tel. 089 523 49 83,(42 30),(37 10) fax. 089 523 42 30,(36 27)
youtube bip
wersja językowa :SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE