dr hab. inż. Lidia Zander
 • promotor pomocniczy – dr inż. Fabian Dajnowiec
 • temat pracy: Zdolność odtwarzania spożywczych struktur emulsyjnych po roztworzeniu w wodzie preparatów suszonych rozpryskowo
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
  • prof. dr hab. inż. Adam Figiel z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

19. mgr inż. Aleksandra Majkowska

 • wszczęcie przewodu – 17.06.2016
 • promotor – prof. dr hab. Elżbieta Gujska, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr hab. inż. Joanna Klepacka
 • temat pracy: Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do szacowania zawartości związków fenolowych w ziarnach pszenicy zwyczajnej
 • powołani recenzenci:
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 10.05.2019
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 14.06.2019

18. mgr inż. Beata Krusińska

 • wszczęcie przewodu – 17.06.2016
 • promotor – prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Małgorzata Anna Słowińska
 • temat pracy: Wybrane aspekty stylu życia, wzory żywienia i stan odżywienia a ryzyko raka sutka u kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie - recenzja
  • dr hab. Iwona Traczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 10.05.2019
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 10.09.2019

17. mgr inż. Monika Pliszka

 • wszczęcie przewodu – 18.03.2016
 • promotor – prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz
 • temat pracy: Charakterystyka i identyfikacja biologicznie aktywnych produktów hydrolizy białek owsa (Avena sativa L.) w aspekcie profilaktycznego działania w chorobach zespołu metabolicznego
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Józefa Chrzanowska z Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością - recenzja
  • prof. dr  hab. inż. Waldemar Gustaw z Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 13.01.2020 r.
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – zobacz
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.06.2020 r.

 16. mgr inż. Monika Hrynkiewicz

 •  wszczęcie przewodu – 11.01.2016
 • promotor – dr hab. Anna Iwaniak, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Justyna Bucholska
 • temat pracy: Peptydy o smaku gorzkim pochodzące z białek żywności – badania eksperymentalne w układzie in silico i in vitro
 • powołani recenzenci:
  • dr hab. inż. Aneta Maria Kopeć z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (recenzja)
  • dr hab. inż. Joanna Stadnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie recenzja (recenzja)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 12.09.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL (zobacz), EN (zobacz)
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 6.10.2017

 15. mgr inż. Agnieszka Anna Barszcz

 •  wszczęcie przewodu – 11.01.2016
 • promotor – prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Waldemar Dzwolak
 • temat pracy: Jakość i bezpieczeństwo „mięsa” pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) z technologii chowu stosowanych w Polsce
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Teresa Fortuna z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (recenzja)
  • prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (recenzja)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.06.2018
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL (zobacz), EN (zobacz)
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 21.09.2018

 14. mgr inż. Fabian Nowak

 •  wszczęcie przewodu – 6.11.2015
 • promotor – prof. dr hab. Elżbieta Gujska, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr hab. inż. Joanna Michalak
 • temat pracy: Badanie wpływu składników surowcowych i czynników technologicznych na poziom związków reakcji Maillarda w pieczywie
 • powołani recenzenci: 
  • prof. dr hab. Erwin Wąsowicz z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • dr hab. Alicja Kawka z Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 13. mgr inż. Natalia Kordala

 12. mgr inż. Krzysztof Siemianowski

 •  wszczęcie przewodu – 20.03.2015
 • promotor – prof. dr hab. inż. Jerzy Szpendowski, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Krzysztof Bohdziewicz
 • temat pracy: Ocena przydatności mleka mikrofiltrowanego do produkcji twarogu kwasowego
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Stanisław Mleko, prof. zw. z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • prof. dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. zw. z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

 11. mgr inż. Karolina Szymańska (Świątek)

 • wszczęcie przewodu – 24.10.2014
 • promotor – em. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski
 • promotor pomocniczy – dr inż. Małgorzata Lewandowska
 • temat pracy: Intensyfikacja fermentacji etanolowej surowców lignocelulozowych
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Bogusław Czupryński, prof. zw. z  Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki,  Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (zobacz)
  • prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki z Zakładu Fermentacji i Biosyntezy, Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zobacz)
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 19.01.2018
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, (zobacz)
 • streszczenie rozprawy doktorskiej EN, (zobacz)
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – (zobacz)
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 16.03.2018

 10. mgr inż. Izabela Porębska

 • wszczęcie przewodu – 24.10.2014
 • promotor – prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Barbara Sokołowska
 • temat pracy: Molekularna analiza mechanizmów i badanie dynamiki procesów kiełkowania przetrwalników Alicylobacillus acidoterrestris  pod wpływem wybranych czynników aktywujących
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Izabela Steinka  z  Wydziału  Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni recenzja
  • prof. dr hab. Jan Fiedurka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 12.05.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 19.06.2017

 9. mgr Dagmara Głód

 •  wszczęcie przewodu – 24.10.2014
 • promotor – em. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski
 • temat pracy: Ocena przydatności ukierunkowanej ewolucji molekularnej i racjonalnego projektowania białka enzymatycznego w doskonaleniu właściwości lipazy A z Candida antarctica
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Tadeusz Antczak z Politechniki Łódzkiej recenzja
  • prof. dr hab. Włodzimierz Grajek z Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 29.06.2015
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim  PL EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.09.2015

 8. mgr inż. Malwina Banaszczyk (Biegaj)

 • wszczęcie przewodu – 24.10.2014
 • promotor – prof. dr hab. inż. Lidia Zander
 • promotor pomocniczy – dr inż. Fabian Dajnowiec
 • temat pracy: Charakterystyka procesu wytwarzania mikropartykułowanych składników żywności za pomocą membran
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Tomasza Jankowski z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart, Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

7. mgr inż. Marcin Turemko

6. mgr inż. Karolina Drzewiecka

 •  wszczęcie przewodu – 26.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. Marek Cierach, prof. zw.
 • temat pracy: Barwa przetworów mięsnych blokowych z dodatkiem likopenu i zmniejszoną dawką azotanu (III) sodowego
 • powołani recenzenci:
  • prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie recenzja
  • dr hab. Bożena Danyluk z  Zakładu Technologii Produktów Mięsnych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu recenzja
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 19.06.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej PL, EN
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 12.09.2017

5. mgr inż. Kamil Adamczewski

 •  wszczęcie przewodu – 26.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. Bogusław Staniewski
 • promotor pomocniczy – dr inż. Jarosław Kowalik
 • temat pracy: Możliwości wykorzystania narzędzi mikrobiologii prognostycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na przykładzie produkcji masła metodą periodyczną
 • powołani recenzenci:

 4. mgr inż. Joanna Kowalkowska

 •  wszczęcie przewodu – 25.04.2014
 • promotor – prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.
 • temat pracy: Wpływ postaw dziewcząt i młodych kobiet wobec żywienia i zdrowia na spożycie pokarmowych źródeł węglowodanów
 • powołani recenzenci:

   3. mgr inż. Beata Roszkowska

 •  wszczęcie przewodu – 28.10.2013
 • promotor – dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr inż. Sylwester Czaplicki
 • temat pracy: Doskonalenie metody otrzymywania oleju z nasion dyni z uwzględnieniem wydajności procesu i jakości produktu końcowego
 • powołani recenzenci: 

 2. mgr inż. Adam Ambroziak

 • wszczęcie przewodu – 28.10.2013 
 • promotor – prof. dr hab. Grażyna Cichosz, prof. zw.
 • temat pracy: Pojemność antyoksydacyjna mleka i wybranych preparatów do żywienia niemowląt
 • powołani recenzenci:

 1. mgr inż. Julia Bogdanowicz

 •  wszczęcie przewodu – 18.09.2013
 • promotor – prof. dr hab. Marek Cierach, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Tomasz Żmijewski
 • temat pracy: Wielkość ubytków cieplnych i kruchość mięsa w zależności od metody zamrażania i rozmrażania oraz stopnia dojrzałości surowca
 • powołani recenzenci: